Miloš Mičega: Riešenia pre Trenčín existujú. Tu a teraz, nie o niekoľko rokov

„Hlavným problémom Trenčína je dlhodobé neriešenie viacerých životne dôležitých problémov, akými sú cestný most cez Váh, autobusová stanica a ďalšie projekty infraštruktúry mesta. Nechcem však len kritizovať. Väčšina z týchto problémov sa dá začať riešiť okamžite,“ hovorí kandidát na primátora Trenčína Miloš Mičega.

25.10.2022 00:00
Miloš Mičega, pr, nepouzivat
Miloš Mičega

Kým súčasné vedenie mesta ani po 12 rokoch nenašlo na viaceré z týchto problémov konkrétne riešenie, Miloš Mičega je presvedčený, že existujú a dajú sa riešiť okamžite. Opiera sa pritom o svoje profesijné skúsenosti z oblasti stavebníctva, územného plánovania a verejnej správy, ako aj tím odborníkov, s ktorými tieto staré „boľačky“ Trenčína analyzovali a pripravili efektívne riešenia.

Odštartujeme rekonštrukciu cestného mosta cez Váh

Je známe, že cestný most cez Váh je už viac ako desať rokov zaradený do predposledného 6. stupňa, teda je v havarijnom stave. Statik ho môže zavrieť zo dňa na deň, čo by pre desaťtisíce Trenčanov a návštevníkov mesta znamenalo nielen straty časové, ekonomické, ale pre mnoho ľudí a firiem dokonca existenčné… Roky sa tu takto hazarduje aj so zdravím a životom obyvateľov Trenčína. Za ten čas by mesto už muselo pri troche snahy v spolupráci so správcom komunikácie – Slovenskou správou ciest (SSC) – nájsť a zrealizovať aspoň nejaké riešenie. SSC opakovane potvrdila, že zatiaľ žiadne projekty nie sú pripravené.

Naše riešenie: Mesto musí využiť svoju kompetenciu vyplývajúcu zo zákona o civilnej ochrane, vyhlásiť na tomto dopravnom objekte tzv. mimoriadnu situáciu a požiadať správcu a štátne orgány o jeho prednostné riešenie vrátane alokácie prostriedkov. Tento postup sa osvedčil aj v prípade mosta v Opatovej v roku 2016, po ktorej nasledovala jeho rekonštrukcia. Samozrejme, na takýto postup potrebuje mať správca spracovanú príslušnú projektovú dokumentáciu, ktorú momentálne nemá. Cestný most v Trenčíne nie je z tohto dôvodu aktuálne zaradený ani medzi stovkou prioritných stavebných projektov Slovenska. Mesto preto musí urýchlene poskytnúť správcovi cesty všetky potrebné podklady a spolu s ním presadiť opravu tejto schátranej dopravnej stavby a dosiahnuť jej zaradenie medzi priority na vládnej úrovni.

Počas môjho volebného obdobia bude mať Trenčín nový Terminál

V prípade autobusovej stanice rezonuje vo verejnosti fiasko, keď plány spred vyše 10 rokov na vybudovanie novej stanice úplne stroskotali. Lokalita je dodnes zanedbaná a pre krajské mesto nedôstojná. Pozemky vlastní developer a mesto sa ich od neho snaží získať naspäť žalobami, ktoré sú však neúspešné – a to aj vinou amaterizmu v riadení procesov na magistráte. Ako inak možno komentovať skutočnosť, že spis k tejto „miliardovej kauze“ sa na mestskom úrade stratil?!

Naše riešenie: Naším plánom je usilovať sa o viaczdrojové financovanie. Obnovíme rokovania s developerom a namiesto toho, aby sme sa s ním súdili, sa pokúsime nájsť dohodu a riešenie výhodné pre obe strany. Je neskoro plakať nad rozliatym mliekom – nevýhodnou zmluvou, ktorú súčasné vedenie uzatvorilo. Rokovanie s developerom musí priniesť férovú mimosúdnu dohodu. Môžeme argumentovať aj tým, že len zo zdroja TSK dosiahli úhrady za vjazdy autobusov do autobusovej stanice v prospech developera za uplynulé roky sumu do päť miliónov eur. Druhým zdrojom by mohli byť prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý má aj kapitolu o mestskej mobilite a projekty verejnej dopravy. Mesto môže spojiť sily aj s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý má takisto záujem na kvalitnom termináli svojich prímestských spojov. Sme presvedčení, že ani toto nie je projekt na dekády, ale na mesiace, nanajvýš roky.

Trenčín už nie je mestom módy, minulosťou má byť aj výstavisko

Výstavisko Pod Sokolicami je jedným zo symbolov Trenčína. Aktuálne je na predaj, pričom vedenie mesta dostalo ponuku na jeho odkúpenie. No keďže ju ani len nezaradilo na rokovanie mestského zastupiteľstva, hrozí, že celý areál s lukratívnymi pozemkami sa dostane do rúk developerov. Podobnú tému nedávno riešilo i mesto Nitra, ktoré sa snaží zachovať verejný charakter výstavníckeho areálu s dôrazom na kultúru a voľnočasové aktivity. Brno to už spravilo a výstavisko odkúpilo.

Naše riešenie: Rešpektujeme ekonomickú realitu, ako aj to, že zdroje mesta sú na veľké investičné aktivity obmedzené. No keďže tento areál patrí do širšieho centra Trenčína, jeho zahusťovanie výhradne rezidenčnými projektmi by nášmu mestu prinieslo ďalšie komplikácie v doprave a občianskej vybavenosti. „Ako primátor sa budem usilovať o to, aby si aspoň časť areálu zachovala charakter verejného priestoru pre kultúru, voľný čas, šport a rekreáciu. Hľadáme miesto pre divadlo alebo kultúrno-kreatívne aktivity? Je tu. Spolu s developermi budeme hľadať také riešenia, ktoré Trenčanom rozšíria občiansku vybavenosť a poskytnú dostatok parkovacích plôch. Využime tento projekt na zvýšenie kvality života Trenčanov. Na usporiadanie územia máme predsa nástroj, ktorým je územný plán,“ hovorí Miloš Mičega, kandidát na primátora Trenčína s číslom 1.

Objednávatel: Ing. Miloš Micega, Clementisova 665/8, 911 01 Trencín

Dodávatel: Mayer/McCann-Erickson s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, ICO 31 374 093, DIČ 2020346053

chyba