Kniha je skvelým detským spoločníkom

BIBIANA, medzinárodný dom umenia je známy množstvom aktivít pre deti, ktoré realizuje v rôznych oblastiach umenia. Do povedomia fanúšikov sa zapísali predovšetkým interaktívne výstavy, programy, Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), či festival animovaného filmu Bienále animácie Bratislava (BAB). Málokto však vie, že súčasťou BIBIANY je aj Centrum detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie IBBY. O tom, čo sa tu všetko pripravuje a deje, sme sa porozprávali s vedúcim tohto oddelenia Jurajom Šebestom.

09.06.2022 00:00
Bibiana , pr, nepouzivat Foto:

Centrum detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie IBBY funguje v rámci BIBIANY už piaty rok. Priblížte nám, čo všetko Vaše oddelenie robí.

Naše Centrum vzniklo len 1. januára 2018. Ako názov napovedá, sústreďujeme sa na podporu kvalitnej detskej literatúry a knižnej kultúry, či už súťažami Najkrajšie knihy Slovenska a Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy alebo národnými oceneniami Trojruža a Cena Ľudovíta Fullu, ako aj Prix Ex Aequo za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela pre deti a mládež. Zastrešujeme sekretariát Slovenskej sekcie IBBY, ktorá navrhuje slovenských tvorcov na zápis na Čestnú listinu IBBY (Medzinárodnej únie pre detskú knihu), v spolupráci s SK IBBY organizujeme odborné medzinárodné konferencie. Podieľame sa na organizovaní festivalu Dni detskej knihy, ktorý každý rok prebieha v inej knižnici po celom Slovensku. Organizujeme open air festival pre rodiny s deťmi známy ako Knižné hody a spolupracujeme s festivalom Zázračný oriešok (Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe) v Piešťanoch. Taktiež vydávame štvrťročník Bibiana – revue o umení pre deti a mládež, jediný odborný časopis svojho druhu u nás. Na stránke IBBY Europe každý rok propagujeme desať vybraných slovenských kníh pre deti a mládež. Prispievame do newslettera IBBY, zapájame sa do projektu Book Handicap, kníh s témou postihnutí a pre postihnuté deti, a iných iniciatív IBBY i jej národných sekcií. A potom sú tu konkrétne projekty na podporu čítania, ako metodické semináre pre rodičov, pedagógov i knihovníkov a programy či podujatia pre deti, spomeniem aspoň Izbu čítania.

Na oddelenie ste nastúpili v minulom roku a od nového roka ste sa stali vedúcim. Aké sú vaše vízie ďalšieho rozvoja Centra?

Centrum sa nachádza v prechodnej fáze. Uzatvára sa proces výberu riaditeľa BIBIANY. Obnovili sa živé podujatia, chceme rozšíriť okruh spolupracovníkov. Taktiež by sme chceli nadviazať na aktivity, ktoré sa osvedčili, ako sú medzinárodné konferencie, odborné a vzdelávacie semináre, originálne programy ako Izba čítania a podobne. Viac sa zamerať na starších žiakov a stredoškolskú mládež. Na spoluprácu s tretím sektorom, ako sa podarilo napríklad pri príprave výstavy #slovo#jazyk#kniha – časopisov a kníh pre deti a mládež národnostných menšín na Slovensku. Viac medializovať činnosť Centra, podporovať odborný rast zamestnancov, ich účasť na domácich i zahraničných podujatiach. Rozvíjať spoluprácu s podobnými zahraničnými inštitúciami a inšpirovať sa ich aktivitami. Ponúknuť programy aj pre zdravotne znevýhodnené deti či deti zo sociálne slabého prostredia. Dať pútavejšiu podobu časopisu Bibiana, ideálne plnofarebnú, keďže v každom čísle je množstvo ilustrácií, a posilniť jeho predaj a distribúciu. Pokiaľ by BIBIANA vydávala aj knihy, čo je dobrá myšlienka, Centrum sa vie na tom podieľať.

