Liečba bolestí kĺbov pri degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu

Bolesť definujeme ako nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok, ktorý je spojený s potenciálnym alebo skutočným poškodením tkaniva.

17.10.2013 08:56
Foto Dr. Rehak_inzercia
Doc. MUDr. Ľuboš Rehák

Pri liečbe a ovplyvnení bolesti pri degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu v ortopédii používame viacero skupín liekov, ktoré môžu ovplyvňovať charakter vnímania bolesti ale z časti pôsobiť aj na charakter zmien v kĺboch postihnutých artrózou. Pri užívaní týchto liekov môžu nastať aj interakcie s ďalšími podávanými liekmi, najmä u starších pacientov, čo môže viesť ku komplikáciám a rizikám pri ich podávaní.
Prvou skupinou liekov používaných v liečbe bolesti, ku ktorým siahajú aj pacienti bez lekárskej indikácie sú analgetiká. Tieto tvoria základ liečby bolesti pohybového aparátu. Najčastejšie používaným liekom je paracetamol, pri ktorom je nutná zvýšená pozornosť u pacientov s poruchami pečene.

Nesteroidné antireumatiká alebo nesteroidné protizápalové látky (skratka NSA, NSAID), ktoré znižujú bolesť, horúčku a zápal. Predstavujú druhú skupinu najčastejšie používaných liekov pri liečbe bolesti u degeneratívnych ochorení pohybového aparátu. Do tejto skupiny zaraďujeme lieky, ktoré obsahujú salicyláty, ibuprofén, ketoprofén, diklofenak a koxiby.

Biologická liečba
Biologické lieky sú vlastne protilátky alebo receptory, ktoré sa viažu na prozápalové cytokíny alebo na bunky, ktoré sa podieľajú na vzniku a udržovaní zápalu. Táto liečba je prísne viazaná a indikovaná v špecializovaných centrách.

Kortikosteroidy
Majú výrazný protizápalový účinok. Môžeme ich podávať pri výraznom zhoršení bolestí v kĺboch nezaberajúcich na bežné antireumatiká a infúznu liečbu, alebo ich podávame lokálne-injekčne do kĺbu pri artróze. Majú viacero nežiaducich účinkov, preto o ich podaní rozhoduje lekár.

Viskosuplementácia a chondroprotektíva
Viskosuplementácia je dodávanie kĺbového maziva do puzdra kĺbu. Ide náhradu kĺbovej tekutiny, ktorá poskytuje chrupavke lepšiu elasticitu a viskozitu pomocou solí kyseliny hyaluronovej. Chondroprotektívna liečba je založená na doplnkovej kĺbnej chrupkovej výžive. Preparáty obsahujú predovšetkým glukozamín, chondroitín sulfát a hyaluronát sodný. Poskytuju predovšetkým zlepšenie výživy chrupky a čiastočne aj analgetický efekt.

Aplikácia rastových faktorov obsiahnutých v plazme
Ide o aplikáciu autológnej plazmy získanej úpravou krvi pacienta, ktorá je bohatá na krvné doštičky a rastové faktory, ktoré aktivujú kaskádu protizápalových, regeneračných a reparačných procesov v patologicky zmenených tkanivách. Nie je vhodná pre pacientov s ťažkou artrózou, keď je už chrupavka úplne zodraná, tiež nie je vhodná pre ľudí s reumatickým ochorením a dnou.

Aplikácia mezenchymálnych kmeňových buniek
Predstavuje zatiaľ, hlavne experimentálnu metódu, ktorá postupne začína prinášať sľubné výsledky. Problémom pri aplikácii do veľkých kĺbov pri artróze je prichytenie a ukotvenie kmeňových buniek, aby sa mohli transformovať na príslušné bunky chrupky kosti, väziva.

Liečba artrózy a bolestivých syndrómov chrbtice aplikáciou kolagénových GUNA MD injekcií.
Táto forma liečby predstavuje šetrnú aplikáciou kolagénových preparátov typu II s pomocnými prírodnými látkami priamo do kĺbu, okolo kĺbu, podkožne alebo do svalu pri bolestivých svalovo-šľachových syndrómoch. Kolagén predstavuje výborné liečivo, ktoré formou regeneračnej a stimulačnej liečby potláča lokálne zápalové zmeny v oblasti šliach, kĺbov, pričom vyvoláva v kĺbe analgetickú reakciu. Aplikácia GUNA MD injekcií je jednoduchá v malých dávkach a dobre tolerovaná pacientmi. Túto liečbu môžeme odporučiť ako alternatívu liečbu bolesti pričom vedľajšie účinky sme nezaznamenali, a analgetický účinok je 60–70% pri opakovanej aplikácii sa zvyšuje a pri aplikácii 9. – 10. injekcie nastáva 90 – 100% analgetický účinok. V lokálnej liečbe GUNA MD preparátmi vidíme výrazne benefitnú liečbu pre pacienta, nakoľko dochádza k porovnateľným liečebným účinkom, ako pri inej terapii, avšak bez nežiaducich účinkov. Je vhodná aj u športovcov a mladých pacientov, a tiež u pacientov s viacerými chorobami, nakoľko nedochádza k liekovým interakciám. Navyše vedie k výraznému zníženiu podávania analgetík, NSA, kortikoidov a ich nežiaducich účinkov. Odporúčam ju zaradiť do bežných liečebných postupov.

Autor : Doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc., mim. prof.

chyba