Flexibilné štúdium VŠ pre pracujúcich: NEWTON University vám ponúka individuálny prístup.

04.07.2023 15:04
nu, pr nepouzivat

Predstavte si školu, kde sa naučíte veci z aktuálnej praxe a s učiteľmi môžete konzultovať vaše nápady alebo otázky k učivu. 6 x najlepšie hodnotená súkromná vysoká škola v Českej republike, NEWTON University, ktorá sídli aj v Bratislave, ponúka inovatívny prístup k štúdiu s plnou podporou vašej kreativity. Žiadne bezhlavé memorovanie, ale zaujímavé projekty, ktoré vychádzajú zo skúseností z praxe.

Na NEWTON University 75 % študentov popri štúdiu zároveň pracuje. Preto škola ponúka kombinované štúdium, vďaka ktorému môžete skĺbiť kariéru so štúdiom. Navyše, pri písaní bakalárskej práce môžete spracovať tému, s ktorou sa stretávate počas vášho profesijného alebo podnikateľského života. NEWTON úmyselne pomáha prepojiť akademickú a profesijnú sféru. Vďaka tomu si rozšírite kvalifikáciu a zvýšite šance na úspešnú kariéru alebo založíte vysnívaný podnik, tak ako mnoho študentov pred vami.

nu, pr nepouzivat

Učitelia sú podnikatelia, ktorí biznisom žijú.

Štýl výučby a široký záber oceňuje študentka odboru Manažment ľudských zdrojov, Hanka Haldová, ktorú teší, že to, čo sa učí v škole, sa skutočne používa v práci. „Je to super pre študentov, ktorí sa chcú pohybovať v biznise, pretože dostanú praktické informácie.“ Práve dôraz na praktickosť a moderný prístup k výučbe bolo to, čo Hanku zaujalo, keď si vyberala vysokú školu. „Výnimočnosť NEWTON University spočíva v tom, že je zameraná na prax. A je iná aj tým, že väčšina pedagógov má vlastné podnikanie,“ vysvetľuje Marián Děd, obľúbený pedagóg a úspešný podnikateľ. Vďaka tomu vám učitelia poskytnú aktuálne trendy v podnikaní, nie zastaranú teóriu.

Výučba prebieha v malých skupinách a priateľskej atmosfére.

Kombinované štúdium ponúka atraktívne odbory, ktoré zdôrazňujú potreby trhu práce. Môžete študovať trojročné bakalárske programy alebo dvojročné magisterské programy. V porovnaní s prezenčným štúdiom máte voľnejšiu dochádzku. Výučba je hybridná, teda kombinácia klasických a online prednášok. Štúdium prebieha 6× za semester, vždy cez víkend, sobota a nedeľa. A škola rešpektuje, že máte naplnený profesijný a osobný život. Nezabudnite, že firma vám môže štúdium preplatiť, ak od vás požaduje vyššiu kvalifikáciu alebo významné prehlbovanie vašej odbornosti. „Pracujem ako obchodný zástupca a musím jednať s všetkými oddeleniami vo firme a dohodnúť sa s rôznymi ľuďmi. Newton mi dal všeobecný prehľad v biznise, vďaka tomu si viem predstaviť, čo riešia v jednotlivých oddeleniach, vo finančnej, právnej alebo personálnej oblasti,“ vysvetľuje študentka Hana Haldová. „Štúdium na NEWTONe ma skutočne posunulo. Je to škola aplikovaného podnikania, bez nej by môj biznis nikdy nevznikol,“ opisuje zakladateľ úspešného globálneho projektu telemedicíny MEDDI hub, Jiří Pecina.

Foto: Lukas Marhoul
nu, pr nepouzivat

V ponuke atraktívnych špecializácií je psychológia pre manažérov, cestovný ruch, digitálny marketing a ďalšie špecializácie. Vyberte si tú svoju podľa vašich záujmov. Čaká vás práca na zaujímavých projektoch so špičkovými odborníkmi z praxe, ktorí sa s vami podelia o svoje know-how. Mnoho študentov z Newtonu si na základe seminárnych prác založilo vlastné podnikanie. Môžete si dohodnúť konzultácie s učiteľmi a prediskutovať s nimi váš projekt, alebo sa priamo prihlásiť do NEWTON Business Accelerator. „Je to miesto pre ľudí, ktorí chcú podnikať, majú nápady, majú drive a chcú ten biznis z nápadu dostať do skutočného podnikania,“ vysvetľuje zakladateľka NBA Margareta Křížová.

Štúdium na NEWTONe je ideálna príležitosť učiť sa od špičiek v obore. Získajte vedomosti a zručnosti, ktoré posunú vašu kariéru vpred.

chyba