Ako sa delia vysokozdvižné vozíky a aké kurzy na ne potrebujete?

Vysokozdvižné vozíky patria medzi manipulačnú techniku, ktorá si vyžaduje istú prax s používaním, aby boli dodržané podmienky a normy bezpečnosti pri práci. Základnú prax s týmito strojmi nadobudnete vďaka špecializovaným kurzom.

14.12.2018 10:28
vozik, PR článok, reklama, nepoužívať Foto:

Podobne ako pred oprávnením šoférovať osobné motorové vozidlá, aj pred získaním oprávnenia na obsluhu vysokozdvižných (VZV) a nízkozdvižných vozíkov (NZV) musíte absolvovať kurz podľa typu techniky, ktorú chcete obsluhovať.

Získanie preukazu na obsluhu VZV a NZV

Podmienky pre absolvovanie kurzu na obsluhu vysokozdvižných vozíkov sú veľmi podobné tým, ako pre bežnú autoškolu. Uchádzač musí pre obsluhu zariadenia dovŕšiť 18 rokov a byť zdravotne spôsobilý. Zdravotnú spôsobilosť dokladuje vyplneným tlačivom, lekárskym posudkom, ktorý by nemal byť starší ako 6 mesiacov. Samotnému získaniu oprávnenia predchádzajú písomné testy aj praktické skúšky, pri ktorých uchádzač využije nadobudnuté znalosti pri obsluhe rôznych vozíkov.

Testovacie otázky pre získanie preukazu vyzerajú napríklad takto:
Otázka: Obsluha vysokozdvižného vozíka nemôže:

 • fajčiť počas pracovnej doby
 • meniť poistky v elektroinštalácii za iné predmety
 • riadiť vozík v ochranných rukaviciach

Triedy a skupiny vysokozdvižných vozíkov

Preukaz obsluhy motorových vozíkov uvádza skupiny, ktoré môžete vďaka absolvovanej skúške a testom ovládať. Tieto skupiny sa vzťahujú na akumulátorové (elektrické) aj spaľovacie motory. Okrem skupín poznáme aj rozdelenie vozíkov podľa pohonu, teda zmienené typy motorov. Toto rozdelenie sa označuje ako trieda. Triedou I. sú označované elektrické vozíky, triedou II. vozíky so spaľovacími, teda benzínovými, dieselovými alebo LPG motoromi.

Až do skupiny W1 nie je nutné, aby uchádzač o preukaz na obsluhu VZV vlastnil aj vodičský preukaz. 

 • Skupina A: plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené vozíky
 • Skupina B: plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné vozíky s pákovým riadením
 • Skupina C: plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné vozíky s volantovým riadením
 • Skupina D: vysokozdvižné ručne vedené vozíky
 • Skupina E: vysokozdvižné vozíky s pákovým riadením
 • Skupina W1: vysokozdvižné vozíky s volantovým riadením do nosnosti 5 ton
 • Skupina W2: vysokozdvižné vozíky s volantovým riadením nad nosnosť 5 ton
 • Skupina G: vysokozdvižné vozíky so zdvíhacou plošinou
 • Skupina Z: špeciálne vozíky


Foto: PR servis
vozik, PR článok, reklama, nepoužívať

Typy vysokozdvižných vozíkov

Vysokozdvižné vozíky majú rôzne typy, ktoré sú vhodné na odlišné práce. Väčšinou ide o stohovanie materiálu či iného nákladu.

Elektrické vidlicové vozíky

Bez odpadových plynov a zvýšenej hlučnosti, elektrické, teda akumulátorové vozíky sú vhodné do väčšiny skladov, zásobovacích pracovísk a iných miest, v ktorých je potrebné efektívne a bezpečne manipulovať s nákladom. Výdrž akumulátorových VZV je plne postačujúca na bežnú pracovnú dobu a ich výkon je porovnateľný s dieselovými a plynovými VZV.

Dieselové a plynové vozíky

Hoci majú dieselové a plynové vozíky spaľovacie motory, podliehajú normám týkajúcich sa emisiám, preto sa majitelia novších typov nemusia obávať prílišného množstva spalín ani iných škodlivých látok. Podľa typu ponúkajú výkon zrovnateľný alebo vyšší s elektrickými vozíkmi.

Vozíky pre skladovaciu technológiu

Sú vhodné na zdvíhanie, stohovanie a komisionovanie materiálu a tovaru.

Vychystávacie vozíky

Tieto vozíky nemajú zdvíhacie obslužné miesto, sú vhodné na horizontálne komisionovanie tovaru.

Regálové vozíky

Kompaktné vozíky určené do vysokých skladov, s pohodlnými prostriedkami na uchopenie bremena.

Nízkozdvižné vozíky

Ručne vedené ojové vozíky aj vozíky s miestom pre vodiča, určené na prepravu paliet a iného materiálu, ktorý nie je nutné stohovať do prílišnej výšky.

chyba