Daňová sezóna začína - na čo sa pripraviť

10.11.2017 08:00
poradca podnikatela

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka - vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

Viete, s akými zmenami musíte počítať pri tohtoročnom podaní daňového priznania? Viete, na čo všetko sa musíte pripraviť?

Pozrite si prehľad hlavných tém, ktoré bude riešiť vaša účtovníčka a ekonómka:

Čo nás čaká v decembri 2017:

• prípravné práce pred podaním daňového priznania – podrobne nájdete na danovecentrum.sk
• inventarizácia majetku za rok 2017
• účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo za rok 2017
• účtovná závierka pre jednoduché účtovníctvo za rok 2017
• koncoročné povinnosti platiteľov DPH
• zúčtovanie a daňové posúdenie zostatkovej ceny majetku
• daňové výdavky až po zaplatení
• daňová uznateľnosť opravných položiek a rezerv
• transakcie so spriaznenými osobami, transferová dokumentácia
• správne posúdenie daňových odpisov na konci roka – vo väzbe na prenájom majetku, majetok používaný aj na súkromné účely
• zostavenie daňového priznania k DPH – ako vyplniť príslušné riadky daňového priznania, obsahová náplň riadkov
• správne posúdenie a výpočet preddavkov na daň z príjmov na r. 2018
• uzatváranie roka v mzdovej učtárni (resp. povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2017 a prechode na rok 2018)

A, samozrejme, obľúbená téma daňová optimalizácia – čiže legálny spôsob zníženia daňovej povinnosti a využitie všetkých opatrení a predpisov v rámci platnej legislatívy, vďaka ktorým si môžete znížiť základ dane, daň a následne aj vaše odvody. Všetky uvedené témy nájdete podrobne spracované, vrátane príkladov z praxe a videopríkladov na odbornom portáli Danovecentrum.sk.

A na čo nezabudnúť v januári 2018?

• daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – daňové priznanie musíte podať do 31. 1. 2018, budeme riešiť správny výpočet dane, otázky okolo vzniku a zániku daňovej povinnosti, výšku a platenie preddavkov na daň, uplatnenie možnosti zníženia ročnej sadzby dane podľa veku vozidla
• daňové priznanie k dani z nehnuteľností
• prehľad mzdových veličín na rok 2018
• zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018 – čoho sa budú týkať: zdaňovanie prirážky cestovnými agentúrami na každý predaj služieb, zmena podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu, právo na odpočítanie dane pri postúpení pohľadávky, povinnosť podávať súhrnné výkazy pre zdaniteľné osoby zúčastnené na trojstrannom obchode, oslobodenie od DPH…

Je toho veľa, na čo nezabudnúť a čo zvládnuť – pomôžeme vám. Vyberte si správne a využite už teraz služby Daňového centra – najlepších odborných online systémov na Slovensku pre oblasť dane a účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Sledujeme všetky legislatívne zmeny za vás, spracúvame ich do praktickej podoby článkov, príkladov a prehľadov. Natáčame videoškolenia k dôležitým legislatívnym zmenám. Informujeme vás formou notifikácií okamžite. Všetko prakticky, prehľadne, na jednom mieste a dostupné okamžite.

Potrebujete sa poradiť aj ku konkrétnej otázke? Je tu daňová pohotovosť – denne odborníci odpovedajú na vaše otázky. Chcete byť v obraze? Je tu Daňová TV – desiatky videoškolení s odborníkmi z praxe ku každej dôležitej legislatívnej zme­ne.

Vyskúšajte plnú verziu na 7 dní aj s telefonickým zaškolením zdarma

Vyskúšajte na 7 dní zdarma s plným prístupom a všetkými výhodami, zaškolíme vás telefonicky a budete pripravení, či už vy sami alebo vaša účtovníčka.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk