Dom, ktorý vám nezhorí nad hlavou

19.07.2019 07:00
Rigips, PR článok, nepoužívať
Autor:

Stúpajúce teploty a čoraz dlhšie obdobia sucha sú ideálnym podložím pre požiare. Pri stavbe alebo prestavbe domu by ste preto nemali zabúdať ani na poriadnu protipožiarnu ochranu s použitím odolných materiálov.

Stavebné materiály sa delia do siedmich tried na základe ich protipožiarnej odolnosti – A1, A2, B, C, D, E, F, kde trieda A1 predstavuje najvyšší stupeň protipožiarnej odolnosti. Do týchto tried sú stavebné materiály zaraďované na základe skúšok, ktoré sú stanovené v klasifikačnej norme STN EN 13501–1. Hodnotí sa najmä strata hmotnosti, rýchlosť a uvoľňovanie tepla, šírenie plameňa, množstvo vytvoreného dymu a odpadávanie alebo odkvapkávanie horiacich kvapiek alebo častíc.

Splnenie jednotlivých kritérií požiarnej odolnosti sa označuje písmenami R (nosnosť), E (celistvosť), I (izolácia), W (radiácia), ktoré sú doplnené časom v minútach, počas ktorého boli splnené. V praxi to vyzerá tak, že stavebné materiály majú označenie napríklad REI 30, čo znamená, že po dobu 30 minút si počas požiaru dokážu spoľahlivo zachovať nosnosť, celistvosť a zároveň brániť prestupu tepla.

Autor: PR servis

Dobre si vyberte

Pri stavbe alebo prestavbe si môžete vyberať z viacerých materiálov, ktoré poskytujú vysokú odolnosť voči požiaru. Snáď najlepším z nich je sadrokartón, ktorý je prirodzene nehorľavý. Najistejšou voľbou je protipožiarna doska RF (DF) od Rigipsu, ktorá sa hodí do podkroví, na podhľady, priečky či predsadené steny.

Autor: PR servis

Čo odlišuje protipožiarne dosky od bežného sadrokartónu je špeciálna výstuž, ktorá zvyšuje ich odolnosť voči ohňu.

Sadrokartónové dosky navyše pri veľkom zahriatí uvoľňujú vodu viazanú v kryštáloch sadry, čím v podstate plnia funkciu hasiaceho prístroja. Vďaka týmto vlastnostiam môžete s protipožiarnou doskou RF (DF) dosiahnuť požiarnu odolnosť 30 – 90 minút a v niektorých prípadoch dokonca až EI 120. Alternatívne môžete využiť aj špeciálnu sadrovláknitú protipožiarnu impregnovanú dosku Glasroc F Ridurit s protipožiarnou odolnosťou až EI 90.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Rigips.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku