Vysokozdvižné vozíky a ich miesto v závode

V oblasti internej logistiky sú viditeľné rôzne trendy - postupné využívanie asistenčných systémov pre zvýšenie efektivity, automatizácia vozíkov, optimálne ovládanie celých flotíl vozíkov, ako aj vývoj alternatívnych pohonných systémov a nových batérií.

01.04.2014 14:38
MNO JUNGHEINRICH 03 039 - inzercia

Aké sú nové trendy v oblasti manipulačnej techniky?
V oblasti internej logistiky sú viditeľné rôzne trendy – postupné využívanie asistenčných systémov pre zvýšenie efektivity, automatizácia vozíkov, optimálne ovládanie celých flotíl vozíkov, ako aj vývoj alternatívnych pohonných systémov a nových batérií. Skladová navigácia od niektorých firiem ako asistenčný systém je určená pre použitie v úzkych uličkách skladov už dnes umožňuje zvýšenie efektivity prekládky až o 25%. Najsofistikova­nejšími produktmi sú bezobslužné vozíky a plne automatizované sklady, ktoré sa dodávajú systémom „na kľúč“.

Iné sú požiadavky napr. automotive a potravinárstva. V čom sú špecifiká jednotlivých segmentov priemyslu?
Každý typ výroby je špecifický a čo zákazník, to iný typ manipulovaného tovaru, či palety. Požiadavky sa líšia dokonca aj pri jednotlivých spoločnostiach v rámci rovnakého segmentu. Každý klient má svoje požiadavky a špecifiká, preto musia dodávatelia pristupovať ku každému klientovi individuálne.

+6

V oblasti automotive a elektro je kladený dôraz na „just in time“ dodávky komponentov k výrobným linkám, v oblasti potravinárstva vystupuje do popredia hygienická vhodnosť používaných zariadení a skladovanie surovín a výrobkov typu FiFo (first in first out). Pre potravinárske podniky ponúkame napríklad gélove uzatvorené batérie, alebo vozíky v antikorovom prevedení. U výrobcov nápojov sa presadzujú vozíky s vyššou nosnosťou, vzhľadom na potrebu nakládky/vykládky viacerých paliet s nápojmi naraz. V drevárskom, papierenskom ako aj polygrafickom priemysle sa nezaobídeme bez špeciálnych prídavných zariadení (napr. čeluste pre manipuláciu s valcovými bremenami) slúžiacich na manipuláciu s objemnými balíkmi papiera. Podobne je to pri manipulácii bielej techniky. Stavebný priemysel často vyžaduje manipuláciu a skladovanie nadrozmerných materiálov. V takýchto prípadoch ponúkame štvorcestné vozíky schopné pohybu vo všetkých smeroch a stromčekové regály.

Viac informácií nájdete na www.jungheinrich.sk.

chyba