Balex Metal - výrobca spoľahlivých stavebných materiálov

Balex Metal je významná spoločnosť na trhu výrobcov stavebných materiálov. Čím sa vyznačuje a čo ponúka svojim zákazníkom? Za ich mottom "Budujeme spoločne" sa skrýva 30 rokov skúseností.

27.07.2023 10:47
balex, pr nepouzivat

Každý z nás si uvedomuje, že stavebné práce sú oveľa jednoduchšie, ak sa vykonávajú s použitím osvedčených výrobkov od spoľahlivého a rokmi overeného dodávateľa. Takým je výrobca stavebných výrobkov patriaci do medzinárodnej skupiny Kingspan – spoločnosť Balex Metal, ktorá už 30 rokov dodáva riešenia pre priemyselnú, bytovú a poľnohospodársku výstavbu do desiatok krajín. Ako spoločensky zodpovedná spoločnosť sleduje ciele programu trvalo udržateľného rozvoja Planet Passionate. Udržateľnosť a hospodárstvo s uzavretým cyklom považuje za príležitosť na rast a uvedomelejšie fungovanie.

Vďaka komplexnej ponuke má Balex Metal za sebou veľké množstvo spokojných zákazníkov. Na základe dlhoročných skúseností firma neustále zlepšuje svoju ponuku, aby splnila rastúce očakávania svojich zákazníkov.

Balex Metal – spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami na trhu

Spoločnosť Balex Metal pôsobí na trhu výrobcov stavebných materiálov už viac ako 30 rokov a poskytuje najlepšie riešenia pre zákazníkov v priemyselnom, rezidenčnom a poľnohospodárskom sektore. V Európe sa nachádza už 7 výrobných závodov, ktoré zásobujú 35 krajín sveta. V Balex Metal sa zamestnanci riadia myšlienkou „spoločného budovania“, teda partnerstva založeného na úzkej spolupráci, v rámci ktorej zákazník, dodávateľ, pokrývač, montážnik alebo distribútor spoluvytvárajú výrobky a zároveň sú ich príjemcami. Napríklad pokrývači sa podieľajú na vývoji odkvapových systémov, strešných krytín, oplechovaní a ďalších komponentov strešných systémov, vďaka čomu sa ľahko inštalujú a obsahujú jedinečné, často inovatívne riešenia.

balex, pr nepouzivat

Čo ponúka spoločnosť Balex Metal?

V súčasnosti tento výrobca ponúka doplnkové produkty. Stále sa rozširujúce portfólio už zahŕňa viac ako 40 produktov rôznych kategórií. Napríklad tepelnoizolačné panely Thermano, sendvičové panely, krytiny Cover, plechové krytiny Elegant alebo odkvapové žľaby vyrábané spoločnosťou Balex Metal sú značkou samou o sebe. Dlhoročné skúsenosti s ich tvorbou sa premietajú do kvality a inovatívnych riešení. Oceľové povlaky z osvedčeného zdroja, moderný dizajn a patentované riešenia robia zo zákazníkov najlepších ambasádorov tejto spoločnosti.

Jadro ponuky spoločnosti Balex Metal tvoria výrobky, ktoré reagujú na citeľnú potrebu znižovať emisie škodlivín do ovzdušia, na čo má okrem iného vplyv aj správna tepelná izolácia budov. Ide o výrobky pre priemyselné, obytné a poľnohospodárske budovy, ktoré priamo ovplyvňujú energetickú účinnosť. To sa premieta do hmatateľných výhod v podobe požadovanej tepelnej izolácie, odolnosti voči vlhkosti, vode alebo chemikáliám, čo má za následok nižšie emisie CO2 do ovzdušia a v konečnom dôsledku nižšie účty za vykurovanie alebo chladenie. Tento skúsený výrobca dnes ponúka celý rad takýchto výrobkov od Thermano Roof cez Thermano Floor, Thermano Agro až po Thermano GK.

Balex Metal pôsobí ako spoločnosť, ktorá si uvedomuje, že pri výrobe týchto výrobkov sa spotrebúva energia vyrobená prevažne z neobnoviteľných surovín a zdrojov, preto inštaluje fotovoltické zariadenia na strechy závodov, inštaluje systémy na zber dažďovej vody a tam, kde sa to podarí, zhodnocuje materiály na recykláciu.

Starostlivosť o životné prostredie je v tomto prípade kvantifikovaná a definovaná cieľmi sledovanými v rámci programu Planet Passionate, ktorý sa zameriava na štyri oblasti:

  • energetika
  • zníženie emisií oxidu uhličitého
  • starostlivosť o vodné zdroje
  • hospodárenie s odpadom v uzavretom cykle

Každá oblasť má svoje vlastné ciele, ktoré sa štvrťročne sumarizujú a kontroluje sa, aké percento stanoveného cieľa sa dosiahlo. Realizáciou programu Planet Passionate spoločnosť Balex Metal prispieva k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Aká je bezpečnosť práce so spoločnosťou Balex Metal?

V Balex Metal sa kladie dôraz na spoľahlivosť a bezpečnosť pri práci, čo znamená, že sa zameriava na vývoj všetkých systémov riadenia zhody, od výrobného procesu až po proces výroby jednoduchého marketingového letáku. V praxi to vyzerá tak, že výrobné závody, napríklad na Slovensku, fungujú podľa postupov systému manažérstva kvality ISO 9001:2015, ISO 14001 – environmentálny manažment a ISO 45001 – manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Tým to však nekončí, pretože v rámci rozsiahleho programu na zabezpečenie súladu s globálnymi prevádzkovými normami spoločnosť Balex Metal zaviedla politiku riadenia súladu. Tá poskytuje zákazníkom záruku, že od momentu stiahnutia karty výrobku až po zadanie objednávky a dodanie výrobku do 48 hodín bude celý proces, ktorý sa skladá z toľkých prvkov a zasahuje do rôznych oblastí organizácie, prebiehať v súlade s platnými zákonmi a etickými normami. A výrobok, ktorý sa dostane do rúk zákazníka, bude spĺňať jeho očakávania a požiadavky definované výrobcom. Inými slovami, vďaka definovanej opakovateľnosti, pravidlám a definovaným procesom sa zvyšuje pocit istoty a dôvery v obchodovanie s touto spoločnosťou v každej fáze.

balex, pr nepouzivat

Prečo je také dôležité byť partnerom pri budovaní vzťahov?

Spoločnosť Balex Metal poskytuje nespočetné množstvo materiálov, demonštruje použitie a montážne techniky svojich výrobkov. Zákazníci využívajú aplikácie a videozáznamy, ktoré im výrobca poskytne. Môžu ich okrem iného použiť na výpočet materiálov potrebných na zložitú montáž strechy alebo na otváranie za studena tvarovaných profilov. Týmto spôsobom im spoločnosť Balex Metal výrazne uľahčuje stavebné práce. Všetky aplikácie, katalógy a príručky na stiahnutie nájdete na www.balex.eu. Napriek viac ako 30-ročnému pôsobeniu na trhu a schopnosti vytvárať a riadiť vzťahy s partnermi sú ľudia v Balexe presvedčení, že kľúčom k ďalším úspešným rokom je neustály dialóg, rozvoj, zlepšovanie ponuky a služieb.

„Súčasná ponuka spoločnosti Balex Metal dáva zákazníkovi možnosť komplexnej realizácie od strešného plášťa cez zateplenie celej budovy, zjednodušene povedané od hrebeňa strechy až po základy a podlahu na teréne. Sme univerzálny výrobca – vyrábame tak sendvičové panely s jadrom prevažne z PIR, ale aj z minerálnej vlny v mimoriadne širokej škále dostupných povrchových úprav, farieb a oceľových obkladových profilov, ako aj špecializované panely, napríklad PIR Alu polopanely na rýchlu tepelnú modernizáciu starších budov alebo PIR Fiberglass na použitie v poľnohospodár­skych objektoch. Ponúkame tiež celé spektrum strešných krytín – strešné plechy, falcové panely, trapézové plechy, oplechovanie, odkvapové žľaby Zenit, strešné komunikácie a desiatky položiek strešných a fasádnych doplnkov,“ hovorí výkonný riaditeľ Balex Metal, Daniel Demjanovič .

chyba