Máte obavy z „letných“ živlov? O dôvod viac pre vhodné poistenie

Leto je v posledných rokoch nielen synonymom dovoleniek a cestovania, ale aj živelných udalostí. Práve počas tohto ročného obdobia prijímajú poisťovne od svojich klientov najviac škodových hlásení. Najčastejšie sa v nich skloňujú slová víchrica, povodeň a krupobitie.

28.08.2023 00:00
kpas, pr nepouzivat Foto:

Klimatické zmeny prinášajú so sebou čoraz častejšie a výraznejšie výkyvy počasia. Prívalové dažde a následné záplavy či víchrice strhávajúce strechy domov sú už bežnou letnou realitou aj na Slovensku. Dokazujú to tiež štatistiky poisťovní. „Za posledných 5 rokov prijímame v mesiacoch od júna do augusta v priemere šesť hlásení živelných poistných udalostí denne. Naši klienti najčastejšie hlásia škody na majetku spôsobené víchricou, povodňou a krupobitím,“ hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a potvrdzuje, že práve počas leta je hlásených najviac živelných udalostí. Škody môžu pre bežný rodinný rozpočet znamenať nezanedbateľnú záťaž. „V minulom roku predstavovala priemerná výška škody z letnej živelnej udalosti sumu 1 677 eur,“ dodáva.

Nenechajte svoju nehnuteľnosť podpoistenú

Škody spôsobené živlami kryje poistenie majetku. Ak vlastníte dom alebo byt, poistenie nehnuteľnosti by ste mali brať ako nevyhnutný štandard ochrany. Minimálne raz za dva roky by ste mali poistnú zmluvu aktualizovať, aby poistná suma zodpovedala aktuálnej sume vašej nehnuteľnosti. O to viac, ak ste napríklad investovali do jej rekonštrukcie. „Je bežné, že poistné sumy v zmluvách nereflektujú reálnu hodnotu nehnuteľnosti, najmä ak bolo poistenie uzatvorené dávnejšie,“ upozorňuje D. Zemánek a pokračuje: „Ak sa chcete vyhnúť riziku podpoistenia, zvoľte si poistenie nehnuteľnosti s automatickou indexáciou. Poisťovňa potom každý rok automaticky aktualizuje hodnotu vašej nehnuteľnosti na základe vývoja cien a inflácie a upraví poistnú sumu. Aj keby ste teda zmluvu založili do zásuvky na ďalších 10 rokov, vaša nehnuteľnosť nebude podpoistená.“

Foto: Adobe Stock
kpas, pr nepouzivat

Asistenčné služby môžu pomôcť

Samotná živelná udalosť je pre majiteľa nehnuteľnosti aj ostatných členov domácnosti veľmi stresujúcim zážitkom. Každý, kto zažil väčšiu poistnú udalosť súvisiacu s bývaním, vám zrejme potvrdí, že najťažšie boli chvíle bezprostredne po jej vzniku. Nie každý však má po ruke rodinu či priateľov pripravených okamžite pomôcť. V takom prípade oceníte asistenčné služby, ktoré vám môžu byť nápomocné aj v tých najnáročnejších situáciách – napríklad keď je vaša nehnuteľnosť neobývateľná. „V rámci našich asistenčných služieb pomôžeme so zabezpečením náhradného bývania, s prepravou členov domácnosti do miesta náhradného ubytovania, upratovacími prácami, uskladnením vecí, strážením poškodenej domácnosti, odvozom sutín, vyčistením či vysušením poškodených priestorov. To všetko sú nemalé náklady, ktoré pri pripoistení asistenčných služieb nemusíte financovať z vlastných zdrojov,“ dodáva D. Zemánek.

Nielen strecha nad hlavou je ohrozená

Veľké škody môžu živly napáchať aj na zariadení domácnosti. Preto by ste okrem poistenia nehnuteľnosti mali zvážiť aj poistenie domácnosti. Aj tu platí, že aktuálne treba brať do úvahy aj vplyv inflácie. „Treba počítať s tým, že neustále sa zvyšuje nielen cena nehnuteľnosti, ale aj zariadenia v domácnosti. Dobré poistenie domácnosti vám v prípade poistnej udalosti garantuje vyplatenie takej poistnej sumy, ktorá pokryje náklady na opravu poškodených vecí alebo na nákup nových vecí,“ radí D. Zemánek a upozorňuje aj na ďalšie riziko: „Živly ohrozujú aj vaše vozidlo. Najčastejšie sú nám hlásené poškodenia následkom zatopenia či spadnutých konárov stromov. Škody na karosérii zase môže napáchať aj letné krupobitie.“ Tento typ škôd nekryje povinné zmluvné poistenie, preto sa oplatí zvážiť havarijné poistenie, a to aj v prípade, že nemáte nové auto. „Ročné poistné u osobného motorového vozidla začína už na sume 200 eur. Samozrejme, na výšku poistného vplýva aj cena vozidla, vek vodiča a tiež región, v ktorom žije. Orientačnú cenu si môžete vypočítať aj pomocou online kalkulačky a online môžete poistnú zmluvu aj uzavrieť,“ radí D. Zemánek.

Foto: Adobe Stock
kpas, pr nepouzivat
chyba