Deti vyhlásili územie chránené školou. V Banskej Štiavnici školáci učia dospelých, ako žiť ekologicky

Špeciálna základná škola v Banskej Štiavnici sa nachádza pod Novým zámkom a často trávi čas výučbou vonku pri tajchu Klinger. Už 6 rokov sa venuje praktickej environmentálnej výchove a opakovane získala medzinárodný certifikát Zelená škola. Za tento čas sa pedagógovia a ich žiaci venovali rôznym témam - ochrane prírody, odpadom aj vode. Tamojší učitelia to robia s láskou a hlavne tak, že dokážu nadchnúť deti aj širokú verejnosť.

13.10.2021 00:00
06. ZS BB, PR, nepouzivat

„Napríklad počas akčného dňa programu Inšpiratívnych centier sme usporiadali náučno-pátračsko-zábavnú hru v našom Čistom lesíku, kde sme pozvali, v rámci protipandemických opatrení a možností, aj iné školy a hravou formou sme plnili environmentálne zamerané úlohy. Dej hry je osadený do rozprávkovo-historického prostredia povestí Banskej Štiavnice, kde deti môžu Vodníkovi a prírode pomôcť nájsť stratený pokoj a rovnováhu. Náročnosť úloh je rozdelená a tri kategórie a táto hra by mala byť už onedlho k dispozícii aj pre širokú verejnosť cez Infocentrum Banskej Štiavnice,“ približuje učiteľ zo Špeciálnej základnej školy v Banskej Štiavnici Eduard Gemza.

Ako dodáva, zaujať žiakov nie je až také náročné, ak viete ako na to. „Myslím, že deti reagujú veľmi dobre. Jasné, že sa nájdu aj “veční frfloši“, ale po pár minútach sa nadchnú a pracujú ukážkovo. Vždy ich baví robiť niečo, čo má zmysel a vidia za sebou prácu, ktorou sa môžu pochváliť a byť na ňu hrdí. Tiež sú radi vonku a majú veľmi dobrý vzťah k prírode. Veľká časť úspechu je na sprievodcoch – našich učiteľoch a aj nepedagogických pracovníkoch,“ dodáva obetavý pedagóg, ktorý sa v roku 2020 dostal do TOP 30 učiteľov v súťaži Učiteľ Slovenska, ktorý organizuje Centrum environmentálne a etickej výchovy Živica.

02. ZS BB, PR, nepouzivat

Robíme, čo učíme

Špeciálna základná škola v Banskej Štiavnici je aktuálne zapojená do projektu Zelená škola – každý deň pre budúcnosť, ktorého cieľom je vytvoriť z 10 Zelených škôl Centrá inšpirácie pre ostatných učiteľov, pre samosprávu, pre rodičov aj verejnosť. Nielenže o tom rozprávajú, ale zmeny v dennom fungovaní škôl robia spoločne všetci – učitelia, rodičia, školník, upratovačka a deti. Pedagógovia vedú žiakov k preberaniu zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú, k angažovanosti a participácii na premenách škôl, čo ich pripravuje na fungovanie v demokratickej spoločnosti. V programe Zelená škola v školskom roku 2021/2022 je zapojených 251 materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl – a to bez podpory štátu, program funguje vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

„Program Zelená škola je určený pre školy, ktoré majú odvahu robiť environmentálnu výchovu reálne, nie formálne. Jej hlavným cieľom je robiť to, čo učíme. Ak napr. učíme o odpadoch, škola by mala robiť zásadné kroky pre zníženie množstva odpadu v dennom chode (nielen v triedach, ale aj v zborovni, v školskej jedálni, pri organizovaní školských slávností…). Ak učí o opeľovačoch a ich ohrození, tak by mali žiaci vidieť, že sa školský dvor kosí ohľaduplne k opeľovačom, spolupodieľajú sa na nektarodajných výsadbách a pod. Vtedy je environmentálna výchova zmysluplná. Potrebujeme viac praktických krokov v dennom živote. Informácií už máme dostatok,“ vysvetľuje manažérka programu Zelená škola z CEEV Živica Zuzana Gallayová.

