Investori veria Ázii a pre tieto 3 trendy by ste mali aj VY

17.07.2017 08:00
csob inzercia

Pre investície do regiónu rozvíjajúcej sa Ázie hovoria tri hlavné dôvody:

1. silný ekonomický rast

2. rastúce zisky podnikov

3. atraktívne ocenenie.

Čo sa za nimi skrýva ?

Ázijský región má najsilnejší ekonomický rast

Hospodársky rast dosiahol v minulom roku 6,2 % v porovnaní s celosvetovým rastom na úrovni 3,1%. To je jasné zlepšenie oproti roku 2015, keď sme boli svedkami poklesu ekonomickej aktivity kvôli prepadu priemyslu a exportov. V druhej polovici roka 2016 sa začala zlepšovať podnikateľská dôvera, čo sa následne spôsobilo zotavenie hlavných ekonomických ukazovateľov. Oživenie sme zažili aj v oblasti spotrebiteľskej dôvery.

Pozitívny výhľad je založený na množstve fundamentálnych trendov, ktoré sú špecifické pre región. Ázijská populácia stále rastie. Zlepšuje sa situácia na trhu práce: väčšina obyvateľov je mladých a pracujú, čo následne zvyšuje kúpnu silu obyvateľstva. To sa odráža v silnom domácom dopyte a rastúcej spotrebe. Čínska ekonomika sa postupne premieňa na hospodárstvo ťahané spotrebou, v ktorom sa príspevok zo strany sektora služieb oproti spracovateľskému priemyslu zdvojnásobil. Výsledkom je stabilnejší rast, ktorý je ťahaný hlavne domácimi faktormi, z čoho dokážu profitovať aj ostatné krajiny juhovýchodnej Ázie.

Rastúce podnikové zisky

Spomínané spomalenie ekonomického rastu v roku 2015 sa pretavilo aj do klesajúcich ziskov podnikov. Na začiatku roku 2017 boli zisky na akciu približne o 10% nižšie než na konci roka 2012. Teraz, keď prichádza k oživeniu hospodárstva, rastú aj podnikové zisky v Ázii. Analytici očakávajú v tomto roku nárast ziskov o viac než 19%. Pre porovnanie – v prípade celosvetového indexu MSCI World sa predpokladá rast ziskov o 12% – čo nie je zlé, ale výrazne pod úrovňou Ázie. Okrem toho ešte prišlo k úprave odhadu rastu ziskov pre ďalšie štvrťroky smerom nahor – čo je v protiklade s bežnou tendenciou korigovať ich smerom nadol.

Atraktívne ocenenie

S pomerom P/E (cena voči zisku) okolo 12,5 sa akciové trhy v rozvíjajúcej sa Ázii len ťažko dajú nazvať drahé. Sú ocenené na svojom 25-ročnom priemere a oproti širokému svetovému indexu tradičných krajín sa dokonca obchodujú s približne 25% diskontom. To je viac ako historický priemer a zdá sa prehnaný, keďže ekonomické prostredie je lepšie než v západných krajinách (rýchlejší rast, zdravé verejné financie, prebytky platobnej bilancie, atď.) a podnikové zisky by mali rásť oveľa rýchlejšie.

Zdá sa, že investori znovu objavili Áziu. Myslíme si, že zlepšovanie ekonomiky, ktoré začalo v druhej polovici roka 2016 bude pokračovať a pretaví sa do rastu podnikových ziskov. Preto sme na región pozitívne naladení. ak vás táto téma zaujala, môžete do regiónu rozvíjajúcej sa Ázie investovať prostredníctvom našich akciových fondov – KBC EF New Asia, Horizon Access Fund China alebo Horizon Access Fund Asian Infrastructure.

Pamätajte však na to, že ide o investíciu, ktorá môže výraznejšie kolísať, preto by mala byť určená skúsenejším investorom ako doplnok portfólia. Začnite písať vlastnú INVESTORY s ČSOB, radi vám s ňou pomôžeme.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk