Životné poistenie: Prečo sa oplatí a ako ho nastaviť čo najvýhodnejšie?

Ochorenie či úraz vtrhnú do života nečakane a veľmi rýchlo nás vedia pripraviť o dovtedy istý príjem. A to môže mať závažné následky. Strácame schopnosť postarať sa o rodinu, splácať účty alebo, v horšom prípade, aj hypotéku. V situácii, keď primárne riešime zdravie a život, je dobré spoľahnúť sa na rizikové životné poistenie. V neľahkých chvíľach znamená zásadnú pomoc a oporu.

26.03.2024 00:00
thumbnail titulka pravda,, pr,nepouzivat Foto:
V situácii, keď primárne riešime zdravie a život, je dobré spoľahnúť sa na rizikové životné poistenie.

Podľa štatistík poisťovní sa Slováci rozhodujú pre uzatvorenie životného poistenia najčastejšie po tridsiatke – teda vo veku, keď si zakladajú rodinu a riešia zabezpečenie vlastného bývania.

Kto by nemal, zvlášť v terajšej ekonomickej situácii, zabúdať na svoju životnú poistku? Podľa čoho si treba nastaviť výšku krytia? Ako fungujú ďalšie pripoistenia? Aké ďalšie služby a benefity so životným poistením dostaneme? Koľko nás bude stáť každý mesiac poistné?

Prehľad odpovedí na základné otázky prinášame v spolupráci s poisťovňou KOOPERATIVA, ktorá poskytuje rizikové životné poistenie najväčšiemu počtu klientov na Slovensku.

Životné poistenie sa oplatí aj vtedy, keď vo... Foto: freepik
thumbnail foto2, pr,nepouzivat Životné poistenie sa oplatí aj vtedy, keď vo voľnom čase aktívne športujete, a preto vám viac než ostatným hrozí úraz.

1. Povedzte si, čo od poistenia očakávate

Podstatou poistenia je finančná podpora v náročnom období. Napríklad, keď ako živitelia rodiny zostanete na dlhodobej PN-ke či v nemocnici. Alebo ak pracujete v rizikovom povolaní, prípadne sa vo voľnom čase venujete adrenalínovým športom, a preto vám hrozí úraz viac než ostatným. Rizikové životné poistenie hrá kľúčovú úlohu aj v situácii, ak uvažujete nad tým, ako zabezpečiť svoju rodinu po vlastnom úmrtí.

2. Zamyslite sa nad situáciami, ktoré vás môžu ohroziť

V akej životnej situácii sa práve nachádzate? Ako vám vychádza domáce hospodárenie? Hrozí vám v prípade straty príjmu kvôli chorobe či úrazu ďalšie potenciálne zadlženie? Objavili sa už vo vašej rodine ťažké ochorenia, ktoré by mohli postihnúť aj vás?

Na životné poistenie by nemali zabúdať najmä tí, ktorí splácajú hypotekárny úver či pôžičky. Obzvlášť, ak ide o mladé rodiny, ktoré sú závislé od príjmu oboch partnerov. O to viac také, kde je jeden z partnerov napríklad na rodičovskej dovolenke. Vyplatenie hypotekárnych splátok z poistenia je jednoznačne lepšie riešenie, než ďalšie pôžičky, ktoré vás môžu stiahnuť do dlhovej pasce.

„Správne nastavené životné poistenie by malo v prvom rade kryť základné riziká. Ide teda najmä o riziko úmrtia na pokrytie životných nákladov pozostalých, prípadne vyplatenie záväzkov a úverov. Poistenie by malo zahŕňať aj riziko choroby a úrazu na zabezpečenie výpadku príjmu pri dlhšej PN a riziko invalidity na vykrytie rozdielu medzi potrebným príjmom a invalidným dôchodkom,“ uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.

Samozrejme, pre mnohých ľudí sa oplatí myslieť na životnú poistku ešte pred založením vlastnej rodiny. Ak aktívne športujete, žijete dobrodružným spôsobom života, treba počítať aj s vyšším rizikom úrazov, ktoré môžu viesť k pracovnej neschopnosti či dokonca až trvalým následkom na zdraví. Podobná situácia platí aj vtedy, keď vám hrozia potenciálne úrazy vzhľadom na povahu práce, ktorú vykonávate.

Na životné poistenie by nemali zabúdať najmä... Foto: pixabay
foto3, pr,nepouzivat Na životné poistenie by nemali zabúdať najmä tí, ktorí splácajú hypotekárny úver či pôžičky.

3. Nastavte si krytie podľa toho, koľko peňazí budete potrebovať

Pri nastavení životného poistenia by sme mali v prvom rade odpovedať na primárne otázky – Ak by došlo k mojej smrti, aké finančné zabezpečenie má po mne rodina získať? Ak chorobu či úraz prekonám, avšak zostanem dlhodobo PN alebo sa stanem invalidom, koľko financií potrebujem na to, aby som si zachoval želanú životnú úroveň?

„Našim klientom odporúčame, aby si pri uzatváraní životnej poistky zvolili poistnú sumu v takej výške, aby im v prípade poistnej udalosti dokázala nahradiť výpadok príjmu aspoň na obdobie dvoch rokov. Treba tiež myslieť na to, že poistná suma musí obsahovať dostatok financií aj na dodatočné pokrytie nákladov spojených s liečbou,” vysvetľuje Silvia Nosková Illášová a pokračuje: „Ak má klient navyše aj hypotéku či úver, je vhodné nastaviť si poistné krytie tak, aby dosahovalo minimálne výšku tohto úveru. Poistenie sa dá nastaviť aj s klesajúcou poistnou sumou – čo odzrkadľuje aj časom klesajúcu istinu úveru. Výhodou tohto poistenia je aj nižšie poistné.“

V Kooperative je možné nastaviť si výslednú... Foto: freepik
foto4, pr,nepouzivat V Kooperative je možné nastaviť si výslednú poistnú sumu a s ňou súvisiacu platbu mesačného poistného prehľadnou digitálnou formou.

V Kooperative je možné nastaviť si výslednú poistnú sumu a s ňou súvisiacu platbu mesačného poistného prehľadnou digitálnou formou. „Počas konzultácie s naším poisťovacím poradcom si klient zadefinuje riziká a na základe nich výšku želaného poistného krytia. Podľa toho je možné stanoviť, koľko bude takto nastavené poistenie mesačne stáť. Tento systém v rámci produktu Bezstarostný život ponúka jasný prehľad hlavného poistenia spolu s voliteľnými pripoisteniami, ktoré klientovi odporučíme. Takto zabezpečíme, že klient získa poistné krytie pre ním zvolené riziká v želanej výške vyplácanej sumy,“ objasňuje Nosková Illášová.

Čím skôr si uzatvoríte životné poistenie, tým menej vás vyjde

Životné poistenie stojí menej, než si myslíte. V spolupráci s poisťovňou KOOPERATIVA sme pripravili modelové príklady. V oboch prípadoch ide o uzatvorenie poistnej zmluvy na 20 rokov, pričom poistenie je dojednané ako lineárne klesajúce, t.j. suma poistného spolu s poistným krytím každoročne klesá.

Muž, 30 rokov

poistné krytie v prípade úmrtia = 100-tisíc eur mesačné poistné = 12,30 eur

Muž, 50 rokov

poistné krytie v prípade úmrtia = 100-tisíc eur mesačné poistné = 29,50 eur

4. Pridajte si pripoistenia, ktoré dodajú viac istoty, a pritom zvýhodnia základné poistenie

Základné poistné krytie si rozšírite jednoducho cez pripoistenia, ktoré si sami zvolíte. Poisťovňa zmierni výpadok vášho príjmu vyplácaním konkrétnej sumy počas PN, či už formou denných dávok – toľko dní, koľko budete potrebovať – alebo vyplatením jednorazového plnenia.

Financie z pripoistenia možno získať napr. aj vo forme odškodného za chirurgický výkon, ak lekári rozhodli, že jeho podstúpenie je nevyhnutné na ochranu vášho zdravia a života. Čoraz žiadanejším sa stáva aj pripoistenie trvalých následkov úrazu, kedy v závislosti od rozsahu telesného poškodenia vám poisťovňa vyplatí adekvátnu poistnú sumu. V prípade ťažkého poškodenia zdravia môžete získať z poisťovne až 5-násobok dojednanej poistnej sumy.

Základné poistné krytie si rozšírite jednoducho... Foto: freepik
thumbnail foto5, pr,nepouzivat Základné poistné krytie si rozšírite jednoducho cez pripoistenia, ktoré si sami zvolíte.

„Klient sa môže v rámci pripoistenia vážnych chorôb pripoistiť aj pre prípad onkologických ochorení. V prípade diagnostikovania jednej z uvedených vážnych chorôb klientovi vyplatíme dojednanú poistnú sumu, ktorá pomôže klientovi zachovať si životný štandard počas procesu liečby. Nový variant tohto pripoistenia ponúkame bez ochranných lehôt, čo znamená, že poistnú udalosť plníme od prvého dňa poistenia,“ približuje za Kooperativu Silvia Nosková Illášová.

Pri pripoisteniach platí jednoduchá matematika – čím viac si ich podľa vami vnímaných rizík zvolíte, tým viac zdrojov príjmu budete mať v čase núdze z poisťovne k dispozícii. „Výhodou pripoistenia v rámci nášho riešenia Bezstarostný život je aj to, že čím viac pripoistení si klient zvolí a čím vyššiu výšku poistného si pri nich dojedná, tým vyššiu zľavu z poistného získa. Celkovo sa dá takto znížiť mesačné poistné až o 40 %,“ vysvetľuje zástupkyňa poisťovne KOOPERATIVA.

Využívajte asistenčné služby a benefity kedykoľvek

Moderné rizikové poistenie sa dá pocítiť už aj v bežných životných situáciách – nie len vtedy, keď ide vyslovene o život a zdravie. Poisťovňa KOOPERATIVA svojim klientom v rámci životného poistenia bezplatne poskytuje aj praktické asistenčné služby.

K životnému poisteniu automaticky získate napr. balík služieb telemedicíny eDoctor, vďaka čomu sa môžete kedykoľvek spojiť s lekármi na telefóne alebo si dohodnúť na diaľku video-stretnutie s odborníkmi na duševné zdravie. Ak sa rozhodnete ísť na preventívnu prehliadku k lekárovi, zo životného poistenia vám budú preplatené rozšírené krvné testy až do výšky 50 eur. Benefitom navyše môže byť aj preplatenie dentálnej hygieny raz ročne až do výšky 200 eur a mnoho ďalších výhod.

chyba