Môžu školy ušetriť energie vďaka fotovoltike? Viaceré na Slovensku majú o to záujem

Do nedávno vyhlásenej Súťaže o fotovoltiku na školy sa zapojilo viac ako 80 škôl z celého Slovenska. Ekofond SPP im ponúka možnosť vyhrať lokálny fotovoltický zdroj s kompletnou inštaláciou v hodnote do 35 tisíc eur.

16.11.2023 00:00
PSS, pr

Do Súťaže o fotovoltiku na školy sa mohli zaregistrovať základné a stredné školy z celého Slovenska, ktoré sú odberateľmi elektriny od SPP.

„V prvom kole súťaže prejavilo záujem o lokálny fotovoltický zdroj 85 škôl. Zo škôl, ktoré spĺňali všetky podmienky stanovené v štatúte súťaže, vybrala odborná komisia troch finalistov, reprezentujúcich tri regióny Slovenska – západ, stred a východ," hovorí Eva Guliková, riaditeľka Ekofondu SPP.

Lákavou pre nich bola možnosť získať fotovoltické panely na školu, ktoré by im umožnili výrazne znížiť ich súčasné náklady na elektrickú energiu.

Finalistami súťaže sa stali Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava; Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník a Základná škola Strážske Mierová 1.

Ktorá sa stane víťazom?

Škola, ktorá dostane najviac hlasov v online hlasovaní, získa plnohodnotný lokálny fotovoltický zdroj s kompletnou inštaláciou v hodnote do 35 tisíc eur.

Do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť. „Prvého novembra sme spustili možnosť hlasovať a jednotlivé školy doteraz získali počty hlasov v tisícoch. Podporujú ich ako celé triedy, tak aj komunity, čo nás veľmi teší. Samozrejme, budeme radi, ak sa do konca novembra zapojí aj široká verejnosť," vysvetľuje Eva Guliková.

Zvyšné dve školy, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste, získajú laserovú rezačku poháňanú fotovoltickým panelom, ktorej cena je približne 3 500 eur. Navyše, spomedzi všetkých hlasujúcich bude po skončení súťaže vyžrebovaných 20 výhercov, ktorí získajú solárnu powerbanku.

Sú fotovoltické panely naozaj energeticky efektívne zdroje energie?

Solárna energia je nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie, prístupný počas väčšej časti roka. Vo všeobecnosti môžeme slnečnú energiu využívať aktívne, pomocou slnečných kolektorov alebo fotovoltických článkov, a pasívne tým, že prispôsobíme umiestnenie budovy a jej architektonický tvar, aby bolo využitie solárnej energie čo najefektívnejšie.

Fotovoltika je zariadenie, ktoré má schopnosť premieňať slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Inak povedané, dokáže vyrobiť elektrinu zo slnka. Fotovoltické panely absorbujú dopadajúce slnečné lúče a pomocou fotoelektrického javu premieňajú svetelnú energiu na jednosmerný prúd. Výsledkom následnej premeny na striedavý prúd je elektrina, ktorú môžete využiť v domácnosti na bežnú spotrebu.

Fotovoltické panely je možné inštalovať na domy a stavby kdekoľvek na území Slovenska, pretože na ich prevádzku je dôležitý slnečný svit, ktorého má naša krajina dostatok. Tieto zariadenia umožňujú domácnostiam, a teraz už aj školám, výrazne znížiť ich súčasné náklady na elektrickú energiu a to aj vďaka projektom od SPP.

Fotovoltika na školy

Spoločnosť SPP v spolupráci s Ekofondom SPP v tomto roku spustili prvý ročník Súťaže o fotovoltiku na školy.

„V Ekofonde SPP sa venujeme vzdelávaniu mládeže v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a inovácií, napríklad aj prostredníctvom využitia lokálneho fotovoltického zdroja. Školy sa počas celého roka zapájajú do našich grantových programov a súťaží. Aj preto sme sa rozhodli v prvom ročníku tejto súťaže rozdeliť výhercom ceny v hodnote takmer 45 tisíc eur a pomôcť školám zvyšovať ich energetickú efektívnosť, ako aj podporiť ich aktívny prístup k zvyšovaniu kvality životného prostredia," dodáva Eva Guliková.

Kedy uvažovať nad inštaláciou lokálneho fotovoltického zdroja v škole?

V dnešnej dobe vysokých cien za energiu sa všetci zamýšľame nad tým, ako ušetriť a znížiť prevádzkové výdavky za spotrebovanú energiu. Úsporu je možné dosiahnuť aj zmenou návykov a spôsobu prevádzkovania budovy.

V prvom kroku je potrebné sa zamyslieť nad aktuálnou spotrebou energie v škole. Z pohľadu existujúcich školských budov je vhodné sa zamerať na zber a analýzu dát o spotrebe rôznych druhov energie v škole, identifikovať denný priebeh jej spotreby. Následne bude možné zrealizovať kapacitné prepočty budúceho lokálneho fotovoltického zdroja.

Zároveň je dôležité identifikovať stav strechy. A teda, kedy bola zrealizovaná jej rekonštrukcia, z akých materiálov je zložená. Je tiež vhodné si dať spracovať statický posudok strechy, ktorý ukáže, či má strecha dostatočný potenciál na umiestnenie lokálneho fotovoltického zdroja.

chyba