09. ZS BB, PR, nepouzivat

Chránené územie

Zaujímavým projektom, ktorý vymysleli žiaci a pedagógovia banskoštiavnickej školy je, že medzi historickým centrom Banskej Štiavnice a tajchom Klinger spolu s mestom vyhlásili „územie chránené školou“. Cieľom je ochrániť tento kúsok krásnej prírody, ale okrem toho chceli tiež posilniť mieru spolupráce, zodpovednosti, angažovanosti, dôslednosti a aj cieľavedomosti u detí. „Museli sme si vybaviť poverenie na správu, ktoré si každoročne obnovujeme, povolenia od pamiatkarov, správy majetku, konzultácie s Chránenou krajinnou oblasťou Štiavnické vrchy, Slovenskou agentúrou životného prostredia a podobne. Žiaci a zamestnanci školy vymýšľali názov a po dvoch kolách hlasovania vybrali pomenovanie Čistý lesík. Nakoniec sa nám podarilo v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Banská Štiavnica požiadať o dotáciu z mesta, tiež sme oslovili sponzorov zo súkromného sektora. Za tieto finančné prostriedky sme v spolupráci so zamestnancami aj rodičmi osadili zberné nádoby na odpad pri vstupe a výstupe z lesíka, ktoré v tejto lokalite veľmi chýbali. Ďalej sme vytvorili a osadili dve náučno-informačné tabule, postarali sme sa o kontrolu a spolupodieľali sme sa na odstránení rizikových miest, ako zdrojov odpadu v oblasti,“ vyratúva učiteľ Eduard Gemza. Žiaci s učiteľmi dokonca dosiahli, že sa mesto zaviazalo nevyužívať toto ich územie ani na ťažbu dreva, ani na lov zvierat.

Takéto názorné aktivity žiakov naozaj dokážu nadchnúť. Radi priložia ruku k niečomu, o čom sú presvedčení, že to má zmysel. Za všetkých banskoštiavnických spolužiakov nám aspoň dve siedmačky Valéria Bartošová a Paulína Klimeková vysvetlili, prečo sa im práve takéto hodiny páčia. „Pracujeme aj v záhradke. Pomáhame učiteľovi a prírode, ktorú treba chrániť, aby sme mali kyslík, vodu. Najviac ma bavilo, keď sme natierali vonku drevá a čistili lesík. Robili sme to spolu malí aj veľkí,“ vraví Valika. „Keď sme vonku natierali, tak sme srandovali, a keď sme tak merali chodník, aj sme sa hrali, že napríklad toľko krokov musíme spraviť a tak. Vždy je pri tom zábava a aj sa učíme,“ dopĺňa ju Paulínka.

11. ZS BB, PR, nepouzivat

Významný certifikát

Certifikát Zelená škola naozaj nedostane hocikto, odborníci z CEEV Živica vždy riadne zhodnotia, či daná škola naozaj realizovala environmentálne aktivity dostatočne poctivo a hlavne – v súčinnosti s deťmi. Vyše 75 % škôl v programe sa zapája viac ako 4 roky, čo svedčí to o ich motivácii. V uplynulom náročnom školskom roku 20 učiteľov z dlhoročne zapojených 10 škôl Živica vyškolila v rôznych zručnostiach, aby ich školy ako zelenoškolské centrá inšpirácií vykročili viac za brány škôl a zdieľali svoje skúsenosti s verejnosťou aj samosprávami. Zamestnanci Živice veria, že škola v Banskej Štiavnici, rovnako ako ostatných 9 škôl, bude mať ešte väčšiu motiváciu aktivizovať nielen školákov a ich rodičov, ale aj širšiu verejnosť.

„Problémy životného prostredia sa počas pandémie nevyriešili, mnohé – napr. produkcia odpadov – sa naopak výrazne zhoršili. Považujem preto za mimoriadne dôležité, že program Zelená škola nezastal ani počas tohto náročného obdobia. Bolo len vďaka motivácii učiteľov, učiteliek a snahe žiakov ako aj mnohých rodičov. A vďaka podpore našich partnerov,“ uzatvára manažérka programu Zelená škola Zuzana Gallayová.

05. ZS BB, PR, nepouzivat

Projekt „Zelená škola – každý deň pre budúcnosť“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

+6
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
chyba