Bez prístupu k online vzdelávaniu nemajú šancu. Firmy sa preto spojili s učiteľmi a rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom

Slovenské školstvo čelilo za posledný rok obrovským výzvam. Pandémia odhalila nedostatky v digitalizácii a na prechod na online dištančné vzdelávanie neboli pripravené nielen školy, ale v rovnakej situácii sa ocitli aj žiaci a ich rodičia. Problémom sa stalo najmä technické vybavenie a aj pripojenie k internetu, ktoré si nemôže dovoliť každý. Tisícky detí zo sociálne slabších rodín tak zostali doma s veľmi obmedzeným prístupom k vzdelávaniu. V týchto dňoch sa na pomoc spojili firmy a školy.

04.03.2021 09:51
HP, PR článok, reklama, nepoužívať

Podľa údajov ministerstva školstva je na Slovensku v rámci základných škôl aktuálne takmer 40-tisíc detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide až o 9% z celkového počtu základoškolákov. Kvôli komplikovanej sociálnej situácii rodín a nedostatočnému technickému zabezpečeniu domácností má táto skupina detí už takmer rok veľmi obmedzený prístup ku vzdelaniu.. Chýba im kontakt a interakcia s učiteľom a možnosť dovysvetliť učivo. Podľa odborníkov sa to môže nepriaznivo prejaviť na ich budúcich možnostiach štúdia či uplatnenia na pracovnom trhu.

Žiaci z chudobných rodín sa naučia o zhruba 80% menej

Program Teach for Slovakia po vypuknutí pandémie vypracoval prieskum s názvom Sonda do situácie vo vzdelávaní žiakov počas zatvorenia škôl. „Zozbierané skúsenosti v školách, kde pôsobí náš program, ukázali, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe majú oveľa väčší hendikep v snahe vzdelávať sa dištančne pri zatvorených školách. Naši učitelia odhadujú, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe sa v súčasnej situácií naučia o približne 80% menej, ako by sa dokázali v škole,“ hovorí Stanislav Boledovič z programu Teach for Slovakia. Určité znevýhodnenie pri dištančnej výučbe pritom cítili aj deti z bežných rodín. Podľa prieskumu sa z domu naučili odhadom o 30% menej.

Práve skupina detí zo sociálne slabšieho prostredia častokrát potrebuje viac času a osobnej podpory od učiteľa. Vďaka ich pomoci tak žiaci dokážu držať krok s nárokmi, ktoré sú na nich v danom ročníku kladené. V aktuálnej situácii je mimoriadne ťažké deťom túto pomoc poskytnúť. Zatvorené školy a obmedzené možnosti pritom nemajú dopad len na samotné vzdelanie a rast po akademickej stránke, ale aj výchovu, sociálne zručnosti, vzťahy či tvorbu návykov detí.

Bez prístupu k počítaču, mobilu i internetu

Počítače či tablety si nemôže dovoliť každý, čím sa rozdiel vo vzdelaní u detí z chudobnejších pomerov ešte viac prehlbuje. „Čelíme smutnému faktu, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe nemajú k dispozícii prakticky žiadny elektronický nástroj na kontakt so školou, nehovoriac o pripojení na internet. Hovoríme o tisíckach školákov, ktorým sa nedostáva dostatok možností na vzdelanie, čo negatívne ovplyvňuje ich vyhliadky do budúcnosti. Záleží nám na budúcnosti týchto detí, preto sme sa v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia rozhodli pomôcť 150 rodinám zmierniť náročnú situáciu zabezpečením notebookov s ročným pripojením na internet,“ uvádza Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemensu na Slovensku.

HP, PR článok, reklama, nepoužívať

Notebooky prostredníctvom Centra pre filantropiu a programu Teach for Slovakia poputovali deťom do rôznych kútov Slovenska. Ich hlavým prínosom bude pripojenie detí do efektívneho online dištančného vzdelávania a vďaka nápaditým miniprojektom partnerských škôl budú notebooky využité aj po vyučovaní, v komunitných centrách a školách. „Nadácia Volkswagen Slovakia sa vo veľkej miere venuje projektom zameraným na rozvoj vzdelanosti, vedomostí a zručností mladej generácie a spoločne so Siemensom pravidelne podporujeme aktivity, určené na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Sme radi, že aj tento raz je naša pomoc adresná a prispejeme tak lepšej vzdelanosti detí zo znevýhodneného prostredia,“ dodáva na záver Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť.

chyba