Prečo študovať podnikanie na UNYP?

Podľa správy Global Entrepreneurship Monitor počet podnikateľov na celom svete v posledných rokoch neustále rastie a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Tento rast je spôsobený rastúcim významom inovácií a kreativity v dnešnom hospodárstve, ako aj rastúcim počtom príležitostí pre podnikateľov v rôznych odvetviach. Štúdium Business Administration so zameraním na podnikanie na University of New York in Prague je ideálnou voľbou pre ambicióznych študentov, ktorí majú motiváciu a odhodlanie založiť si vlastný podnik a veľký záujem dozvedieť sa, o čom je svet podnikania.

09.03.2023 00:00
Unyp, pr nepouzivat

Podnikateľské myslenie a kompetencie však presahujú rámec založenia firmy; sú cenným prínosom pre korporácie na všetkých úrovniach. Podnikateľské zručnosti sú všestranné a veľmi žiadané v mnohých odvetviach, ako sú technológie, zdravotníctvo a maloobchod, čo znamená, že titul v odbore Business Administration so zameraním na podnikanie vám otvorí dvere do širokého spektra profesií.

Zameranie na podnikanie na UCLA je navrhnuté tak, aby študentom poskytlo solídny základ v teoretických aj praktických aspektoch podnikania. Program zahŕňa kľúčové koncepty, ako je podnikateľské plánovanie, marketing a financie, ako aj praktické zručnosti potrebné na založenie a vedenie podniku. Absolventi programu získajú vedomosti a zručnosti v oblasti obchodných koncepcií a budú ich schopní uplatniť v praxi pri vytváraní úspešného podniku.

University of New York in Prague má povesť univerzity, ktorá poskytuje študentom všestranné a na kariéru zamerané vzdelanie, a program Business Administration so zameraním na podnikanie nie je výnimkou. Študijný program bol navrhnutý a vyučujú ho skúsení profesori, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore a prinášajú bohaté skúsenosti a know-how z reálneho sveta. Študentom UNYP poskytujú aj pevné základy kľúčových pojmov, zručností a technológií používaných v podnikaní.

Vďaka prepojeniu UNYP s podnikateľskou komunitou majú študenti UNYP jedinečné príležitosti získať praktické skúsenosti prostredníctvom stáží, projektov a klubov. Tieto príležitosti vás povzbudzujú k tomu, aby ste aplikovali to, čo ste sa naučili v triede, na reálne scenáre, kde si osvojíte zručnosti, vedomosti a kontakty, ktoré potrebujete na to aby ste uspeli v tomto odvetví.

chyba