Moderné praktické cvičisko pre budúcich energetikov od ZSD

Práca v energetike má mimoriadny celospoločenský význam – bezpečná a spoľahlivá dodávka elektriny je nevyhnutná pre moderný život. Navyše, práca v energetike ponúka stabilitu a množstvo benefitov. Energetika je pre mladých ľudí, ktorí hľadajú zmysluplné a stabilné zamestnanie, ideálnou príležitosťou.

18.01.2023 16:33
Cvicny polygon 01, pr nepouzivat

Demografický vývoj a stále užší výber uchádzačov na trhu práce núti energetické spoločnosti hľadať efektívne možnosti výchovy budúcich zamestnancov už v radoch študentov stredných škôl. Duálne vzdelávanie sa tak stáva stabilnou súčasťou mnohých firiem energetického sektora. Spolupráca v duálnom vzdelávaní je prínosom pre všetkých partnerov: distribučná spoločnosť získa dobre pripravených mladých elektrotechnikov, škola zase kvalitné vybavenie na odborný výcvik a žiaci istotu, že sa v živote nestratia, uplatnia sa v akejkoľvek sfére.

Aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná je spolupráca so školami kľúčová. „Na duálne vzdelávanie sme prešli v roku 2015 a pokladáme ho za najlepší typ spolupráce. Aktuálne máme v tejto forme vzdelávania 37 študentov, ktorí sú vďaka odbornej systematickej praxi lepšie pripravení na prácu v našej spoločnosti. Vzhľadom na to, že v nasledujúcej dekáde budeme zažívať výraznú demografickú obmenu, je pre nás na zabezpečenie plynulého nástupníctva takáto spolupráca nevyhnutná,“ vysvetľuje Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Cvicny polygon 02, pr nepouzivat

Výsledkom takejto spolupráce je aj prvý cvičný polygón pre žiakov elektrotechniky v bratislavskom kraji, ktorý sa nachádza na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave. Na jeho výstavbe sa podieľali už aj samotní študenti. Ide o zostavu technických zariadení, kde si budúci elektrotechnici môžu siahnuť na skutočnú prácu, trénovať si pracovné postupy modernej energetiky. Všetky zariadenia sú v stave bez napätia, takže na nich pracujú bez akéhokoľvek rizika.

Z vyjadrení riaditeľa Strednej odbornej školy Informačných technológií vyplýva, že takáto spolupráca je prínosom aj pre nich. „Západoslovenská distribučná už zamestnáva absolventov našej školy a má o nich záujem aj v budúcnosti. Vďaka tejto spolupráci sa nám úspešne darí posúvať dopredu odborné vzdelávanie a pre zamestnávateľa zabezpečiť absolventov komplexne pripravených vo svojom odbore, “ doplnil Ján Sadloň.

Cvicny polygon 03, pr nepouzivat

Študenti v rámci duálneho vzdelávania získajú štipendiá, odmenu za prax a kompletnú výbavu ochranných odevov a pracovných pomôcok. Západoslovenská distribučná im následne ponúka stabilné pracovné miesto s možnosťou profesijného rastu.

Západoslovenská distribučná spolupracuje so žiakmi na všetkých úrovniach. Najintenzívnejšia spolupráca je práve so strednými odbornými školami. „Aktuálne spolupracujeme so 16 strednými odbornými školami formou odbornej celoročnej alebo maturitnej praxe a duálneho vzdelávania. Študentov základných škôl sa snažíme osloviť pre toto zaujímavé povolanie prostredníctvom organizovania dní otvorených dverí a odbornými súťažami, do ktorých sa môžu zapájať počas celého roka. Študentom vysokých škôl ponúkame štipendijný program, rovnako u nás môžu konzultovať bakalárske a magisterské diplomové práce. Absolventom stredných a vysokých škôl ponúkame už spomínaný špeciálny program POWER, v rámci ktorého absolvujú niekoľko pracovných rotácií, aby si nakoniec sami vybrali prácu, ktorá ich najviac osloví. To všetko pod vedením odborného garanta,“ uviedla Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje. Úspešnosť týchto programov je pomerne vysoká, až 50% študentov, ktorí počas štúdia nejakou formou so spoločnosťou spolupracujú, sa tu aj reálne zamestná.

Cvicny polygon 04, pr nepouzivat
chyba