Pomáhame so značkou K-Classic

10.08.2017 08:00
kaufland inzercia

Kaufland prispel na ďalšie nové auto pre sociálne terénne služby. Poputuje do územnému spolku Slovenského Červeného kríža v Senici.

Cieľom Slovenského Červeného kríža je pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Je mnoho ľudí, ktorí nemajú príbuzných a ocitli sa v dlhodobo nepriaznivej sociálnej či zdravotnej situácii. Jednou z kľúčových je prepravná služba. Okrem nej však SČK poskytuje aj opatrovateľskú službu, špeciálne sociálne poradenstvo, požičiavanie zdravotníckych pomôcok, potravinovú pomoc, rozvoz šatstva, nákupy či dovoz liekov.

Pomáhame už desaťročia

Územný spolok SČK v Senici ponúka sociálne terénne služby od roku 1993. Spočiatku išlo len o jedáleň pre dôchodcov, no už v roku 1995 spolok svoje pôsobenie rozšíril. K jedálni pribudli prepravné a opatrovateľské služby, požičovňa pomôcok, špeciálne sociálne poradenstvo, krízová pomoc, ale aj stacionár.

Naša práca nám každý deň prináša vždy nové skúsenosti a výzvy

Za územný spolok SČK v Senici hovorí PhDr. Miriam Madunická: „Máme stálych klientov, ktorí by sa bez nás ani len nepohli z domu, no vďaka prepravnej službe a schodolezu im vieme umožniť plnohodnotný styk s verejnosťou. Napríklad imobilný dôchodca by neuvidel svadbu svojich vnúčat, alebo sa nemohol zúčastniť spoločenskej udalosti. Pomáhame aj sanitkám, vozíme ľudí do zdravotníckych zariadení a spolupracujeme so zariadeniami, ktoré organizujú výlety pre imobilných ľudí. Teší nás, ak majú naši klienti možnosť zotrvať vo svojom domácom prostredí a môžu sa integrovať do spoločnosti.“

„Stáva sa, že viacero ľudí naraz potrebuje pomoc v tom istom čase, no žiaľ, sú na inom mieste, a keďže zatiaľ disponujeme iba jedným vozidlom, nemohli sme pomoc poskytnúť naraz každému z nich,“ dodáva PhDr. Miriam Madunická.

Vďaka kúpe produktov K-Classic sa podarí túto službu zveľadiť a pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Máme radi dobré skutky. A čo vy?

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk