Stredná priemyselná škola v Komárne medzi najlepšími v Nitrianskom kraji

19.01.2017 00:00

Stredná priemyselná škola sa môže pýšiť bohatou tradíciou. Jej história sa začala písať v školskom roku 1951/1952, keď otvorila svoje brány pod menom Vyššia stredná priemyselná škola strojnícka. V prvých rokoch zápasila s priestorovými problémami, nedostatkom učiteľov, ako aj učebných pomôcok. Postupom času sa tieto problémy vyriešili a v súčasnosti (posledných päť rokov) škola patrí medzi najlepšie stredné odborné školy v Nitrianskom kraji na základe výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti. Patrí taktiež medzi technicky najlepšie vybavené stredné školy (disponuje 3D tlačiarňou, CNC frézou a sústruhom, bohato vybavenými laboratóriami a odbornými učebňami).

Na Strednej priemyselnej škole je možné študovať tri rôzne študijné odbory – strojárstvo, elektrotechniku, technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo v slovenskom i vamďarskom vučovacom jazyku, pričom z radov jej študentov – absolventov 2/3 pokračujú v štúdiu na vysokých školách technického či ekonomického zamerania, no nájdu sa aj takí, čo ďalej študujú na školách humanitného zamerania (medzi jej absolventmi sú úspešní herci, vysoko kvalifikovaní a medzinárodne uznávaní odborníci – strojári, elektrotechnici, učitelia a pod.).

Popri vzdelávacej činnosti sa učitelia Strednej priemyselnej školy snažia o zatraktívnenie štúdia na nej aj bohatou paletou mimoškolskej krúžkovej činnosti. Ide nielen o odborné krúžky, ale na škole taktiež svoje miesto získala aj kultúra – fungujú tu školské časopisy (SPíŠ?!, Leaf), školská televízia a dva divadelné krúžky (VISZTA, Pod vežou), ktoré už počas svojej existencie predviedli publiku niekoľko skvelých divadelných predstavení.

Vďaka iniciatíve učiteľov cudzích jazykov je rozprúdená aj medzinárodná spolupráca v rámci projektov Comenius, Aces, zameraných hlavne na zlepšenie jazykových zručností. Vďaka nim sa Strednej priemyselnej škole v Komárne podarilo získať partnerské školy v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Turecku, na Kanárskych ostrovoch. V rámci projektu Erasmus+ sa vybraní študenti štvrtého ročníka zúčastňujú dvojtýždňovej súvislej odbornej praxe v zahraničí vo firmách s medzinárodnou pôsobnosťou v Budapešti.

Popri odborných znalostiach a ich rozvíjaní sa na Strednej priemyselnej škole kladie dôraz aj na šport, čoho dôkazom je i nová telocvičňa, posilňovacie zariadenia pre cvičenie váhou vlastného tela, nové športové ihrisko s umelým trávnikom, ako aj každoročne organizované družobné stretnutia v rámci Memoriálu Štefana Baráka, či neustále obľúbené lyžiarsko-výcvikové kurzy. Z radov študentov Strednej priemyselnej školy v Komárne vzišiel nejeden úspešný športovec, spomeňme aspoň kajakárov Michala Riszdorfera, Juraja Tarra, vodného pólistu Istvána Gergelya, či cyklistu známeho aj ako „komárňanský derviš na bicykli“ Zoltán Bujna.

Študenti Strednej priemyselnej školy majú možnosť byť ubytovaní v Školskom internáte, tvoriacom súčasť areálu školy. Na škole funguje aj školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie študentom ubytovaným na školskom internáte, ale i všetkým ostatným záujemcom o stravovanie z radov študentov a zamestnancov školy.

Ak vás táto škola svojím profilom zaujala a chcete sa o nej dozvedieť prípadne viac, pozrite si jej webovú stránku www.spskn.sk či facebookovú stránku s názvom Stredná priemyselná škola – Ipari Szakkӧzépiskola Komárno

##stredné školy #štúdium
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk