Prešovských študentov stavebníctva ocenili za ročníkové práce

28.05.2020 13:45
sita, PR článok, nepoužívať
Autor:

Zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov a Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, ktorí sú aj zriaďovateľmi súťaže, v stredu odovzdali ocenenia za najlepšie ročníkové práce študentom SPŠ stavebnej v Prešove.

Do súťaže sa mohli zapojiť študenti tretieho a štvrtého ročníka v študijnom odbore staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, dopravné staviteľstvo a technické zariadenia budov.

„Cieľom súťaže je podporiť prácu na ročníkových projektoch, rozvíjať tvorivosť žiakov a podporovať prípravu na štúdium na vysokej škole. Chceme aj touto formou rozvíjať spoluprácu zástupcov stavebnej praxe a škôl so zameraním na stavebníctvo. Tohtoročné práce boli na vysokej odbornej úrovni.“ povedal člen predstavenstva SKSI Ing. Viliam Hrubovčák.

Nominované ročníkové projekty hodnotila 5-členná komisia, ktorú tvorili zástupcovia Regionálneho združenia SKSI Košice a členovia zo SPŠ stavebnej v Prešove. Hlavnými kritériami, ktorými museli práce prejsť boli stavebno-technické riešenie práce, grafická úroveň spracovania a nakoniec obhajoba práce. Práce mohli študenti vypracovať ručne alebo s použitím CAD programu resp. iného špecializovaného programu.

Autor: SKSI

Vyhlasovatelia súťaže ocenili sedem ročníkových projektov bez určenia poradia. Víťazi troch najlepších projektov získali finančnú odmenu 100€ a vecné ceny. Ostatní súťažiaci sa umiestnili na štvrtom mieste a získali vecné ceny. Odovzdávanie cien sa konalo aj za účasti zástupcov Prešovského samosprávneho kra­ja.

Odovzdávanie cien sa konalo aj za účasti zástupcov Prešovského samosprávneho kra­ja.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku