Viete, koľko ušetríte vďaka kvalitnému zatepleniu domu?

Zateplenie domu má množstvo benefitov, vrátane úspor na energiu, zvýšenia komfortu bývania a zníženia environmentálnych emisií. Tu sú konkrétnejšie informácie, ktoré môžu byť pre vás užitočné.

28.03.2024 00:00
thumbnail zateplenie-domu, pr, nepouzivat 1 Foto:
Kvalitné zateplenie domu.

Kedy sa oplatí zatepliť dom

 • Ak máte starý dom alebo dom, ktorý nie je dostatočne zateplený, kde možno rátať s vysokými stratami tepla.
 • Ak máte vysoké náklady na vykurovanie alebo chladenie domu, zateplenie môže znížiť tieto náklady tým, že udržiava vnútornú teplotu na stabilnej úrovni.
 • Zateplenie môže zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti a zvýšiť atraktivitu domu pre budúcich vlastníkov alebo nájomcov.
 • Zateplenie novostavieb je už dnes samozrejmosťou.

Úspory nákladov

Úspory po zateplení domu môžu byť značne závislé od mnohých faktorov, vrátane veľkosti domu, existujúcej izolácie, konštrukčných riešení stavby, klimatických podmienok v danom regióne, typu použitých izolačných materiálov, riešenia detailov a ďalších premenných. Odporúčame si tak isto prečítať komplexný článok o cene zateplenia domu, kde nájdete aj orientačnú cenu zateplenia. Tu sú niektoré približné odhady úspor, ktoré môžete dosiahnuť zateplením domu.

Muž pripravujúci materiál na zatepľovanie domu. Foto: Weber Saint-Gobain
thumbnail zateplovanie-domu, pr, nepouzivat Muž pripravujúci materiál na zatepľovanie domu.

Úspory na vykurovaní a chladení

Ak máte nezateplený resp. len čiastočne zateplený dom, únik tepla cez nezateplené steny a strechu môže byť vysoký. Správne navrhnutý a zrealizovaný zateplený dom môže dosiahnuť úsporu na vykurovaní vo výške 20–30%. Tieto údaje sa však môžu líšiť v závislosti od miestnych klimatických podmienok a ďalších nezanedbateľných faktorov.

Nezateplený dom môže zvýšiť množstvo potrebnej energie na udržanie príjemnej teploty v lete (je potrebné chladenie). Správne zateplený dom môže znížiť náklady na chladenie v lete o 20 – 30 % vďaka tomu, že minimalizuje prenikanie horúceho vzduchu v letných mesiacoch do interiéru. To vedie k zvýšeniu účinnosti kúrenia a klimatizácie i k úspore energie.

Pri starých nezateplených domoch môžu byť úspory na energiách ešte vyššie a môžu vzrásť až na 30–40% alebo dokonca viac.

Návratnosť investícií

Čas návratnosti investícií do zateplenia domu môže byť pomerne krátky, často sa pohybuje od niekoľkých rokov po desaťročie, v závislosti od nákladov na realizáciu a mieru dosiahnutých úspor.

Environmentálne úspory

Zníženie spotreby energie na vykurovanie a chladenie zníži aj produkciu skleníkových plynov, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie. Každý dom je však jedinečný, a úspory sa môžu líšiť. Pred začatím realizácie zateplenia odporúčame vyhotoviť energetický certifikát, vyhotovený autorizovanou osobou, aby ste presne určili optimálny návrh zateplenia a vyhodnotili návratnosť investícií i dopad na životné prostredie.

Zatepľovanie horskej chaty. Foto: Weber Saint-Gobain
thumbnail chata-zateplenie 1 , pr, nepouzivat Zatepľovanie horskej chaty.

Dôležité výhody zateplenia

Zateplenie domu prináša celý rad výhod, ktoré sa dotýkajú nielen finančných úspor, ale aj pohodlia obyvateľov a životného prostredia.

1. Úspora energií a nákladov

 • Vykurovanie a chladenie: Zateplenie domu zabraňuje úniku tepla v zime a bráni vnikaniu teplého vzduchu v lete. To vedie k efektívnejšiemu využívaniu kúrenia a klimatizácie.
 • Nízke náklady na prevádzku: S nižšími nákladmi na vykurovanie a chladenie prichádza aj dlhodobá úspora na prevádzkových nákladoch domu.

