Roboty, virtuálna realita či vývoj najnovších technológií. Strojarina je čoraz viac atraktívnejšia!

Strojnícka fakulta STU v Bratislave už 80 rokov poskytuje kvalitné vzdelávanie, píše príbehy úspešných technológov, manažérov a inovátorov tejto doby! Vychováva odborníkov pre spoločnosti, ktoré patria medzi popredných lídrov v priemysle. Naši študenti a študentky už počas štúdia patria medzi najžiadanejších vývojárov, vedcov, programátorov, konštruktérov či kontrolórov kvality.

24.03.2021 00:00
STU, Pr článok, reklama, nepoužívať

Hlavnými témami počas štúdia na strojarine sú dnes jednoznačne robotizácia, aditívna výroba, virtuálna realita či digitálne platformy. Štúdium má však aj rôzne iné výhody. Študenti majú možnosť získať okrem odborných znalostí a zvučného titulu Inžinier aj certifikáty ako napr. certifikát EUR-ACE a jazykový certifikát IEEE. Unikátny EUR-ACE je tzv. certifikát kvality, ktorý otvára študentom bránu do pracovného sveta v rámci celej Európy.

STU, PR článok, reklama, nepoužívať

Až 98 % absolventov pracuje v odbore, ktorý vyštudovali, čo znamená, že Strojnícka fakulta STU má nezamestnanosť nižšiu ako 2 %. Každoročný počet absolventov SjF nie je ani zďaleka dostatočný na pokrytie potrieb Slovenska a priamych požiadaviek z priemyslu. Dopyt firiem sa zvyšuje a Slovensko preto nutne potrebuje kvalitných strojných inžinierov so schopnosťou riešiť výzvy 21. storočia / Industry 4.0.

Samozrejmosťou je prax počas štúdia u lídrov na trhu.

Študenti majú možnosť prepojiť štúdium s praxou v renomovaných spoločnostiach. V bakalárskych a diplomových prácach študenti riešia a skúmajú reálne problémy z praxe alebo z firmy, v ktorej už počas štúdia pracujú. Po absolvovaní SjF STU sa tak ich kariéra rozbieha raketovou rýchlosťou.

Fakulta podporuje študentov už od začiatku štúdia. Prospechové štipendium majú možnosť získať už od nástupu na štúdium. Ďalej je možné získať aj sociálne, odborové či mimoriadne štipendium.

STU, PR článok, reklama, nepoužívať

Kvalita a obsah štúdia na Strojníckej fakulte sú dôkazom toho, že aj na Slovensku sa dá študovať svetovo. „Obsah výučby sa nelíši v žiadnom aspekte. Je absolútne totožný.“ hovorí študent Strojníckej fakulty STU v Bratislave Patrik. Patrik študoval prvé 2 ročníky štúdia v zahraničí v Čechách. Rozhodnutie pokračovať v štúdiu na Slovensku mu prinieslo viac času pre seba, ale aj na prácu popri štúdiu.

Čoraz viac sa ukazuje, že technika potrebuje aj ženy, ktoré často bývajú výborné manažérky s rozvinutým multitaskingom. Dôkazom je aj vznik spolku „Zo strojariny“, ktorý založili študentky zo SjF STU. Ich cieľom je motivovať práve mladé dievčatá k štúdiu strojného inžinierstva. Strojarina v Bratislave ponúka moderné a progresívne študijné programy, ktorými sú:

  • Aplikovaná mechanika a mechatronika
  • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  • Automobily a mobilné pracovné stroje
  • Energetické stroje a zariadenia
  • Technika ochrany životného prostredia
  • Environmentálna výrobná technika
  • Strojárske technológie a materiály
  • Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
  • Profesijný bakalár
STU, PR článok, reklama, nepoužívať

Slovensko skutočne potrebuje novú generáciu programátorov, vývojárov, manažérov či konštruktérov. Preto neváhaj a podaj si prihlášku do 31.3. 2021 aj ty!

Viac o tom ako si môžeš zostrojiť svoju budúcnosť na Slovensku nájdeš na www.studujstrojarinu.sk

chyba