Na Alžbete chápeme vzdelávanie ako službu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave nie je horšou ani lepšou univerzitou ako ostatné vysoké školy na Slovensku. V hodnoteniach kvality sa umiestňuje väčšinou kdesi uprostred. Od iných škôl ju odlišujú výnimočne vysoká zamestnanosť absolventov na úrovni až 97 %, spomedzi slovenských univerzít, jedna z najvyšších spokojností študentov so štúdiom a špecifická misia a vízia zdravotníckej a sociálnej pomoci ľuďom.

24.02.2022 00:00
vssa, pr nepouzivat

Pred pandémiou zvykli niektorí ľudia nahliadať na tieto profesie akoby „cez prsty“. Otázka „Načo je nám toľko sociálnych pracovníkov alebo sestier?“ bola posledných desať rokov súčasťou takmer každej verejnej diskusie o našich univerzitách. Až celosvetová kríza nám dala na tieto pochybnosti jednoznačnú odpoveď. Neukázala nakoniec nič nové, len naplno obnažila personálnu poddimenzovanosť zdravotníckeho a sociálneho systému na Slovensku. Po dvoch rokoch pandémie nikto z nás nepochybuje o akútnej potrebe tisícov chýbajúcich sestier, pôrodných asistentiek, zubných technikov, verejných zdravotníkov či záchranárov v našom zdravotníctve podobne ako profesionálnych sociálnych pracovníkov a psychológov v ambulanciách, zariadeniach sociálnych služieb, na úradoch, v školách alebo v podnikaní. Všetky tieto študijné odbory Vysoká škola sv. Alžbety aktuálne ponúka a záujem o ne neustále rastie. Posledné výsledky výskumu „Akademická štvrťhodinka“ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo uvádzajú, že až 89 % študentov Vysokej školy sv. Alžbety by odporučilo štúdium na tejto univerzite svojim priateľom a známym.

Dobré uplatnenie v praxi

Otázky, ktoré si prirodzene každý uchádzač o štúdium na Vysokej škole sv. Alžbety kladie, najčastejšie znejú: „Uplatním sa na pracovnom trhu? Budú mať o mňa s takýmto vzdelaním zamestnávatelia záujem?“ Vývoj trhu práce a výskum jeho vývoja odpovedajú na obe otázky „áno“. Výskum Európskej únie zameraný na budúci rast zamestnanosti na Slovensku (EU research Future employment growth in % Slovakia by 2025 – across sectors) hovorí o najväčšom náraste záujmu o zdravotnícke a sociálne povolania v najbližších rokoch, kedy má dokonca mierne predbiehať záujem zamestnávateľov o pracovníkov vo finančnom sektore. Najväčšia slovenská personálna agentúra na trhu práce profesia.sk radí v uplynulých rokoch záujem o zdravotnícke a sociálne povolania do prvej päťky najžiadanejších profesií. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizovalo v uplynulých rokoch vlastný výskum uplatniteľnosti absolventov Vysokej školy sv. Alžbety na trhu práce na vzorke 1987 bývalých študentov, v ktorom zistili, že len 3 % absolventov je nezamestnaných. Nájsť si zamestnanie na trvalý pracovný pomer trvalo po doštudovaní tejto univerzity v priemere len 6 dní.

vssa, pr nepouzivat

Kvalita, misia a vízia

Vysoká škola sv. Alžbety funguje už dvadsať rokov ako nezisková organizácia s jasným vzdelávacím a humanitárnym poslaním. Celý zisk zo školného (univerzita nedostáva žiadnu dotáciu od štátu) je po odpočítaní prevádzkových nákladov použitý na pomoc chorým a chudobným ľuďom na Slovensku v rôznych útulkoch a ošetrovniach – alebo v zahraničí, kde škola prevádzkuje viac ako sto humanitárnych projektov na troch kontinentoch. Vysoká škola sv. Alžbety je slovenským lídrom vo vzdelávaní ošetrovateľov a sociálnych pracovníkov, pričom sa jej filantropické projekty radia medzi najvýraznejšie slovenské humanitárne aktivity v Afrike a Ázii. Stačí si to vygoogliť. Aj v prístupe k uchádzačom o štúdium a študentom je ústretová. Školné za semester ktoréhokoľvek študijného odboru je ekonomicky najdostupnejšie na Slovensku aj v Čechách – v priemere za semester do 400 Euro. Vysoká škola nechce byť centralizovaná len do hlavného mesta, preto sa študentom približuje aj v regiónoch, aby zabránila úniku mozgov a podporila stabilizáciu miestnej kvalifikovanej pracovnej sily. Viacero odborov môžete preto študovať nielen v Bratislave, ale aj v Skalici, Michalovciach, Žiline alebo v Banskej Bystrici. Vzdelanie chápe ako službu. Vďaka kvalitnej výučbe, vedecko-výskumným a projektovým výstupom jej pedagógov, je vysoká škola členom European University Association (EUA), čím sa stala súčasťou vyššieho vzdelávania v Európe a signatárom Magna Charta Universitarum in Bologna. Vysoká škola sv. Alžbety je tou najlepšou univerzitou pre záujemcov o moderné a dostupné vysokoškolské vzdelanie v oblasti zdravotníctva, sociálnej pomoci a psychológie. Reaguje pružne na rýchlo sa meniace potreby súčasného sveta, ponúka riešenia a pozýva záujemcov podieľať sa na projekte, ktorý nás všetkých presahuje.

(mo)

Pozrite si podmienky štúdia na našej univerzite a využite možnosť zľavy z poplatku školného za skoršie podanie prihlášky. Všetky potrebné informácie a podmienky štúdia rovnaké pre slovenských a českých uchádzačov o štúdium nájdete tu:

Bc. https://www.vssvalzbety.sk/…c2022-23.pdf

Mgr. https://www.vssvalzbety.sk/….2022-23.pdf

chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy