Hyperkonvergencia je zajtrajšok. Šetrí firmám čas a peniaze

07.06.2016 08:00

Ku koncu roka 2015 spoločnosť Lenovo ohlásila vytvorenie strategického partnerstva a uzatvorenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Nutanix, a uviedla na trh hyperkonvergentné systémy Lenovo HX. Spojenie serverových systémov Lenovo s riešeniami Nutanix, lídrom v oblasti hyperkonvergencie, pomáha znižovať náklady podnikov zvýšením efektivity a agility dátových centier. Tému približujú Marián Korienek, Sales Leader, Lenovo EAST a Wojciech Wszół, Technical Sales Specialist, Lenovo Slovensko z Data Center Group Lenovo.

Wojciech Wszół, Technical Sales Specialist,...
Wojciech Wszół, Technical Sales Specialist, Lenovo Slovensko Autor: Dasa Simekova

Čo sú hyperkonvergované systémy?

Primárne je to iný, nový prístup k návrhu datacentier. Dnešné systémy sú navrhnuté klasickou 3-tierovou architektúrou – server pripojený cez sieť do diskového priestoru. Tento spôsob nebol pripravený pre potreby súčasného IT sveta, v ktorom na jednom serveri prevádzkujeme niekoľko desiatok virtuálnych serverov a v ktorom užívatelia vytvárajú denne terabajty dát. Hyperkonvergované systémy sú odpoveďou na zmeny, aké prinášajú nové technológie a zároveň na úzke hrdlá, ktoré klasické systémy dnes majú.

Zjednodušene povedané, hyperkonvergentné systémy predstavujú integráciu HW a SW systémov do jedného funkčného, logického celku. Sú to servery a dátový priestor, virtualizácia, manažment a podobne, zintegrované do jedného centrálne spravovaného celku. Nejde len o jednoduché fyzické prepojenie viacerých zariadení do jedného bloku tak, ako pri klasických konvergentných systémoch viacerých vendorov, ktoré sú dostupné na trhu.

Samotný princíp nie je nový – spoločnosti ako Google, Facebook či Amazon využívajú vo svojich dátových centrách architektúru Web-scale, ktorá je základom pre dnešné hyperkonvergované systémy.

Spomínate veľké spoločnosti. Využijú tento systém aj menší zákazníci?

Architektúra Web-scale bola vytvorená a je využívaná veľkými spoločnosťami. Lenovo, v spolupráci so spoločnosťou Nutanix, však prináša výborné škálovateľné riešenie, ktoré začína už od 3–4 nodov v jednom Lenovo HX klastri, a preto je vhodné aj pre malé a stredné spoločnosti. Výhod Lenovo HX riešenia je veľa – lineárne škálovanie všetkých častí systému; pridaním ďalšieho nodu pridávame zároveň IOPS, kapacitu a výpočtový výkon.

Ďalšou výhodou je integrácia komponentov do jedného základného funkčného celku, proaktívny a intuitívny manažment, jednoduchá, do určitej miery autonómna správa systému a podobne. Od momentu nasadenia zákazník minimalizuje činnosti spojené so správou, prevádzkou a údržbou systému, ktorý proaktívne informuje administrátora o požiadavkách na zvýšenie výkonu, kapacity i o prípadných poruchách. Už žiadne nárazové alebo neočakávané „hasenie“ prípadných problémov v dátovom centre, všetky potrebné činnosti (opravy, zvyšovanie kapacity alebo výkonu, rozširovanie systému atď.) viete plánovať dopredu a na vhodný čas.

Marián Korienek, Sales Leader, Lenovo EAST
Marián Korienek, Sales Leader, Lenovo EAST

Ako sa to odrazí v nákladoch podniku?

Spoločnosť IDC spravila analýzu systému v reálnej prevádzke u konkrétneho zákazníka a výsledky prekonali očakávania. Nasadenie hyperkonvergovaného riešenia prinieslo návratnosť investície na úrovni 510 % za 7 a pol mesiaca! Pre prevádzku to znamenalo zníženie neplánovaných odstávok o 98 % a samotná správa systému ušetrila administrátorom 71 % ich času. To je o 71 % viac času, ktorý môžu investovať do nových, inovatívnych projektov, čo je obrovským prínosom pre prevádzku a konkurencieschop­nosť spoločnosti, ktorá tento systém nasadila. Hoci ide o výsledok analýzy konkrétneho prípadu, tie čísla sú natoľko vysoké, že aj vydelené dvomi či dokonca tromi budú stále predstavovať nezanedbateľný prínos pre zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Prečo by si zákazník mal kúpiť hyperkonvergované riešenie od Lenovo a nie od konkurencie?

Zákazníkom pred uskutočnením investície odporúčam porovnať hyperkonvergované riešenia, nie všetky sú totiž rovnaké. Niektoré nevyužívajú overený, spoľahlivý hardvér, iné sú limitované v oblasti škálovateľnosti, výkonu, integrácie… Hodnota hyperkonvergovaného riešenia Lenovo HX, výsledku spolupráce spoločností Lenovo a Nutanix, spočíva v tom, že zjednodušuje infraštruktúru a umožňuje IT odvetviu sústreďovať sa na aplikácie a služby, ktoré biznis poháňajú vpred. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na to, že vďaka inovatívnym lídrom Lenovo a Nutanix sa ich IT infraštruktúry posunú k dátovým centrám ďalšej generácie.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk