Výber vhodného dôchodkového fondu v rámci II. piliera

Myslieť do budúcnosti je kľúčové. Počas pracovného života si človek zvykne na určitý životný štandard, ktorý sa v mnohých prípadoch po odchode na dôchodok výrazne zmení. Ak chcete, aby ste sa na dôchodku mali dobre, je na to nutné myslieť už teraz. Dopomôcť vám k tomu môže aj správny výber dôchodkového fondu v II. pilieri.

16.05.2023 00:00
Prosight, pr, nepouzivat Foto:

Tri piliere dôchodku na Slovensku

Na Slovensku je dôchodkový systém tvorený tromi piliermi. I. pilier je povinný pre všetkých pracujúcich občanov. Ide o dôchodkové poistenie v sociálnej poisťovni, ktoré platí za vás váš zamestnávateľ alebo vy ako podnikateľ v podobe sociálnych odvodov. Ak máte iba I. pilier, odchádza sa doň 18 % odvodov.

Do II. piliera sa mohol sporiteľ rozhodnúť vstúpiť dobrovoľne do 35. roku života, v roku 2023 sa táto situácia zmení. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení prišla s novinkou v podobe automatického vstupu do II. piliera, a to pri prvom dôchodkovom poistení z I. piliera do veku 40 rokov.

Čo je druhý pilier? V II. pilieri nedávate svoje peniaze štátu, ale sporíte si ich vo vlastnom dôchodkovom účte a počas sporenia sa vám zhodnocujú. V súčasnosti do II. piliera odchádza z 18 % povinných odvodov do sociálnej poisťovne 5,5 % vašich financií. Táto čiastka sa bude postupne navyšovať.

Okrem iného si môžete sporiť aj v III. pilieri, ide o doplnkové dôchodkové sporenie, na ktoré vám môže prispievať zamestnávateľ i vy. V prípade rizikových prác je pre zamestnávateľa povinné prispievať zamestnancovi do III. piliera. Peniaze sa počas sporenia zhodnocujú.

Oplatí sa druhý pilier?

Vráťme sa ale k II. pilieru. Mnohí sa pýtajú: Oplatí sa druhý pilier? Odpoveď je áno. Sporiteľ pri ňom získava dôchodok z dvoch zdrojov – od štátu z I. piliera a druhú časť zhodnotených usporených peňazí z II. piliera. Ak by bol sporiteľ iba v povinnom I. pilieri, celá časť jeho odvodov by putovala do štátnej pokladnice a dostal by iba tabuľkový dôchodok bez toho, aby mal možnosť jeho výšku ovplyvniť. Pri II. pilieri výšku dôchodku sporiteľ ovplyvňuje výberom správneho fondu. A nestojí ho to žiadne financie navyše.

Denis Závacký, odborník na dôchodky z PROSIGHT Slovensko poznamenáva: „Dôchodkový systém na Slovensku prešiel od svojho vzniku už viacerými zmenami, no stále platí, že pri jeho správnom nastavení z neho dokážeme vyťažiť viac, ako je súčasný stav. Týka sa to hlavne 2. piliera, ktorý nám dáva možnosť reálne ovplyvniť výšku nášho dôchodku. Dnes však využíva najkvalitnejšie indexové fondy len okolo 25% sporiteľov, čo predstavuje zlomok z celkového potenciálu, no zároveň to vytvára príležitosť na plošné zlepšenie dôchodkov. Mnoho mladých ľudí si neuvedomuje dôležitosť 2. piliera, preto považujem automatický vstup za správny krok.“

Byť súčasťou II. piliera vás nestojí nič

Druhý pilier vás nestojí nič, ide iba o rozdelenie financií, ktoré odvádzate štátu do sociálnej poisťovne. Napriek tomu pri ňom viete so správne vybraným fondom získať lepšie zhodnotenie vašich úspor, a tým aj vyšší dôchodok. Celý proces investovania máte pod kontrolou a viete, čo sa robí s vašimi peniazmi vďaka ročným výpisom. V prípade vášho úmrtia majetok v II. pilieri zdedia vaši blízki.

Fondy II. pilier

Dôchodkové správcovské spoločnosti musia povinne spravovať dva fondy – dlhopisový garantovaný fond a akciový negarantovaný fond. Okrem týchto dvoch môže mať vlastné investičné stratégie – indexový alebo zmiešaný fond.

Dlhopisový garantovaný fond – ako pri väčšine garantovaných fondoch, ide o menej rizikový bezpečný fond pre konzervatívnejších sporiteľov alebo sporiteľov, ktorí majú blízko k dôchodkovému veku. Vo fonde sa investuje prevažne do dlhopisových a peňažných investícií, ktoré nie sú rizikové a majú najnižší výnos.

Akciový negarantovaný fond – pri negarantovaných fondoch sa stretávame s vyšším rizikom, ktorý môže sporiteľovi priniesť vyššie výnosy. Je teda určený tým, ktorí sa neboja vyššieho rizika pri dosahovaní vyšších výnosov. Investuje sa do dlhopisových, ale aj akciových investícií.

Dôchodkové správcovské spoločnosti ponúkajú viacero druhov akciových fondov, viete si vybrať také, ktoré sú zamerané viac na akcie i také, kde je väčšie percento investované do dlhopisov alebo iných rozvíjajúcich sa komodít, ako je napríklad oblasť životného prostredia.

Indexový negarantovaný fond – znova ide o rizikovejší, ale výnosný fond pre spotrebiteľov, ktorí sú ochotní pri získavaní vyššieho výnosu akceptovať vyššie riziko. Odporúčame ho najmä pre mladých sporiteľov alebo sporiteľov, ktorí túžia po vyšších výnosoch a akceptujú riziko. Pasívne spravovaný indexový fond kopíruje vývoj referenčného akciového indexu a investuje do akciových investícií po celom svete.

Zmiešaný fond – pomerne obľúbený kvôli kombinácii stredného rizika s potenciálne vyšším výnosom. Odporúčame ho pre tých, ktorí nie sú pripravení na úplne rizikové investovanie, ale napriek tomu chcú dosiahnuť vyšší výnos ako pri dlhopisovom fonde. Investuje sa do dlhopisových a akciových investícií.

Ktoré faktory zohľadniť pri výbere fondu?

  • Vek
  • Počet rokov do dôchodku
  • Aké riziko som ochotný postúpiť?
  • Aký výnos si predstavujem?

Toto sú štyri základné faktory, ktoré by mali zaujímať vás, dôchodkovú spoločnosť alebo finančného poradca, ktorý vám plánuje poradiť s výberom správneho dôchodkového fondu pre vás. V mnohých prípadoch skončia sporitelia pri kombinácii fondov. Vybrať si môžete dva rozličné fondy.

V prípade, že ešte nemáte založený II. pilier alebo si neviete rady s výberom správneho dôchodkového fondu, poraďte sa s odborníkmi z Prosight, ktorí pre vás vyberú dôchodkovú spoločnosť, vysvetlia vám fungovanie fondov a nájdu pre vás ideálne riešenie.

chyba