Bratislave sa ani napriek vysokým príjmom nedarí znížiť zadlženosť. Tá môže byť rekordná

Z rozpočtu hlavného mesta pre nasledujúce dva roky vyplýva, že mesto počíta s ďalším zadlžovaním. Napriek tomu, že príjmy sú stále vyššie, vedenie Bratislavy podľa Rudolfa Kusého nedokáže s peniazmi hospodáriť tak, aby zadlženie znižovalo. Súčasný primátor svojmu nástupcovi zanechá dlh, ktorý sa môže vyšplhať až na sumu takmer 190 miliónov eur.

25.10.2022 00:00
Rudolf Kusy, pr

Príjmy Bratislavy počas posledných 4 rokov boli historicky najvyššie. Súčasné vedenie mesta hospodárilo s vysokými príjmami od štátu, ale aj od Bratislavčanov, ktorí museli zaplatiť o 100 % vyššie dane z nehnuteľností. Kým v roku 2015 boli príjmy hlavného mesta 238 miliónov eur, v roku 2018 to už bolo 300 miliónov eur a v minulom roku takmer 363 miliónov eur.

“Je logické, že vyššie príjmy by mali znamenať znižujúci sa dlh a vyššiu kvalitu života občanov,” poznamenáva Rudolf Kusý, starosta Nového Mesta a kandidát na primátora.

Avšak, vďaka amatérskemu hospodáreniu dlh mesta aj naďalej stúpa. V roku 2018, keď boli príjmy 304 miliónov eur, mala Bratislava dlh vo výške 142 miliónov.

Súčasné vedenie mesta počíta s dlhom až do výšky 189 miliónov eur. Kde sa v takejto situácii nájdu peniaze na pomoc Bratislavčanom?

V predchádzajúcom roku bola zadlženosť mesta vo výške 156 miliónov a z rozpočtu mesta vyplýva, že v tomto roku sa dlhy vyšplhajú na neuveriteľných 178 miliónov. Súčasný primátor Matúš Vallo totiž plánuje zobrať ďalšie úvery a aktuálny dlh, ktorý by sa mal znižovať, ešte výraznejšie zvýšiť, varuje Rudolf Kusý.

Posledné štyri roky mali byť dobou prosperity a znižovania dlhu. Namiesto toho nové vedenie mesta zdedí dlh, ktorý sa zvýši o rekordných 36 miliónov eur.

Nasledujúce roky nebudú ľahké a Bratislavu čaká náročné obdobie. Mnohí obyvatelia budú akútne potrebovať pomoc od mesta. To, odkiaľ chce súčasné vedenie zobrať finančné prostriedky na pomoc Bratislavčanom, však nikto netuší.

Kusy, parkovanie, pr, nepouzivat

Podľa Kusého je riešením efektívne hospodárenie, vďaka ktorému budú príjmy mesta využité na pomoc Bratislavčanom. Neustále zvyšovanie dlhu nie je riešením a je nutné zmeniť túto amatérsku politiku. Bratislavčania si zaslúžia primátora, ktorí im pomôže v ťažkých časoch.

Objednávateľ: Kresťanskodemo­kratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava, IČO: 00586846

Dodávateľ: Temper Communication, a.s., Na Březince 6, 150 00 Praha, Česká republika, IČO: 29043620

chyba