Včas sú peniaze

Novinové titulky hlásia extrémnu infláciu. Takto vysoké zdražovanie sme tu nemali od roku 1999. „Čo máme robiť s úsporami?“ - pýtajú sa sporitelia. Viac ako kedykoľvek doteraz preto platí: včas sú peniaze.

31.05.2023 00:00
Proxenta, pr, nepouzivat

Za vysokým zdražovaním sú najmä ceny potravín. Podľa Štatistického úradu SR vzrástli v priemere za celý minulý rok o 12,8 % v porovnaní s rokom 2021. Ceny robia vrásky na čele najmä spotrebiteľom, no aj bankoví sporitelia majú hlavu v smútku.

Sporitelia prišli o úspory

Inflácia im totiž vlani odhryzla z úspor v bankách takmer 13 percent. Hoci na nich majú nominálne rovnako ako pred rokom, v realite si za ne kúpia oveľa menej. V tom tkvie zákernosť inflácie. „Klienti sa ma často pýtajú, ako poraziť súčasnú infláciu. Moja odpoveď je jednoznačná. Jediným spôsobom je dlhodobé investovanie,“ hovorí viceprezident predaja investičných produktov skupiny Proxenta, Raymond Kopka.

Vysvetľuje, že aj bežní Slováci dnes objavujú investovanie, hoci ešte donedávna ho veľká časť z nich považovala za zábavku pre horných desaťtisíc. „Dnes sa to výrazne mení, aj vďaka vzdelávaniu v tejto oblasti, ktorému sa aj my intenzívne venujeme.“ konštatuje finančník zmenu postoja.

Konzervatívne investičné nástroje

Začínajúci investori majú podľa R. Kopku najväčší záujem o dlhopisy. Láka ich vopred daná výška výnosu a presne naplánované termíny výplaty. „Medzi klientami vidíme, že dlhopisy sú obľúbenou voľbou najmä pre konzervatívnych investorov,“ približuje.

Proxenta aj preto nedávno emitovala dlhopis PROXPER 8/26. Jeho výnos dosahuje 8 % ročne a splatnosť je stanovená na tri roky. Nominálna hodnota dlhopisu je 1 000 eur a minimálna hodnota investície predstavuje 10 000 eur. Dlhopisy sú teda prístupné aj drobným sporiteľom.

Čo najdlhší horizont

Podľa R. Kopku je pri boji s infláciou dôležité zamerať sa aspoň na trojročný horizont. „Ak by sme chceli poraziť súčasné vysoké tempo zdražovania, museli by sme siahnuť po rizikovejších produktoch, napríklad po akciách, či finančných derivátoch. Tie sú určené skúsenejším investorom. Tým začínajúcim radíme prolongovať investičný horizont na dlhšie obdobie,“ vysvetľuje finančník.

Takto sa dá podľa neho poraziť aj súčasná vyššia inflácia a to s konzervatívnym produktom. Dlhopis PROXPER 8/26 totiž zarobí za tri roky 24 percent, čo by malo na infláciu počas tohto obdobia bohato stačiť.

Proxenta, pr, nepouzivat

Nebyť v pozícii štatistu

„Je však treba začať,“ nabáda R. Kopka. Štatisti majú totiž podľa neho možnosť len konštatovať, že ich úspory stratili na hodnote. Štatistiky naznačujú, že Slováci začali robiť prvé kroky pri skúmaní finančného sveta. Tí, ktorí sa nechcú zmieriť so stratou, musia opustiť bezpečnú nulu bankových vkladov a vydať sa smerom k vyšším výnosom pri primeranom riziku. Investovanie sa totiž ukazuje ako jediná účinná zbraň v boji proti inflácii.

Upozornenie

S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.

chyba