Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja na roky 2023 – 2027

13.05.2024 14:29

Dňa 29.05.2024 o 11,1­5 hod. sa uskutoční v zasadačke č. 310 na 2. poschodí Úradu Košického samosprávneho kraja verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja na roky 2023 – 2027 (výhľadom do roku 2030).

chyba