Služby s pridanou hodnotou. Taká je moderná logistika.

Medzinárodná logistická spoločnosť FM LOGISTIC pôsobí na 3 kontinentoch a v 14 krajinách. Jej pobočka v Seredi sa za viac ako 26 rokov stala kľúčovým co-packingovým a co-manufacturingovým uzlom celého stredoeurópskeho regiónu.

15.11.2023 00:00
zzz FM Logistic FOTO www-61, pr, nepouzivat

Platforma v Seredi sa rozprestiera na rozlohe 55 000 m2 a ponúka skladové priestory s kapacitou približne 80 000 paliet. „Mesto sa nachádza v blízkosti najdôležitejšej diaľnice spájajúcej dve najväčšie mestá krajiny, Bratislavu a Košice. Táto trasa je významným dopravným uzlom smerujúcim aj do Poľska, Česka a Rakúska,“ vyzdvihuje strategické umiestnenia centra Julien Lalande, riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti FM LOGISTIC, ktorá sa venuje aktivitám súvisiacim s komplexným riešením dodávateľského reťazca vrátane vyzdvihnutia, skladovania a kompletného spracovania objednávok. Obrovskou technickou výhodou sereďskej platformy je dokonalý dizajn konštrukčného riešenia, ktoré vyvinuli priamo v FM Logistic a ktoré umožňuje veľmi efektívne využívať priestor. Pridanou hodnotou je aj fakt, že spoločnosť je zároveň aj vlastníkom budovy. To jej dáva väčšiu flexibilitu a možnosti usporiadania jednak priestoru, ale aj procesov bez nutnosti konzultácie s developerom.

Julien Lalande
zzzz Julien Lalande 1m, pr, nepouzivat Julien Lalande

Všetko pod jednou strechou

Najsilnejšou stránkou firmy na Slovensku sú baliace a výrobné služby, tzv. co-packing a co-manufacturing, ktoré tvoria až 65 % z celého biznisu na Slovensku. „V spoločnosti FM Logistic poznáme dôležitú úlohu co-packingu, co-manufacturingu a nevyhnutnosť značiek odlíšiť sa pri predajoch a marketingových stratégiách. Realizovať všetky tieto procesy na rovnakom mieste ako sú ďalšie logistické služby, teda v našom sklade, nám umožňuje jednoduchú organizáciu, výraznú optimalizáciu nákladov a ešte efektívnejšie spracovanie objednávok,“ vysvetľuje J. Lalande. Sklad v Seredi je jedným z najväčších co-manufacturingových centier v Strednej Európe a slúži ako kľúčový regionálny logistický uzol. V rámci poskytovaných služieb v platforme myslia aj na environmentálny aspekt obalov. Vyhýbajú sa používaniu plastových a iných toxických látok, veľkosť obalov prispôsobujú s cieľom minimalizovať používanie materiálov aj prepravu. Používajú predovšetkým recyklovateľné a opakovane použiteľné materiály.

zzzz FM Logistic FOTO www-15, pr, nepouzivat

Automatizácia je už nevyhnutná

Tak ako vo všetkých odvetviach, aj v logistike ide vývoj míľovými krokmi vpred. Nespornou výhodou automatizácie je to, že dokáže uľahčiť prácu zamestnancom. FM Logistic tento rok spustila aj svoju najväčšiu implementáciu automatizovaných riešení v stredoeurópskom regióne, konkrétne inovatívne asistenčné roboty slúžiace na spracovanie objednávok z e-commerce v Poľsku. Na Slovensku využívajú napríklad drony, autonómne vysokozdvižné vozíky, mobilné roboty či skenery s vysokofrekvenčnou identifikáciou. Platforma je vybavená univerzálnymi robotmi, ale aj plne automatickými strojmi, ktoré napríklad triedia produkty a balia ich do blistrov alebo tašiek. „V FM Logistic sa zameriavame na vývoj nových technológií, ale nesnažíme sa automatizovať za každú cenu. Sústreďujeme sa na identifikáciu procesov zákazníka, ktoré si vyžadujú podporu, a výber riešení, ktoré prinesú najvýznamnejšie a merateľné výhody. Sme tiež presvedčení, že jednou z najdôležitejších výziev súčasnosti je vybudovať efektívne rozhrania medzi ľuďmi a strojmi,” uzatvára J. Lalande.

FMMMM, pr, nepouzivat
chyba