Povrchové úpravy hliníkových profilov

08.09.2020 10:00
whitepress, PR článok, nepoužívať
Autor:

Kovové profily sú aplikované ako súčasti konštrukcií v ťažkom i ľakom strojárstve elektronike či stavebníctve. Pre každý z týchto oborov sa užívajú špecifické typy s ohľadom na materiál, funkčné riešenie, izolačné vlastnosti, odolnosť a najmä tvar a prierez. Zatiaľ čo napríklad stavebníctvo obvykle uprednostňuje priame plné tyče veľkých hrúbok, profily pre letectvo, automobilový priemysel či strojárstvo sa vyznačujú zložitejším tvarovaním a dutinami umožňujúcimi jednak vyľahčenie profilu, jednak inštaláciu vnútorných systémov, ako je kabeláž či izolácia. Kovové profily technologických systémov majú naviac oveľa dômyselnejšie riešenú realizáciu povrchov na vonkajšej i vnútornej strane, pretože je potrebné, aby odolávali náročnejším podmienkam.

Úpravy povrchov kovových profilov

Povrchy kovových profilov sú upravované rôznymi technológiami, ktoré sú naviazané predovšetkým na typ podkladového materiálu. Štandardné oceľové profily sú primárne upravované samotným vylepšením akosti povrchu, tzn. leštením alebo implementáciou protišmykových prvkoch. Leštenie povrchu je dôležité najmä u produktov využívaných v náročnejších atmosférických podmienkach či elektronike – ak je napríklad profil použitý ako súčasť zariadenia pre analytické prístroje, musí sa na ňom minimalizovať usadenie nečistôt, čo je dosiahnuté práve veľmi hladkým povrchom. Vedľa vlastného opracovania povrchu sú kovové profily upravované prídavnými materiálmi, ktoré vylepšujú ich vlastnosti – predovšetkým tvrdosť alebo odolnosť voči mechanickému poškodeniu či agresívnym látkam. K tomuto účelu slúžia najmä nátery, laky či postreky štandardne s polymérnou bázou. Tie okrem priameho poškodenia rázom či poškrabaním chránia povrch i proti slnečnému žiareniu či korozívnemu prostrediu.

Povrchové úpravy hliníkových profilov

Hliníkové profily sa uplatňujú predovšetkým ako súčasti väčších celkov, či už s dynamickým alebo statickým charakterom pri výrobe malých prototypov, väčších zariadení či ako podperné a vystužujúce prvky v kompozitných systémoch. Pre väčšinu aplikácií je vyžadovaná povrchová úprava vonkajších stien profilu, ktorá má za cieľ zvýšiť odolnosť ale aj zlepšiť estetické vlastnosti dielu. Najčastejšie sa využívajú dva typy úprav, a to:

• práškové lakovanie

• eloxovanie

Obe tieto metódy vytvárajú pevnú a homogénnu povrchovú vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu nežiadúcich látok do štruktúry kovu. Takto upravené hliníkové profily majú veľmi dobrú odolnosť voči rôznym okolitým vplyvom a to vďaka vytvorení medzivrstvy medzi upravovaným povrchom a povrchovou úpravou. Okrem týchto základných technológií, na ktoré je nutné využiť profesionálne služby, je možné povrchy hliníkových profilov upravovať i špeciálnymi nátermi vo variantnom farebnom riešení.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku