Svetielko nádeje, vďaka dobrým ľuďom, nezastavila ani pandémia. Pomôžte 2 % onkologicky chorým deťom aj vy

Svetielko nádeje sa stará o onkologicky choré deti už takmer 20 rokov. Aj minulý rok pomohlo desiatkam ťažko chorých detí a ich rodinám.

18.03.2022 00:00
Svetielko nadeje, pr, nepouzivat

„Pretrvávajúca pandémia priniesla do života detí chorých na rakovinu strach a nový pocit ohrozenia. Deti a rodičia, ktorí sú s nimi počas náročnej liečby v nemocnici, musia pred hospitalizáciou absolvovať PCR test na ochorenie covid 19. Kvôli zákazu návštev môže byť s dieťaťom na izbe jedna sprevádzajúca osoba. Ak je to mama, tak otec už nemôže prísť na návštevu, rovnako ani súrodenec. Sú to ďalšie obmedzenia v ich ťažkom živote,“ priblížil situáciu detí hospitalizovaných na detskej onkológii MUDr. Pavel Bician, zakladateľ a predseda o. z. Svetielko nádeje.

Pavel Bician
Svetielko nadeje, PR, nepouzivat Pavel Bician

Napriek sťaženej situácii vlani Svetielko nádeje pomohlo 36 novým detským onkologickým pacientom a ich rodinám na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Bezplatnú pomoc poskytoval predovšetkým psychosociálny tím pôsobiaci priamo na klinike. Liečebný pedagóg poskytol 943 intervencií celkom 89 deťom, psychológ poskytol 793 intervencií 445 deťom a 338 rodičom a inštruktor sociálnej rehabilitácie poskytol 611 intervencií pre 131 rodín.

Psychosociálny tím Svetielka nadeje
Svetielko nadeje, PR, nepouzivat Psychosociálny tím Svetielka nadeje

Individuálne nutričné poradenstvo pomáha

Okrem toho tím Svetielka nádeje pomáhal formou prepravnej služby či bezplatného ubytovania pre rodinných príslušníkov počas návštev pri dlhodobej liečbe. Minulý rok sa podarilo združeniu už naplno rozbehnúť aj projekt nutričného poradenstva. V rámci neho vypracovali nutričné poradkyne Svetielka nádeje pre hospitalizované deti 920 individuálnych jednodňových jedálničkov na základe aktuálneho vyšetrenia dieťaťa, poskytli nutričnú intervenciu 53 deťom a pripravili a vydali brožúru o výžive vhodnej počas liečby. Svetielko nádeje tiež uhradilo doplatky za lieky vo výške vyše 25 tis. €.

Pacientov v detskom mobilnom hospici pribúda

Detský mobilný hospic je jedným z kľúčových projektov Svetielka nádeje. Umožňuje nevyliečiteľne chorým deťom zostať doma, kde majú zabezpečenú zdravotnú a inú starostlivosť, ktorá je v tejto etape ich života veľmi dôležitá a zároveň môžu byť obkolesení svojimi blízkymi, čo by v nemocnici nebolo možné.

V minulom roku združenie zaznamenalo najväčší nárast počtu detských pacientov za celú existenciu detského mobilného hospicu: „Vlani sme sa postarali o 24 detí, z toho 8 s onkologickou diagnózou a 16 detí s inou život limitujúcou diagnózou. Záujem zo strany rodičov je stále veľký. Pomáhame so zabezpečením zdravotníckych materiálov, zapožičiavame zdravotnícke pomôcky ako elektrická posteľ, odsávačka, pulzný oximeter, kyslíkový koncentrátor, detský špeciálny kočík a iné,“ uviedol Bician, ktorý pôsobí aj ako lekár v detskom mobilnom hospici.

Svetielko nadeje, PR, nepouzivat

2 % z daní dobrých ľudí sú veľmi dôležité

„Sme vďační, že sa nám aj v pandémii podarilo udržať kľúčové projekty a tak prostredníctvom našich bezplatných služieb pohotovo reagovať na aktuálnu situáciu detí a rodín. Za uvedenými číslami je veľká pomoc našich darcov a tiež prispievateľov 2% z dane, ktorí nám pomáhajú pomáhať a sme za to veľmi vďační,“ uzavrel MUDr. Bician.

Svetielkom nádeje pre ťažko choré deti sa môže stať naozaj každý. Napríklad aj tým, že poukáže daň pre občianske združenie Svetielko nádeje.
Svetielko nadeje, PR, nepouzivat
chyba