Juraj Šebesta Foto: Luboš Pilz
Bibiana, Juraj Sebesta, pr Juraj Šebesta

Čo všetko Centrum čítania pripravuje v najbližšej dobe?

9. júna bude slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajšie knihy Slovenska a od 10. v BIBIANE pre verejnosť sprístupnená výstava ocenených i prihlásených kníh. Počítame aj so sprievodnými aktivitami, čítaniami, kútikom pre deti, kde si budú môcť vytvoriť vlastnú knižku alebo hlasovať v ankete o najkrajšiu detskú knihu detského diváka. Po zlosovaní deti získajú pekné knižné dary. V sobotu 11. júna organizujeme na Hviezdoslavovom námestí veľké podujatie k storočnici Kláry Jarunkovej. Prídu si zaspomínať Ľubomír Feldek, ilustrátorka Dana Zacharová, dcéra spisovateľky a pokrstíme nové vydanie knihy O psovi, ktorý mal chlapca. Predstavíme aj číslo časopisu Slniečko, venované Jarunkovej, iniciatívu na obnovenie rodného domu spisovateľky v Červenej Skale, novú známku s portrétom Kláry Jarunkovej a vyhodnotíme súťaž s tým spojenú. Bratislavské knižnice uvedú svoje programy v stánkoch a do toho nám bude hrať Pressburger Klezmer Band. V spolupráci s Martinou Jánošíkovou pripravujeme v júni pre deti prvého stupňa dve organizované podujatia Tri prasiatka, inak, veľmi vydarený program. A koncom júla vystrieda výstavu Najkrajších kníh výstava Naša a svetová Klára Jarunková, ktorá vznikla v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Všetky tri výstavy budeme postupne prezentovať aj na iných miestach Bratislavy, resp. Slovenska. Uzatvárame súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy a už zostavujeme poroty pre Trojružu a Cenu Ľ. Fullu. Čoskoro vyjde druhé číslo Bibiany, a začne sa pripravovať tretie.

Dlhé roky ste pôsobili ako riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave, ako plánujete uplatniť vaše skúsenosti s detským čitateľom a čítaním v BIBIANE?

Podujatia knižníc majú široký záber, od počítačovej bezpečnosti, šikany a kyberšikany, cez finančnú gramotnosť až po ekologické povedomie. Oslovujú detského návštevníka priamo. V BIBIANE by to malo ísť cez umelecký zážitok, v rámci princípu výchovy umením k umeniu. Samozrejme, aj tu sa konajú klasické čítačky a besedy, najmä ako sprievodné podujatia k výstavám, a nevidím na tom nič zlé, ani do budúcnosti. Skúsenosť z práce v knižnici teda skôr uplatním v kontaktoch, dobrých vzťahoch a vzájomnej inšpirácii, lebo aj knižnice prichádzajú s originálnymi programami.

Takmer dva roky sme žili v online priestore, ako to ovplyvnilo činnosť Vášho oddelenia? Jedným z jeho hlavných cieľov je aj metodické usmerňovanie v oblasti čítania…

Aj počas pandémie Centrum organizovalo všetky súťaže a ocenenia, len s časovým sklzom. Zložité bolo zasadanie porôt a stretávanie sa. Online sa konali medzinárodné konferencie a vzdelávacie semináre. Malo to aj pozitívny efekt: prihlásili sa ľudia z rôznych miest Slovenska, ktorí by sem osobne asi neprišli. Až na jar tohto roka, v marci – apríli, sa naplno rozbehli živé podujatia v BIBIANE. Pokiaľ ide o metodické usmerňovanie, k jeho zatiaľ najvyužívanejším formám patria spomínané konferencie a semináre, na jeseň nás čaká odborný hodnotiaci seminár spojený s vyhodnotením súťaže Najkrajšie a najlepšie detské knihy jednotlivých sezón. Centrum vydalo pozoruhodnú publikáciu Timotey Vráblovej Čítame, počúvame, vnímame v priestore knihy o pozitívnych efektoch čítania pre rozvoj detí, počnúc novorodencami. Zvažujeme, ako publikačnú činnosť posilniť. Tu sú tiež našimi prirodzenými partnermi knižnice a katedry informačných štúdií, Slovenská národná, ale aj Univerzitná knižnica, knihovnícke spolky a ďalšie inštitúcie, ktoré sa zaoberajú literatúrou pre deti a mládež doma i v zahraničí.

