OSN: Olympijské hnutie a šport majú veľký prínos pre trvalo udržateľný rozvoj

21.01.2021 00:00
som, pr clanok, reklama nepouzivat
Autor:

Šport má veľký prínos pre trvalo udržateľný rozvoj a naplnenie trvalo udržateľných cieľov. Podľa uznesenia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) v decembri 2020 by šport a pohybové aktivity mali byť súčasťou národných stratégií obnovy po skončení pandémie COVID-19. Pri praktickej aplikácii udržateľných opatrení v slovenskom športovom hnutí chce pomáhať aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach adresoval v polovici januára list národným olympijským výborom a ostatným členom olympijského hnutia, v ktorom ich informoval o záveroch decembrového zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.

Na zasadnutí bolo jednomyseľne schválené uznesenie, ktoré vyzdvihuje prínos športu pre trvalo udržateľný rozvoj a naplnenie trvalo udržateľných cieľov definovaných OSN v rámci jeho Agendy 2030.

PRELOMOVÉ UZNESENIE OSN

Týmto uznesením OSN vyjadruje rešpektovanie Olympijskej charty a potvrdzuje neoceniteľný prínos olympijského a paralympijského hnutia k postaveniu športu ako nástroja na podporu rozvoja a mieru.

Dokument podporuje nezávislosť a autonómiu športu, ako aj poslanie MOV pri riadení olympijského hnutia a Medzinárodného paralympijského výboru pri riadení paralympijského hnutia.

Zároveň vyzýva členské štáty OSN, aby začlenili šport a pohybové aktivity do svojich plánov obnovy v období po skončení pandémie COVID-19, ako aj do národných stratégií trvalo udržateľného rozvoja. Šport má podľa uznesenia výrazný prínos pre budovanie zdravia a duševnej pohody jednotlivcov aj celých komunít.

V neposlednom rade OSN svojím uznesením víta a oceňuje všetky nadchádzajúce edície olympijských a paralympijských hier, predovšetkým tých v nasledujúcich tohtoročných v Tokiu, i ZOH 2022 v Pekingu, OH 2024 v Paríži, ZOH 2026 v Miláne a v Cortine d'Ampezzo, OH 2028 v Los Angeles, ako aj olympijských hier mládeže v roku 2026 v Dakare.

Toto uznesenie sa považuje za prelomové a zdôrazňuje jednotiacu silu športu a olympijských hier.

Prezident MOV Thomas Bach vo svojom liste vyzýva národné olympijské výbory a ostatné členské organizácie, aby obsah uznesenia využili pri svojej tohtoročnej komunikácii s vládami a ministerstvami vo svojich krajinách.

Prezident MOV Thomas Bach vyzval národné...
Prezident MOV Thomas Bach vyzval národné olympijské výbory, aby uznesenie Valného zhromaždenia OSN využili pri svojej tohtoročnej komunikácii s vládami a ministerstvami vo svojich krajinách. Autor: SOŠV

BOHATÉ ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS, generálnymi partnermi Toyota a 4F a partnermi BILLA, SPP a Matador, si ako líder športového hnutia na Slovensku uvedomuje význam a dôležitosť udržateľnosti a potreby rozvíjať slovenský šport v duchu trvalo udržateľných princípov. Svojou činnosťou chce napomôcť k šíreniu povedomia o problematike udržateľnosti a k praktickej aplikácii udržateľných opatrení v slovenskom športovom hnutí.

Už v roku 1994 Slovenský olympijský výbor (SOV) založil ekologickú komisiu, ktorá bola neskôr premenovaná na komisiu pre šport a životné prostredie a v roku 2013 na environmentálnu komisiu. Od tej doby zdobila činnosť SOV bohatá paleta environmentálnych aktivít. Práca environmentálnej komisie SOV bola ocenená aj na medzinárodnej scéne počas 8. svetovej konferencie MOV o športe a životnom prostredí vo Vancouveri v roku 2009.

Transformačný proces SOV na SOŠV so sebou priniesol aj nové výzvy. Jednou z nich je aj dôslednejší prístup k trvalej udržateľnosti, ktorý má zohľadňovať nielen jej environmentálny, ale tiež sociálny či ekonomický rozmer.

Od januára 2020 do decembra 2022 je SOŠV súčasťou medzinárodného projektu ASAP (As sustainable as possible), ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ v rámci programu Erasmus+. Zmyslom projektu je nadviazať na iniciatívy niektorých športových organizácií a rozšíriť strategický prístup k trvalo udržateľnému rozvoju aj medzi ďalších členov olympijského hnutia. Projekt spája dohromady národné olympijské výbory, ktoré majú bohaté skúsenosti s aplikáciou trvalo udržateľných opatrení, s tými, ktoré v tomto ohľade zaostávajú a môžu profitovať z ich skúseností.

V súčasnosti pripravuje SOŠV aj stratégiu udržateľnosti, ktorá definuje konkrétne ciele a kroky v štyroch tematických oblastiach: pracovné prostredie, podujatia, infraštruktúra a vzdelávanie a komunikácia.

Viac informácií o projekte Udržateľnosti športu na Slovensku nájdete na webe www.olympic.sk/…atelny-sport.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku