Nevidieť, nepočuť, nehovoriť – nie je riešenie

22.05.2017 08:00

Skutočnú pomoc a pravé hodnoty často spoznáme až v ťažkých životných situáciách.

zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Na niektoré preventívne opatrenia však môže byť už neskoro. To, čo môžeme urobiť pre seba a na udržanie životnej úrovne svojej rodiny aj v zlomových momentoch, netreba odkladať na neskôr.

Poistite sa pre prípad choroby, ktorú nechce nikto vidieť

Hodnota života je niečo, nad čím sa zvyčajne zamyslíme až potom, keď sa cítime ohrození. Hodnota života je však aj nové rizikové životné poistenie. Chráni klienta pri dlhodobej strate príjmu v dôsledku zdravotných problémov. V závažnej situácii, akou je diagnostikovanie rakoviny, predstavuje finančnú pomoc. Umožňuje poistenie dvoch osôb na jednej zmluve a na našom trhu je produkt ojedinelý v tom, že poskytuje jednorazové poistné plnenie vyplatené už pri diagnostikovaní rakovinového ochorenia. Poistenie sa postará o potrebné financie a klient (pacient) sa môže sústrediť na liečbu. (Pozn.: z praxe je známe, že mnoho ľudí sa pre rakovinu zadlží a asi tretina príde o prácu.)

Poistite sa pre prípad choroby, o ktorej nechce nikto počuť

Sú veci, o ktorých nechceme počuť. To však nie je riešenie. Lepšie je vedieť, že konkrétne poistenie uľahčí boj s chorobou. Medzi špecifiká poistnej ochrany Hodnota života patrí napríklad zvýhodnenie klienta nefajčiara, keďže vedome nepoškodzuje svoje zdravie. Od určitej výšky mesačného poistného získava klient zdravotné asistenčné služby (napr. prepravu do nemocnice, nákup liekov a podobne) a druhý lekársky názor zdarma. Každý klient, ktorý si dojedná poistné krytie pre prípad rakoviny, automaticky získa poistenie dieťaťa (vlastného či adoptovaného). Nastavením možností krytia a podmienok plnenia je Hodnota života jedinečným rizikovým životným poistením na našom trhu.

Poistite sa pre prípad choroby, o ktorej nechce nikto hovoriť

Závažná kritická choroba, úraz s trvalými následkami, invalidita či dokonca úmrtie predstavuje pre celú rodinu nielen psychickú, ale aj finančnú záťaž. Včasné uvedomenie si takýchto súvislostí a finančné zabezpečenie sa pre taký prípad nemalou mierou uľahčí náročnú situáciu jednotlivca i jeho blízkych. Wüstenrot poisťovňa chce preto zvýšiť povedomie mužov a žien v produktívnom veku o možnostiach, ktoré sú im dostupné, keďže štatistiky sú znepokojivé. Nádory patria medzi časté príčiny hospitalizácií, výskyt zhubných nádorov stúpa a rakovina sa radí medzi choroby, ktoré majú zásadný dopad na kvalitu života. Stúpa tak i význam poistenia straty príjmu pre prípad vážnej choroby, dlhodobej pracovnej neschopnosti či hospitalizácie.

Hovorme o tom, čo môžete pre kvalitu svojho života urobiť už teraz (a za prijateľnú cenu).

www.hodnotazivota.sk, www.wuestenrot.sk, *6060 (0850 60 60 60)

zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk