Pripravte sa na silnú sezónu s prenájmom zariadení Jungheinrich

16.08.2019 12:00
Sitelement, PR článok, nepoužívať
Autor:

Sezónna príprava zohráva dôležitú úlohu pri napĺňaní jednotlivých cieľov a konfekčné riešenia sú nie vždy postačujúce. U niektorých firiem predstavujú sezónne obdobia podstatnú časť celkového ročného predaja a určujú, či je rok úspešný.

Ustáť očakávaný nárast objednávok si vyžaduje dve veci. Presné prognózy predaja a detailné plánovanie. Preto by ste mali vedieť, koľko inventára bude potrebného na uspokojenie dopytu a podrobný harmonogram toho, ako sa dostane do skladov či regálov predajcov. Treba myslieť na to, že neuspokojenie potrieb v kľúčovom období môže zvrátiť všetku dobrú prácu, ktorú ste dosiahli v predchádzajúcich mesiacoch. Preto môžeme zhodnotiť, že plánovanie v dostatočnom predstihu na sezónny dopyt je kľúčové, navyše môžete získať väčšiu kontrolu nad spokojnosťou vašich potencionálnych zákazníkov.

Spoločnosť Jungheinrich je globálnym lídrom v oblasti kompletnej internej logistiky. Vďaka rozsiahlemu portfóliu produktov a služieb ponúka riešenia na mieru, ktoré vedú k optimalizácii výkonu i nákladov. Pre uspokojenie sezónnych potrieb svojich zákazníkov spoločnosť poskytuje možnosť prenájmu z portfólia viac ako 60 000 vozíkov na celom svete. Cez paletové vozíky až po zdvíhacie plošiny. K dispozícii je teda široké spektrum produktov, či už na dlhodobý, alebo krátkodobý prenájom. Vďaka tomu dokážete zvládnuť neustále meniace sa požiadavky trhu a flexibilne reagovať na aktuálne potreby zákazníkov. Navyše v prípade, že na konci obdobia prenájmu budete mať záujem o odkúpenie vozíka, cena prenájmu bude odrátaná od predajnej ceny.

V prípade potreby, sú veľkou výhodou krátke termíny opráv a rýchla dostupnosť náhradných dielov. Vyhnete sa tak drahým prestojom. Spoločnosť Jungheinrich zabezpečuje technickú podporu vďaka sieti s viac ako 60 kvalifikovanými a certifikovanými technikmi na Slovensku. Taktiež ponúka najkratšie časy odozvy prostredníctvom celoročnej expresnej dodávky v rámci Európy.

Výhody prenájmu:

  • Rýchla dostupnosť všetkých vozidiel
  • Špičková technológia
  • Rozsiahle portfólio produktov
  • Zníženie nákladov – žiadna nadmerná kapacita
  • Viac kapitálu na hlavné podnikateľské činnosti
  • Ľahká vymeniteľnosť podľa aktuálnych potrieb
  • Krátke termíny opráv
  • Flexibilné a transparentné modely fakturácie

Prenájom vysokozdvižných vozíkov je viac ako len výhodné riešenie na pokrytie krátkodobých alebo sezónnych požiadaviek, či cenovo výhodná možnosť v meniacich sa lokalitách. Pre efektívnu prevádzku skladu je to stále atraktívnejšie riešenie, pretože umožňuje využiť požadovaný výkon najvhodnejšieho vozíka, v správnom čase, na správnom mieste a na požiadanie. Investovanie do procesov a pomocných zariadení, ktoré priamo nesúvisia s hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti, je často neekonomické. Preto máte teraz skvelú možnosť uvoľňiť si kapitál na ďalší rast vášho podniku.

Tie najlepšie riešenia sú vždy individuálne.

Financovanie: Flexibilita aj v prípade, že na konci obdobia prenájmu bude vozík odkúpený: od splátok k prenájmu s možnosťou odkúpenia.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku