RPVS: Máte povinnosť zaregistrovať sa?

13.03.2017 08:00
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,

Dozviete sa na školení Register partnerov verejného sektora s JUDr. Jaroslavom Macekom.

Zákon o partneroch verejného sektora, nazývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. Vedeli ste, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho rozpočtu a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora?

Tí, ktorí už peniaze z verejných zdrojov čerpajú, musia splniť túto povinnosť do 31. 7. 2017, inak im bude plnenie z verejných zdrojov odopreté a hrozia i ďalšie sankcie.

Na školení Register partnerov verejného sektora organizovanom spoločnosťou Poradca podnikateľa, spol. s r. o., vám lektor JUDr. Jaroslav Macek predstaví:

• koncepciu RPVS,
• druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS,
• najčastejšie chyby návrhov na zápis do RPVS.

Chýbať nebude ani dostatočný priestor na diskusiu.

Školenie sa uskutoční 24. 3. 2017 v hoteli Saffron Bratislave a 4. 5. 2017 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Účastnícky poplatok je 120 eur s DPH a obsahuje:

• organizačné náklady,
• pracovné materiály a
• teplý obed.

Doplňujúce informácie o školení nájdete tu. Tešíme sa na vás!

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku