Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK. V hre je preukaz MAXI KLASIK a prestíž!

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristúpila k obnove vozidlového parku a do Vysokých Tatier obstarala nové elektrické jednotky v celkovom počte 5 kusov. Prvá z nich sa na koľaje dostane už v roku 2020. Nové vlaky do Tatier prinesú aj nový dizajnový jazyk a do tvorby návrhu ich exteriéru sa môžu zapojiť všetci Slováci. ZSSK pripravila súťaž, podstatou ktorej je preniesť symboly Vysokých Tatier na vozidlá tatranskej železnice a poukázať tak na symbiózu tatranskej prírody a ekologickej vlakovej dopravy. V súčasnosti v našich veľhorách funguje tatranská elektrická železnica a ozubnicová železnica. Nové moderné jednotky budú hybridné – dokážu jazdiť na oboch tratiach.

25.03.2019 10:05
ZSSK, PR článok, nepoužívať Foto:

„Víťaz súťaže získa 1× prenosný preukaz MAXI KLASIK, ktorý umožňuje neobmedzené cestovanie vlakom po Slovensku počas celého roka. Najväčším ohodnotením pre výhercu však bude možnosť stať sa na niekoľko rokov súčasťou malebnej tatranskej prírody,“ hovorí Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.

Foto: PR servis
ZSSK, PR článok, nepoužívať

Ako sa zapojiť do súťaže?


1. Súťažiaci musia vytvoriť tematický grafický návrh exteriéru pre elektrické jednotky vo Vysokých Tatrách, ktorý musí spĺňať nasledujúce parametre:

  • Koncept piatich grafík – jedna grafika pre jednu ucelenú jednotku. Návrhy by mali obsahovať symboly Vysokých Tatier.
  • Grafiky musia spolu súvisieť a spoločne vytvárať jednotnú tvár tatranskej železnice. .
  • Použité majú byť maximálne 4 farby, pričom základná farba je daná: červená RAL 3020.
  • Grafika má rešpektovať aktuálny výzor exteriéru vlakov ZSSK a „zapadnúť“ do flotily (zachovanie hlavnej farby RAL 3020).
  • Formát .jpg alebo .dxf (pohľady na vozidlo zo všetkých strán). Grafika sa ďalej spracuje do technického výkresu, preto je ideálne, ak sa zadefinujú aj rozhrania jednotlivých farebných plôch, nie je to však podmienkou.
  • Víťazná grafika sa premietne na vozidlo formou nástreku, preto treba mať na zreteli, že jemné linky či zložité tvary nie je možné realizovať.


2. Vytvorené návrhy treba zaslať na e-mail sutaz@slovakrail.sk.

  • E-mailová správa musí obsahovať nasledovné kontaktné údaje: meno a priezvisko autora, kontakt (e-mail, telefón).
  • Zaslaním návrhov autor zároveň prehlási, že sa oboznámil s podmienkami súťaže a s podmienkami ochrany osobných údajov.
  • Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, spoluautori, ale aj grafické štúdiá či iné právnické osoby.
  • Návrhy treba zaslať do 21. 4. 2019.


3. Odborná porota vyberie jeden koncept piatich najvhodnejších návrhov.


4. Víťazný návrh môže byť použitý na elektrických jednotkách aj s uvedením mena autora.

Podmienky súťaže nájdete tu: www.slovakrail.sk/…dmienky.html

Podklady sú tu: www.slovakrail.sk/…4447_dxf.pdf

Viac o produkte MAXI KLASIK sa dozviete na www.slovakrail.sk/…-klasik.html.

chyba