Záujem o investície do realitných podielových fondov rastie

Celková hodnota aktív realitných fondov zaznamenala na konci roka 2023 medziročný nárast 11,5 %. Predikcie pritom sľubujú pozitívne vyhliadky aj pre rok 2024.

19.02.2024 00:00
thumbnail pravda.sk, pr, nepouzivat

Výhody väčšej stability, hmatateľnosti investície a nižšieho rizika sú pre slovenských investorov stále motivujúce, a to vedie k medziročnému nárastu záujmu o investície do realitných podielových fondov. Celková hodnota aktív realitných fondov dosiahla na konci roka 2023 podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností 2,6 mld. Eur. V kontexte pokračujúcej stabilizácie ekonomickej situácie a možného znižovania úrokových sadzieb je nepravdepodobné očakávať spomalenie rastu realitných fondov.

„Dominantným aspektom bude trend znižovania úrokových sadzieb centrálnych bánk v reakcii na klesajúcu infláciu. Tento krok môže viesť k zníženiu nákladov na úvery a podporiť investície do stavebných projektov a komerčných nehnuteľností. Lacnejšie financovanie môže byť katalyzátorom rozvoja a expanzie realitného sektora,“ hovorí Gabriel Balog, CEO 365.invest.

Najnovšie dáta štatistického úradu navyše potvrdili infláciu za rok 2023 na úrovni 10,5 %, čo pri projektoch, ktoré využívajú na indexáciu nájmov slovenskú úroveň indexu spotrebiteľských cien, zvýši tržby z nájmu a výkonnosť v roku 2024.

Pravidelný príjem aj diverzifikácia

Slovenskí investori aj naďalej preferujú dlhodobé a vyvážené investície, s hmatateľnosťou a nižším rizikom, aj za cenu nižšieho priemerného ročného zhodnotenia pri výnose. Investovanie do realít cez realitné fondy ponúka atraktívnu príležitosť s dlhodobou stabilitou, pravidelnými príjmami a možnosťou diverzifikácie portfólia.

V prostredí nízkych úrokových sadzieb môže byť investovanie do nehnuteľností vnímané ako atraktívnejšie v porovnaní s inými formami investícií, čo môže viesť k zvýšenému dopytu po nehnuteľnostiach. Tým pádom sa môžu pozitívne ovplyvniť výnosy realitných fondov. Ďalším impulzom pre realitné fondy môže byť vplyv na ceny nehnuteľností. Rastúci dopyt a lacnejšie financovanie môžu prispieť k zvýšeniu hodnoty nehnuteľností a celkového portfólia realitných fondov.

Realitné fondy však závisia od pravidelných príjmov generovaných nájomnými platbami zo spravovaných projektov v ich portfóliu. Tieto príjmy zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní hodnoty projektu, pretože valuácia realitných fondov vychádza z výnosovej metódy, ktorá sa líši napríklad od hodnoty nehnuteľností zakúpených na účely bývania. Je preto dôležité, aby nájomcovia v projektoch v portfóliu fondu platili nájomné pravidelne, včas a v plnej výške.

V tejto perspektíve odporúča 365.invest investovať do realitného fondu s pevným a zdravým portfóliom, nevyberať svoje peniaze ani v čase nižšieho výnosu a vytrvať.

Tento prístup môže ponúknuť stabilitu a potenciálny rast hodnoty investícií v dlhodobom horizonte, navzdory aktuálnym globálnym výzvam.

Najväčší realitný fond na Slovensku

Spoločnosť 365.invest spravuje najväčší realitný fond na slovenskom trhu so 17-ročnou históriou, ktorý preukazuje dlhodobú stabilitu a aj naďalej zostáva kľúčovým pilierom jej investičného portfólia. Vďaka strategicky diverzifikovanému portfóliu nehnuteľností si fond od svojho vzniku udržiava priemerný ročný výnos nad 4 % p.a. Realitný fond má rizikovosť 2 na škále 7, pričom jeho odporúčaný investičný horizont je 3 roky.

„Máme za sebou ťažší, ale veľmi úspešný rok 2023. Zvládli sme vysoké úrokové zaťaženie, z dôvodu inflácie sme využili indexáciu na cca. 80% projektoch a v priemere sme zvýšili nájomné o 8% na celom portfóliu. Podarilo sa nám znížiť podiel neobsadených priestorov a dokúpili sme ďalšie projekty,“ hodnotí Gabriel Balog.

Výkonnosť najväčšieho realitného fondu od 365.invest Realitný o.p.f. bola v roku 2023 3,33 %. V 365.invest sme za 3 roky odporúčaného horizontu priniesli klientovi vo fonde zhodnotenie jeho investície o 10,23 %.

„Naša spoločnosť disponuje stabilným investičným portfóliom. Diverzifikujeme ho do 5 segmentov, čím optimalizujeme riziká a zabezpečujeme stabilný rast. Máme dobre nastavené kontrolné systémy a s prevahou profesionálneho asset manažmentu spravujeme budovy so zameraním na optimálny výnos. Pre sledovanie aktuálneho regulačného prostredia a optimálnu správu fondov udržiavame neustály dialóg s Národnou bankou Slovenska a Asociáciou správcovských spoločností. Pravidelne analyzujeme výkonnosť a obsadenosť našich projektov a indexujeme nájomné na celkovom portfóliu projektov,“ uzatvára Gabriel Balog, CEO správcovskej spoločnosti 365.invest.

chyba