Brezniansky závod na papierové tašky zamestná viac ľudí

V závode Harmanec-Kuvert v Brezne ukončili druhú etapu modernizácie výroby. Investícia do nových strojov na výrobu papierových tašiek a moderných skladových priestorov je vo výške 30 miliónov eur.

24.10.2022 13:10
eco investment, pr nepouzivat Foto:

Celková výroba tašiek sa postupne zvýši zo súčasných 100 miliónov kusov za rok na 500 až 550 miliónov kusov za rok. Modernizácia výroby je rozdelená postupne do roku 2024. V tomto roku pribudol nový sklad surovín, ktorý má plochu 2400 štvorcových metrov. Do roku 2024 má k štyrom strojom na výrobu tašiek pribudnúť ďalších šesť. „Od roku 2003, kedy sme vytvorili Joint – Venture s nemeckým Mayer – Kuvert, sme do podniku investovali takmer 50 mil. EUR. Realizácia projektu tak poskytne miestnym obyvateľom prácu a živobytie na ďalšie desaťročia. Mnohonásobným zvýšením výroby prinesieme do ťažko skúšaného regiónu desiatky nových pracovných miest. Počet zamestnancov sa postupne zvýši z dnešných 210 až na 320 zamestnancov,“ podotkol prezident holdingu Eco – Investment a.s. Milan Fiľo.

Papierové tašky začali v továrni v Brezne vyrábať v roku 2019.

Stručná história závodu:

  • 1905 – Založená továreň na drevolátku, lepenku a škatuľky, účastinárska spoločnosť Karol Dávid a syn, Bujakovo – Brezno
  • 1918 – Harmanecká papiereň vyvážala tovar do 46 krajín sveta
  • 1948 – Lepenkáreň Karol Dávid a syn v Bujakove sa pričlenila k Spojeným papierňam v Harmanci, ktoré vznikli v roku 1946 spojením s pobočnými závodmi v Slavošovciach a Gemerskej Hôrke
  • 1991 – Z Harmanca do Brezno presunutá celá výroba poštových obálok a tašiek, ktorá mala v Harmanci bohatú tradíciu spätú s rokom 1941 a v Brezne sa stala ťažiskom výroby
  • 2003 – Vytvorenie Joint-Venture a založenie Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Akcionármi tejto spoločnosti sa stala spoločnosť Mayer-Kuvert GmbH so sídlom v Heilbronne, Nemecko a ECO-INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave
  • 2006 – Prvý raz v histórii výroby v Brezne bolo vyrobených viac ako 1 miliarda obálok. V roku 2006 bolo vyrobených 1,043 miliardy o­bálok
  • 2019 – Začiatok výroby papierových tašiek
  • 2022 – Projekt 2022 Harmanec-Kuvert, sklad surovín
Foto: JurajSLOTA
eco investment, pr nepouzivat

ECO-INVESTMENT, a.s.: ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu. www.ecoinvestment.sk

chyba