Prečo investovať do ISTQB školenia a certifikácie v IT?

14.09.2020 15:39, aktualizované: 15:49
office, pr clanok, reklama, nepouzivat

Mnohé veľké spoločnosti si postavili interné metodiky testovania práve na ISTQB® štandardoch, a preto preferujú spoluprácu s certifikovanými spoločnosťami a profesionálmi.

Moderné spoločnosti preferujú certifikovaných profesionálov

Mnohé veľké spoločnosti (banky, telekomunikační operátori, nadnárodné spoločnosti) si postavili interné metodiky testovania práve na ISTQB® štandardoch, a preto preferujú spoluprácu s certifikovanými spoločnosťami a profesionálmi. Objednávatelia IT služieb požadujú vo výberových konaniach dokladovanie úrovne kvality testerských zručností práve ISTQB® certifikátom. Služby takýchto expertov budú zodpovedať medzinárodným štandardom ISTQB a bude zaistené jednotné chápanie postupov, terminológie a metodiky bez ohľadu na to z ktorej organizácie tester pochádza.

Manažéri v IT sfére vidia v ISTQB® školeniach a certifikácii prostriedok pre zlepšovanie kvality testovania, kariérny rozvoj a motiváciu zamestnancov. Certifikácia ISTQB môže poskytnúť spoločnostiam konkurenčnú výhodu, vyššiu úroveň spoľahlivosti vyvíjaných aplikácií a lepšiu nákladovú efektivitu.

Zručnosti sa stávajú zastaranými skôr ako kedykoľvek v minulosti. Predchádzajúcej generácii vystačili zručnosti získané v škole na 26 rokov. Dnes je to len na 4,5 roka. Preto je možné hľadieť na program školení ISTQB ako na cestu dlhodobého vzdelávania a silného motivátora zamestnancov. Aj každý tester si neustálym záujmom o vzdelávanie vie zabezpečiť kvalitné a stabilné pracovné miesto v profesii IT testera.

ISTQB je najrozšírenejšia kvalifikačná schéma na svete.

Portfólio vzdelávania a certifikácie ISTQB® umožňuje neustále aktualizovať svoje zručnosti. Vzdelávací program je štruktúrovaný podľa odbornej úrovne (základná, pokročilá a expertná úroveň) ako aj podľa odborností, na základe ktorých sú zoskupené certifikačné moduly (jadro, agilné, špecialista).

Certifikovaný tester ISTQB® je najrozšírenejšou kvalifikačnou schémou na svete a stala sa referenčnou pre profesiu testovania softvéru. Prepracovaný systém a metodika ISTQB je vytvorená testerskou komunitou pre testerov a IT pracovníkov (nie úradným nariadením „zhora“) a je zastupovaná 63 členskými radami v 120 krajinách. Celosvetovo bolo vydaných viac ako 673 000 certi­fikácii.

Celosvetová úroveň kvality ISTQB už aj na Slovensku

AAS Slovakia je prvým platinovým partnerom ISTQB® a patrí celosvetovo medzi 324 poskytovateľov ISTQB® akreditovaných školení čím dokazuje, že podporuje význam testovania softvéru ako profesie pre jednotlivcov a organizácie. Pomáha pri vedomostnom rozvoji, kariérnom rozvoji a profesionálnom raste testerov aj na Slovensku. Prísny systém akreditácie poskytovateľov školení ISTQB®, ako aj certifikácia samotných inštruktorov školenia zaisťuje udržanie vysokého štandardu a dodržanie sylabov, ktoré sú jednotné na celom svete. ISTQB Školenie v AAS Slovakia prebieha v malých skupinách do 10 účastníkov. Iba v menšej skupine je možné dodržať obsahovú líniu a vyhovieť individuálnym potrebám účastníkov školenia. Výučba aj certifikačná skúška sú zamerané na praktické zručnosti a uplatnenie teórie v praxi, nie na nezmyselné bifľovanie poučiek, teoretické príklady a testy odtrhnuté od reality.

chyba