Digitálny žiak: Viac než 80-tisíc žiakov už získalo príspevok na nový počítač či tablet

20.06.2023 00:00
digitalny ziak, pr nepouzivat

Žiaci a ich zákonní zástupcovia, ktorí sa zaregistrovali na stránke www.digitalnyziak.sk a požiadali tak o 350 eurový príspevok na nákup nového notebooku, tabletu alebo all-in-one počítača, už postupne dostávajú potvrdzovacie SMS správy s ktorými si môžu príspevok uplatniť v jednej zo stoviek zmluvných predajní v rámci celého Slovenska.

„Ku dnešnému dňu sme odoslali viac ako 80-tisíc validačných kódov, a to žiakom zo všetkých skupín oprávnených užívateľov príspevku,“ vysvetľuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský.

Žiaci si postupne odnášajú svoje nové zariadenia domov – kúpa v predajniach prebieha bez problémov

Žiaci, ktorí validačný kód už obdržali, si už postupne uplatňujú svoj nárok v zmluvných predajniach. Takmer päťtisíc z nich už má svoje nové digitálne zariadenie doma. Digitálna koalícia plánuje ešte počas júna odoslať ďalších 30-tisíc validačných kódov žiakom registrovaným vo všetkých skupinách oprávnených užívateľov. Príspevok je možné uplatniť v niektorej z viac ako 350 zmluvných predajní digitálnej techniky v rámci celého Slovenska. Kompletný zoznam je dostupný na www.digitalnyziak.sk

Digitálny žiak pomôže viac ako 152-tisíc žiakom

Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak je určený pre žiakov základných a stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne slabšieho prostredia a z domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu domácností na Slovensku. Nárok na príspevok majú aj všetci terajší prváci na stredných školách a žiaci piatych ročníkov na osemročných gymnáziách. Celkovo ide o viac ako 152-tisíc žiakov. O príspevok v hodnote 350-eur na nákup nového digitálneho zariadenia je možné požiadať až do konca júna. Podmienkou je len registrácia na webstránke www.digitalnyziak.sk. Doposiaľ tak už urobilo viac ako 67-tisíc žiakov.

chyba