Návrat zamestnancov z home-office do kancelárií pokračuje

Podľa najnovšieho prieskumu Gallup dosahuje miera angažovanosti na starom kontinente len 13%, kým celosvetovo sa tento ukazovateľ pohybuje na úrovni 23% a medziročne sa zlepšil. Zvýšila sa však úroveň stresu, ktorému sú zamestnanci v práci vystavení. Ten pociťuje až 44% zamestnancov.

18.09.2023 00:00
thumbnail hbreavis twincity matejhakar, pr,...

Dopomohol tomu aj home-office s jeho menej predvídateľným a dlhším pracovným harmonogramom a stiedaním rozdielov medzi prácou a oddychom. Stres sa pritom spája s fyzickými a psychickými zdravotnými ťažkosťami, a môže viesť aj k nižšej produktivite.

Najnovší stredoeurópsky prieskum CBRE o obsadenosti kancelárií (CEE Office Occupier Sentiment Survey) zistil, že až 87% firiem v regióne strednej a východnej Európy chce, aby ich zamestnanci pracovali v kancelárii aspoň tri dni v týždni. „Momentálne sa miera fyzickej obsadenosti kancelárií pohybuje medzi 26 až 60%, pričom záleží od mnohých faktorov, vrátane sektoru a typu spoločnosti, platnej home office politiky, či prístupu manažmentu k riadeniu zamestnancov,“ hovorí Peter Gróf, riaditeľ oddelenia Workplace stratégií CBRE Slovensko.

Očakáva sa, že návrat do kancelárií bude pokračovať, a to už v tomto roku

Dôvodov pre návrat do kancelárií je niekoľko. Na strane zamestnancov sú to najmä často nevyhovujúce pracovné podmienky doma, nižšia viditeľnosť v prípade záujmu o kariérny rast a  náročnejší nábeh a zaúčanie sa u nováčikov. „Najväčšiu výhodu práce z kancelárie vidíme pri činnostiach vyžadujúcich kolaboráciu, spoločné rozmýšľanie a sociálny kontakt. Osobné stretnutia sú obvykle efektívnejšie ako online. Som presvedčená, že budúcnosť práce je hybridná a zdravý pomer medzi prácou z kancelárie a domu je nevyhnutný pre rozvoj firemnej kultúry a udržanie spokojnosti zamestnancov. Kancelárie preto budú mať svoje nezastupiteľné miesto aj v budúcnosti,“ hovorí Pavla Krauspe, riaditeľka prevádzky a HR spoločnosti GoHealth Slovakia.

thumbnail hbreavis twincity matejhakar, pr, nepouzivat

Home office znižuje produktivitu

Podľa štúdií vedcov z Massachusetts Institute of Technology, a tiež z University of California v Los Angeles mali pracovníci zodpovední za zadávanie údajov do systémov pri práci z domu produktivitu zníženú až o 18 percentuálneho bodu. Dôvodom je podľa nich sťažená spolupráca s kolegami, vrátane absencie možnosti obrátiť sa na kolegu/kolegyňu o radu. Aj vedci sa preto domnievajú, že budúcnosť práce bude hybridná.

Pre zamestnancov je najdôležitejšia dobrá dostupnosť

Návrat zamestnancov do kancelárií má podporiť aj ich redizajn. Firmy chcú, aby kancelárie pôsobili útulnejšie, otvorenejšie a podporovali spoluprácu a sociálny kontakt. Niekedy však redizajn nestačí a firmy sú nútené zmeniť aj lokalitu. Podľa európskeho prieskumu CBRE je dĺžka dochádzania do práce najdôležitejším faktorom pri výbere zamestnávateľa hneď po plate a kompenzáciách.

Dostupnosť sa stáva kľúčom pri výbere kancelárskej budovy aj pre firmy na Slovensku. Žiadané sú okrem toho kvalitné služby priamo v budove alebo blízkom okolí. Medzi ďalšie dôležité kritériá patrí čoraz častejšie aj udržateľnosť samotnej budovy, ktorá je dôležitá pre takmer 60% účastníkov prieskumu.

Dobrá správa pre investorov realitných fondov

Tento vývoj praje realitným fondom s kvalitnými kancelárskymi nehnuteľnosťami a ich investorom. Napríklad prémiové kancelárske budovy Investičného Realitného Fondu HB Reavis, ktoré sa nachádzajú v novom downtowne hlavného mesta, spĺňajú všetky tieto nároky. „Naše kancelárske budovy majú zelený certifikát, poskytujú výbornú dostupnosť a všetky potrebné služby. Výsledkom je, že sú obsadené v priemere na 90%, pričom nájomné zmluvy sú uzatvorené väčšinou na štyri roky,“ hovorí Jakub Hromada, investičný manažér Investičného Realitného Fondu HB Reavis.

Podľa odborníkov na reality zostane dopyt po kancelárskych budovách v štandarde A a A+ v Bratislave naďalej silný. „Očakávame, že tento vývoj bude naďalej podporovať atraktívne výnosy z nášho fondu. Od jeho založenia pred takmer dvanástimi rokmi sme dokázali našim investorom zabezpečiť celkový výnos očistený od poplatkov vo výške 167,5%,“ dodáva J. Hromada. Do fondu môžete investovať do konca septembra bez vstupného poplatku.

Disclaimer: S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Ciele investičnej politiky investičných fondov nemusia byť dosiahnuté aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti. Pred každou investíciou do investičných fondov je žiaduce prečítať si prospekt, kľúčové informácie pre investorov a polročnú a ročnú správu o hospodárení. Doterajší ani propagovaný výnos (HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF) nie je zárukou budúceho výnosu. Viac informácii tu: https://cereif.hbreavis.com/…e-informacie

chyba