2. Pohodlie a kvalita vnútorného prostredia

 • Stabilná teplota: Zvýšenie tepelnej pohody v dome.
 • Ochrana pred vonkajším prostredím: Zateplenie chráni dom pred vonkajšími vplyvmi, ako sú extrémne teploty, veterné ťahy a vlhkosť.

3. Ochrana pred vlhkosťou a plesňami

 • Vlhkosť: Správne zateplený dom môže minimalizovať kondenzáciu vodných pár v konštrukciách.
 • Prevencia plesní: Zateplenie zabraňuje vzniku chladných povrchov, na ktorých by mohla kondenzovať voda a vytvárať ideálne podmienky pre rast plesní.

4. Dlhodobá udržateľnosť

 • Životný cyklus domu: Zateplenie domu môže predĺžiť životnosť budovy tým, že ju chráni pred poveternostnými podmienkami a ďalšími vonkajšími vplyvmi.
 • Environmentálna efektívnosť: Zníženie spotreby na vykurovanie a chladenie prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov a pozitívne ovplyvňuje environmentálnu udržateľnosť.

5. Hodnota nehnuteľnosti

 • Valuácia: Spravidla platí, že kvalitne zateplený dom má vyššiu hodnotu ako jeho ekvivalent bez zateplenia.
Zateplený moderný dom so šedou fasádou. Foto: Weber Saint-Gobain
thumbnail zatepleny-dom, pr, nepouzivat Zateplený moderný dom so šedou fasádou.

Aký materiál použiť na zateplenie

Existuje niekoľko možností materiálov, ktoré sa používajú na zateplenie domu. Každý z nich má svoje výhody i nevýhody a voľba správneho materiálu závisí od typu a konštrukčného riešenia stavby, požiadaviek na požiarnu odolnosť, či akustiku, miestnych podmienok a rozpočtu. Tu sú niektoré z najčastejšie používaných materiálov na zateplenie a ich charakteristiky.

1. Minerálna vlna (sklenená a kamenná vlna)

 • Výhody: výborné tepelnoizolačné vlastnosti, nehorľavosť, paropriepustnosť, vodoodpudivosť, akustické parametre, ekologická a hygienická nezávadnosť.
 • Nevýhody: vyššia váha, prácnejšia aplikácia, cena.

2. Polystyrénové dosky (EPS a XPS)

 • Výhody: nízka hmotnosť a ľahká inštalácia, odolnosť voči vlhkosti, výborné tepelnoizolačné vlastnosti, najnižšia cena v prípade EPS, ekologická a hygienická nezávadnosť, mechanické vlastnosti.
 • Nevýhody: nižšia paropriepustnosť, len priemerná odolnosť voči ohňu, slabé akustické parametre.

3. Polyuretánová pena

 • Výhody: vynikajúce tepelné izolačné vlastnosti, ľahká a kompaktná inštalácia, odolnosť voči vlhkosti, mechanické vlastnosti, nízka hmotnosť.
 • Nevýhody: vyššia cena v porovnaní s EPS a minerálnou vlnou, nižšia paropriepustnosť.
Zateplený dom. Foto: Weber Saint-Gobain
thumbnail dom-zateplenie posledna, pr, nepouzivat Zateplený dom.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce úsporu nákladov

Kvalita inštalácie: Správna inštalácia izolačných materiálov je kľúčová pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemenej dôležitou súčasťou je precízne riešenie jednotlivých detailov pri zateplení.

Vetranie: Vhodne navrhnutý účinný systém vetrania je dôležitý pre udržanie kvality vnútorného vzduchu počas zateplenia. Najefektívnejším systémom je riadené vetranie rekuperáciou.

Orientácia domu: Smer, ktorým je dom orientovaný, môže ovplyvniť množstvo slnečného žiarenia prenikajúceho do objektu a tým pozitívne ovplyvniť spotrebu energie potrebnej na vykurovanie domu ale aj zvýšenie spotreby na chladenie domu v prípade absencie tieniacich prvkov okien a dverí.

Zateplenie domu môže byť investíciou, ktorá sa dlhodobo vypláca nielen finančne, ale aj z hľadiska pohodlia a environmentálnych výhod. Pred začatím projektu je dôležité konzultovať návrh s odborníkom a vyhodnotiť konkrétne správne riešenia pre vás a váš dom.

chyba