Dlží vám niekto peniaze a neviete si rady? Expert odporúča, čo vyskúšať

Požičali ste niekomu súkromne peniaze a po rokoch ich stále nemáte naspäť? Máte firmu a nezaplatili vám faktúru? Ak ste už vyskúšali všetky spôsoby komunikácie s druhou stranou a nič nepomáha, riešením môže byť zverenie problému do rúk finančných a právnych odborníkov. Profesionálne služby spravovania pohľadávok dnes už fungujú inak ako v minulosti a prinášajú veľa výhod.

13.04.2023 00:00
grape pr Foto:

Nielenže ušetria od nepríjemnej komunikácie s dlžníkom, výrazne zvýšia pravdepodobnosť, že získate späť, čo vám patrí, ale sa aj celkovo finančne oplatia. To sa týka všetkých možných situácií, ktoré vám ako veriteľom vznikajú. Či už ide o nesplatenú pôžičku medzi fyzickými osobami, nevyplatené nájomné, ak prenajímate nehnuteľnosť, nevyplatenú mzdu zamestnávateľom alebo nevyplatené poistné plnenie poisťovňou, služby odborných sprostredkovateľov dokážu pomôcť vcelku efektívne. To platí aj v prípade, že ste živnostníci, majitelia firiem či manažéri a kopia sa vám neuhradené faktúry, ktoré ste vystavili svojim zákazníkom a tí sa svoj dlh ani po opakovanom urgovaní jednoducho vyrovnať nechystajú.

Foto: freepik
Grape pr

„Z našich skúseností je možné v spolupráci s klientom a našimi advokátmi úspešne vyriešiť až takmer 95 % všetkých prípadov neuhradených pohľadávok a získať svoje peniaze naspäť,“ hovorí Pavol Pavlovič z projektu Vymôžete.sk. Tím finančných a právnych expertov s vyše 20-ročnými skúsenosťami, ktorý má za sebou dokopy už viac ako 50-tisíc konaní ukončených v prospech klientov, vytvoril na Slovensku jednoduchý, diskrétny a zároveň transparentný systém, určený pre veriteľov s akýmikoľvek pohľadávkami.

Čo robiť, keď vám nechcú vrátiť peniaze

Ak sa vám minuli všetky možnosti dožadovania sa platby od dlžníka a nemáte prístup k vlastnému právnikovi, ktorý sa prípadu ujme, môžete svoju pohľadávku zaregistrovať do online systému, cez ktorý získate na jednom mieste kompletné riešenie. Nemusíte nikam chodiť ani dopredu nikomu platiť. „Naša online služba poskytuje klientom – jednotlivcom, drobným podnikateľom aj firmám – kompletné služby v oblasti správy ich pohľadávok. Hlavnou výhodou je pre nich, že celú prácu právnikov, vrátane posúdenia pohľadávky a finančnej bonity dlžníka a tiež predsúdneho kontaktovania a komunikácie s dlžníkom, hradí naša spoločnosť. Odmenu si od klienta vypýtame len v prípade, keď sa podarí získať financie úspešne naspäť,“ vysvetľuje Pavol Pavlovič.

Pavol Pavlovič z projektu Vymôžete.sk
Pavol Pavlovic Vymozete.sk, pr Pavol Pavlovič z projektu Vymôžete.sk

Jednoduchý postup v pár krokoch

Služba je dostupná cez bezplatnú registráciu na stránke www.vymozete.sk, kde pridelený právnik najskôr skontroluje detailné podklady k problematickej pohľadávke, ktoré ste nahrali do systému, a predbežne overí, či má váš dlžník financie na to, aby ju uhradil. Akonáhle je situácia vyhodnotená ako priaznivá z hľadiska ďalšieho dožadovania sa dlžnej sumy, uzavriete s firmou prevádzkujúcou portál zmluvu a udelíte advokátovi z jej tímu plnú moc, aby vás v ďalších krokoch zastupoval.

Právny expert využije všetky zákonné spôsoby, aby zo svojej pozície opakovane kontaktoval vášho dlžníka a vyzval ho na úhradu pohľadávky. Ak bude tento proces neúspešný, nasleduje po dohode s vami súdne vymáhanie pohľadávky, kedy vás už advokát upozorní, že musíte počítať s povinnosťou uhradiť poplatky zo strany súdu. Stále však neplatíte nič za sprostredkovanie právnych služieb cez portál.