Vaše oddelenie zastrešuje niekoľko súťaží, národných cien a medzinárodných ocenení. Niektoré súťaže už existujú viac ako 30 rokov. Ako si predstavujete ich ďalší rozvoj či väčšie zviditeľnenie?

Zmeny ohlasuje zriaďovateľ a hovoril o nich každý z uchádzačov na funkciu riaditeľa. Napríklad, ako v rámci súťaže Najkrajšie knihy Slovenska dosiahnuť, aby v porote boli len tí, čo v danom roku nesúťažia. Prihlásených kníh je cca 150 až 200, pričom na každej sú zainteresovaní grafický dizajnér, ilustrátor, prípadne fotograf, ale aj vydavateľstvo a tlačiareň. Nebude to teda jednoduché.

Treba viac rozlíšiť a viac vysvetľovať rozdiel medzi touto súťažou, zameranou na vizuálnu a technickú stránku kníh a súťažou Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy. Tá má dve poroty, jedna posudzuje kvalitu obsahu, teda literárnu úroveň – najlepšia detská kniha, druhá kvalitu ilustrácií – najkrajšia detská kniha. Za každú sezónu bývajú ocenené 1 – 3 tituly v oboch kategóriách, výnimočne aj viac. Ocenenia by sa dali využiť na systematické promovanie kníh formou nálepiek, záložiek a podobne. Obe súťaže považujem za veľmi dobrú myšlienku, zmeny by ich nemali spochybňovať, ale vylepšiť. A stále je tu priestor na cenu pre literárne najlepšie detské knihy, teda akési vrcholné ročné ocenenie kníh pre deti a mládež.

Pokiaľ ide o zahraničné aktivity, musíme sa do nich čo najviac zapájať, promovať ocenenia ako White Ravens, ktoré udeľuje Medzinárodná knižnica pre deti a mládež v Mníchove, nájsť spôsob ako ešte viac propagovať zápis na Čestnú listinu IBBY a podobne.

Aké detské knihy Vás v poslednom období zaujali? Povedzte, ako inšpirovať rodičov, aby svojim deťom knihy kupovali a viedli ich k čítaniu…

Okrem nových kníh klasikov ako Hevier, Rojček, Uličiansky, Brat, Karpinský, Revajová či Futová a ďalší, sú tu aj knihy autorov väčšmi známych tvorbou pre dospelých, ako Vadasa (Útek; Krutá Marta), Hvoreckého (Čierna oslava; obrázkové knižky Bratislava – čarovná metropola a Dunaj – magická rieka), Kompaníkovej (Hlbokomorské rozprávky; Koniec sveta a čo je za ním) či Salmely (Strom; Fantazmagorický kamarát), ktorí prinášajú do literatúry pre deti a mládež okrem kvality aj silné sociálne témy. No a Jarunkovej Pes, ktorý mal chlapca. Vyšiel tento rok v novom vydaní, úplne jednoduchý, ale nápaditý a výborne napísaný text, ktorý vás okamžite chytí. Rodičom treba stále a znovu zdôrazňovať, aké je čítanie pre ich deti prospešné. Tu by pomohlo väčšie zapojenie verejnoprávnej televízie, v nej by sme mali hľadať strategického partnera pre systematické zvyšovanie kultúrneho povedomia, vrátane dôležitosti kníh a čítania pre deti a mládež.

Foto: archív BIBIANY
Bibiana, pr, nepouzivat

www.bibiana.sk

www.facebook.com/…a.bratislava

www.instagram.com/…a_bratislava

chyba