Atraktívny ročný výnos 8,5 % s bezkonkurenčným 120 % zaistením každého eura prinášajú dlhopisy skupiny BizPartner Group

Rôzne nezaistené dlhopisové emisie môžu predstavovať lákavú alternatívu na zhodnotenie úspor pre tých, ktorí hľadajú vyššie výnosy v porovnaní s bežnými úrokovými sadzbami v bankách, ktoré neprekračujú 2 až 4 % ročne. Je však dôležité byť si vedomý rizík spojených s investovaním do nezaistených dlhopisov a zvážiť niekoľko kľúčových faktorov.

19.12.2023 00:00
business-brainstorming-graph-chart-concept, pr,...

Eminenti dlhopisov ponúkajú častokrát nadštandardné výnosy výmenou za financovanie podnikateľských plánov a vízií, pri ktorých sa spoliehajú na priaznivý vývoj trhu. Hodnota dlhopisov však môže byť ovplyvnená pohybmi trhu, zmenami úrokových sadzieb či inými externými faktormi a v prípade, že eminent nedokáže splatiť dlhopis v termíne, môže dôjsť dokonca k strate investície. Prečo pri snahe zhodnotiť svoje úspory zbytočne hazardovať, keď existuje výrazne bezpečnejšia a rovnako atraktívna alternatíva ich zhodnotenia?

Dlhopisy zaistené nehnuteľnosťami s investíciou už od 5 000 eur

Slovenská skupina BizPartner Group, ktorá je v oblasti realitno-finančných služieb a obchodu s nehnuteľnosťami aktívna už od roku 2007, sa už niekoľko rokov teší záujmu investorov aj vďaka nadštandardne bezpečným podmienkam investovania. Ich obchodný model je založený na uvedomelom spôsobe obchodovania s nehnuteľnosťami, ktorého výnosy nie sú ovplyvňované vývojom realitného trhu a vysoká inflácia im taktiež neubližuje. Zároveň má každý ich investor svoju investíciu zabezpečenú samostatným záložným právom k nehnuteľnosti z ich portfólia. Novinkou je sprístupnenie možnosti investovania s atraktívnym výnosom a rovnako bezpečným spôsobom aj investorom s nižším kapitálom

Investičný produkt s názvom BizPartner Garant je dostupný pre každého, a to už od výšky vkladu 5 000 eur. Atraktívny výnos až 8,5 % ročne, štvrťročné vyplácanie, viazanosť len 24 mesiacov a bezkonkurenčné 120 % zaistenie každého jedného eura je nový štandard bezpečného investovania.

“Novinka prináša zabezpečenie, známe z už etablovaných a populárnych investičných produktov našej skupiny. Každé euro v produkte BizPartner Garant je od prvého momentu zaistené fyzickými nehnuteľnosťami z portfólia spoločnosti, a to v hodnote bezpečne prevyšujúcej výšku vkladu každého klienta. Pretože nikto nerád riskuje, a s vlastnými úsporami už vôbec nie,” približuje benefit Petra Fodorová, COO a partner BizPartner Group.

thumbnail tlacova-sprava-obr4, pr, nepouzivat

Neobmedzená výška vkladu a vyplácanie výnosov každé tri mesiace

Uvedený výnos, ani zaistenie zároveň nie sú obmedzené maximálnou výškou vkladu. Ročný výnos 8,5 % a 120 % zaistenie vkladu môžete s dôverou využiť na akúkoľvek sumu od 5 000 eur až do vyčerpania celkového objemu produktovej emisie vo výške 900 000 eur. Viac ako kedykoľvek tu teda platí, že kto skôr príde, ten skôr zarába.

Výnosy sú vyplácané každý štvrťrok, automaticky odosielané na bankový účet investora. Celá investovaná suma sa následne vypláca pri skončení dvojročného obdobia viazanosti.

Nad nehnuteľnosťami, tvoriacimi 120 % zaistenie každého vkladu, zároveň drží dohľad a kontrolu nezávislá advokátska kancelária, v prospech ktorej je v katastri nehnuteľností zriadené záložné právo a teda aj právomoc s nehnuteľnosťami narábať v prospech klientov, v prípade akéhokoľvek hypotetického problému na strane emitenta dlhopisov.

Dlhopis BizPartner Garant na trh prináša slovenská investičná skupina BizPartner Group, ktorá už 15 rokov tvorí inovatívne riešenia v oblasti nehnuteľností, realitného developmentu, investícií a e-commerce. Dlhodobo tak úspešne spolupracuje so stovkami svojich klientov a investorov.

Ako túto ponuku využiť? Celý proces je rýchly a jednoduchý. Nastavenie parametrov investície a príprava zmluvy prebieha online, priamo za klientom následne osobne dorazí zástupca skupiny BizPartner Group a zabezpečí jej podpis. Každému klientovi je tiež doručený originál dlhopisu BizPartner Garant.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke.

chyba