„Celkový manažment uhradenia pohľadávky cez náš portál prebieha výlučne online. To naši klienti oceňujú nielen z hľadiska komfortu, keďže vybavujú všetko na diaľku z domu, ale aj pravidelnej kontroly a reportov, v akom štádiu sa nachádza riešenie ich prípadu,“ hovorí prevádzkovateľ portálu www.vymozete.sk Pavol Pavlovič a dodáva: „Z praxe s nami spolupracujúcich právnikov vyplýva, že v prípade niektorých podnikateľov a najmä väčších firiem býva problém aj nedôsledná administratíva svojich pohľadávok, kvôli čomu dochádza často k ich premlčaniu. Čím viac dlžníkov firmy majú, tým viac týchto prípadov môže nastať. Aj tu im poskytuje náš portál výhodu, pretože získajú bezplatne na jednom mieste dokonalý prehľad o všetkých financiách, ktoré sa im majú z pohľadávok vrátiť.“

Vymozete, pr

Platíte, až keď vám zaplatí dlžník

Hlavným argumentom, prečo sa oplatí zapojiť odborných sprostredkovateľov do komunikácie medzi vami a tými, ktorí vám dlžia peniaze, je, že o nič navyše neprídete. Ak sa vám nepodarí získať vlastnými silami financie zo svojej pohľadávky, ostanete v mínuse. Ak sa však podarí získať vo vašom mene dlžnú sumu alebo aspoň jej časť právnikom z projektu Vymôžete.sk, máte problém vyriešený. „Našim klientom zmluvne garantujeme, že za svoje služby si vyúčtujeme odmenu iba v prípade úspešného vrátenia pohľadávky. Tá predstavuje 20 % +DPH z naspäť získanej sumy. Takéto férové podmienky neposkytuje žiadna iná podobná služba na Slovensku. Využitie skúseností a know-how právnikov cez portál vymozete.sk je skutočne rýchlym, dostupným a efektívnym riešením pre všetkých veriteľov, ktorí sa chcú domôcť svojej pohľadávky,“ uzatvára Pavol Pavlovič.

Viac informácií získate na stránke www.vymozete.sk.

Príklad z praxe projektu Vymôžete.sk

Ako funguje získanie peňazí naspäť?

  1. veriteľ – fyzická osoba – požičal peniaze známemu a ten pol roka meškal s ich vrátením – už nemal záujem platiť za dodatočné služby svojmu advokátovi, pretože nemal istotu, či sa mu podarí získať pohľadávku naspäť
  2. veriteľ zaregistroval svoju pohľadávku cez portál www.vymozete.sk
  3. experti z portálu mu vysvetlili, že posúdenie tzv. bonity dlžníka, resp. zhodnotenie pohľadávky z právneho hľadiska advokátom prebieha cez tento online systém bezplatne
  4. výsledok vstupnej previerky bol, že dlžník je schopný svoj dlh splatiť, a preto mu advokát spolupracujúci s projektom Vymôžete.sk zaslal výzvu na zaplatenie pohľadávky
  5. dlžník na výzvu nereagoval, následne bol preto spracovaný a podaný návrh na vydanie platobného rozkazu na súd, ktorý súd vydal, doručil dlžníkovi a ten následne zaplatil celý svoj dlh veriteľovi – dlh teda nemusel ísť na vymáhanie exekútorovi
  6. klient v priebehu celého vymáhania neplatil žiadne zálohy na odmenu spoločnosti prevádzkujúcej portál Vymôžete.sk ani advokátovi – všetky služby boli poskytnuté bezplatne až do momentu úspešného získania pohľadávky, kedy bola odmena odrátaná z vrátenej sumy
  7. v prípade, že by boli sprostredkovatelia neúspešní, klient by neplatil za služby systému Vymôžete.sk nič
  8. pridanou hodnotou riešenia problému touto cestou bol aj bezplatný prístup klienta do systému pohľadávok a SMS/email notifikácie o všetkých vykonaných krokoch zo strany Vymôžete.sk
chyba