Webináre OVEP pomáhajú napĺňať ciele trvalej udržateľnosti

Problematika trvalej udržateľnosti rezonuje v olympijskom hnutí už dlhšie obdobie a predstavuje jeden z jeho základných pilierov. Popri dôveryhodnosti a mládeži predstavuje trvalá udržateľnosť súčasť Olympijskej agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Ten má od roku 2016 vypracovanú aj vlastnú stratégiu trvalej udržateľnosti.

12.02.2021 00:00
olympiada, PR článok, reklama, nepoužívať

Príklad MOV nasledovalo v tomto ohľade už niekoľko národných olympijských výborov (NOV) aj medzinárodných športových federácií (MŠF). Dánsky, fínsky, nemecký, ale napríklad aj španielsky národné olympijské výbory majú vytvorené vlastné stratégie a podobne ako v prípade MOV sa pri ich tvorbe usilujú o naplnenie vybraných cieľov definovaných v rámci Agendy 2030 Organizácie spojených národov (OSN).

Agendu 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj schválila OSN v roku 2015 v snahe postaviť sa dlhotrvajúcim globálnym výzvam a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj budúcich generácií. K jej naplneniu sa zaviazali všetky členské krajiny, vrátane Slovenska. V rámci tejto agendy bolo definovaných 17 cieľov (Sustainable Development Goals, SDGs), ktoré zohľadňujú nielen environmentálny, ale tiež sociálny a ekonomický rozmer trvalej udržateľnosti.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS a podporujú ho aj generálni partneri 4F a Toyota i hlavní partneri BILLA, SPP a Matador, má ako líder športového hnutia na Slovensku v úmysle tiež reagovať na tieto globálne výzvy a prispieť svojím vlastným dielom k naplneniu cieľov Agendy 2030 na Slovensku prostredníctvom budovania slovenského športu v duchu trvalo udržateľných princípov.

V rámci projektu ASAP (As sustainable as possible), ktorý je koordinovaný Českým olympijským výborom, dostal SOŠV príležitosť spolupracovať s Národným olympijským výborom a Konfederáciou športových zväzov Dánska (DIF) pri príprave svojej vlastnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a jej následnej aplikácie v praxi. SOŠV verí, že ako strešná organizácia slovenského športu dokáže prostredníctvom tejto stratégie pôsobiť pre svojich členov ako dôveryhodný príklad a sprostredkovateľ trvalo udržateľných zmien v celom sektore športu na Slovensku.

Vzhľadom na skutočnosť, že pojem trvalej udržateľnosti nezahŕňa len environmentálny, ale tiež sociálny rozmer, jeho nedeliteľnou súčasťou je aj poskytovanie kvalitného vzdelávania, ktoré je definované aj v rámci cieľov Agendy 2030 OSN. Tento cieľ je preto aj súčasťou navrhovanej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SOŠV.

SOŠV chce týmto využiť svoje doterajšie skúsenosti a príležitosť začleniť do pripravovanej stratégie aj aktivity olympijskej výchovy a vzdelávania a skvalitniť prácu v tejto oblasti. SOŠV sa v tomto ohľade plánuje zamerať na hodnotové vzdelávanie detí a mládeže prostredníctvom aplikácie pripravovaného programu vzdelávania olympijských hodnôt OVEP.

OVEP je voľne dostupný výukový program vytvorený MOV, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu ponúka nástroj hodnotového vzdelávania a jeho účastníkom pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca.

V rámci aplikácie programu OVEP na Slovensku odštartoval SOŠV v januári tohto roka sériu webinárov. Tie doteraz pritiahli záujem štyroch stoviek účastníkov z radov študentov i pedagógov základných a stredných škôl i pracovníkov centier voľného času. Ponuka webinárov zahŕňa celý rad tematických oblastí, ktoré spadajú do olympijskej a hodnotovej výchovy.

Popri jednotlivých olympijských hodnotách, ako sú výnimočnosť, rešpekt či fair play, ponúkajú webináre možnosť rozšíriť si svoje znalosti aj z oblasti antidopingu, výživy i environmentálnej výchovy. Celá ponuka webinárov je na webe SOŠV na www.olympic.sk/ovep.

V environmentálnej oblasti nadviazal SOŠV spoluprácu s občianskym združením Planet Lover, ktoré má s environmentálnou osvetou dlhoročné skúsenosti. „Boli sme poctení, keď nás SOŠV oslovil na spoluprácu. Chvíľu trvalo, kým sme našli spôsob, ako sa bude naša spolupráca rozvíjať. Situácia však rozhodla za nás a SOŠV prišiel s nápadom na webináre. Prvý webinár, ktorý sme spoločne pripravili, sme orientovali na učiteľov. Nakoľko environmentálna výchova nie je zaradená do osnovy, našou snahou bolo motivovať učiteľov základných a stredných škôl, aby o tejto problematike hovorili na každom predmete. Nakoľko problém spojený so zmenou klímy sa dotýka takmer všetkých oblastí života a týka sa každého jedného z nás, tu a teraz, dá sa o ňom hovoriť naozaj všade,“ hovorí o spolupráci s SOŠV predstaviteľka Planet Lover Alexandra Madrová. 

olympiada, PR článok, reklama, nepoužívať

Webináre OVEP si doteraz vyslúžili pozitívnu odozvu účastníkov. V hodnotiacich dotazníkoch volajú po zvýšení ich počtu i dĺžky trvania. SOŠV plánuje už teraz rozšíriť ponuku webinárov, v ktorej nebudú chýbať ani environmentálne témy či výchova k pozitívnym hodnotám. Je potešiteľné, že aj takýmto spôsobom sa mu darí prispievať k napĺňaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Všetky informácie o programe OVEP nájdete na www.olympic.sk/ovep.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
chyba