Podnikanie s ohľadom na životné prostredie: Aké budete mať z toho výhody?

15.01.2021 15:03
seocentrum, pr nepouzivat

Antropogénny vplyv na životné prostredie a nebezpečenstvo akumulácie skleníkových plynov sa stali predmetom verejnej diskusie už v 70. rokoch, ale v nasledujúcom desaťročí bola táto téma zmietaná vlnou konzumu, ktorá zachvátila rozvinuté krajiny. Účinky nekontrolovateľnej spotreby ale začali klopať doslova na každé dvere, a to aj tie, ktorými sa vchádza do nejedného podniku.

Udržanie ekologickej rovnováhy bez obmedzenia komfortu sa preto stalo neoddeliteľnou súčasťou podnikania mnohých spoločností.

Environmentálny manažment alebo norma ISO 14001

To ako sa stravujeme a aký životný štýl praktizujeme, má veľký vplyv na životné prostredie. Napriek tomu, že si dnes pri množstve činností vystačíme so špičkovým mobilom, je stále veľa úkonov, pri vykonávaní ktorých za sebou zanechávame veľkú ekologickú stopu.

Veď len podľa štatistík ročne vyprodukuje jeden človek zhruba 500 kg odpadu. A ani podniky, ktoré sú určitým spôsobom našim domácnostiam veľmi podobné, nie sú na tom lepšie. Tu sú ale produkcia odpadu, tvorba škodlivých látok v prostredí a jeho znehodnocovanie ešte vyššie.

Ani v doprave, kde predstavuje automobilový priemysel najväčšiu záťaž na životné prostredie, to nie je inak. Rozvoj modernej elektromobility na Slovensku na záchranu celej spoločnosti vždy sám o sebe nestačí, ak pritom zanedbávame všetky iné oblasti. Je nutné, aby si negatívnych dopadov výroby boli vedomé aj veľké alebo malé fabriky.

Je veľmi dôležité prispôsobiť tomuto stavu aj vnútornú politiku a filozofiu firiem čo znamená venovať pozornosť otázkam environmentálneho manažérstva a dodržiavaniu medzinárodných ISO 14001 noriem.

Výhody implementácie ISO do praxe

Systém environmentálneho manažérstva je súčasťou systému správy a riadenia spoločností a dôležitým prvkom riadenia rizík. Zaistenie jednotného prístupu k environmentálnemu manažmentu vo všetkých podnikoch má pozitívny vplyv na konkurencieschop­nosť a atraktivitu investícií. To ale nie je všetko. Výhod implementácie noriem environmentálneho manažmentu do praxe je viac.

  • vytvorenie základu pre systematické práce na ochrane životného prostredia;
  • zlepšenie environmentálneho správania podniku;
  • zvýšenie pozornosti podnikového manažmentu k otázkam ochrany životného prostredia;
  • zabezpečenie efektívneho riadenia činnosti spoločnosti v rámci platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov;
  • a zvyšovanie konkurencieschop­nosti a atraktivity investícií spoločností.

Samozrejme, je to aj o zrelosti spoločnosti ako takej a jej kultúry, ktorú každý jeden z nás tvoríme a prispievame k jej charakteru svojím konaním. Skúsme preto niektoré naše činnosti, ktoré za sebou zanechávajú množstvo odpadu a škodlivých vplyvov eliminovať.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku