Ochrana pred požiarmi v spoločných bytových a nebytových priestoroch

09.07.2019 14:10
Seocentrum, PR článok, nepoužívať
Autor:

Vznik požiarov v domácnostiach nie je žiadnym ojedinelým javom. Javom, ktorý spôsobuje obrovské škody na majetku a v mnohých prípadoch aj ohrozenie života. Ich vznik je najčastejšie výsledkom zanedbania predpisov požiarnej bezpečnosti a nebezpečného zaobchádzania s ohňom. Vyhnúť sa týmto nepríjemným a život meniacim situáciám môžete aj vďaka lepším vedomostiam a zaujímavým informáciám, o ktoré sa s vami teraz podelíme.

Aj obyčajná komoda alebo botník na chodbe a v spoločných priestoroch bytov alebo domov sa dokáže v prípade vzniku požiaru premeniť na obrovskú prekážku, ktorá vám vaše šance na záchranu života a majetku znižuje. Preto buďte obozretní a okrem dôležitej ochrany pred požiarmi venujte pozornosť aj nasledujúcim veciam.

Dodržiavajte zákony a pravidlá bezpečnosti

Protipožiarne opatrenia v obytných budovách nie sú žiadnym rozmarom a výmyslom kompetentných úradov. Sú prevenciou, ktorá bráni tomu, aby váš dom alebo byt pohltil živel, ktorý „páli za sebou všetky mosty“. Živel, ktorí ničí náš život a spomienky.

  • Vždy dbajte na dodržiavanie bezpečnosti;
  • Nenechávajte elektrické zariadenia a spotrebiče bez dozoru;
  • Nepoužívajte pokazené spotrebiče;
  • Dávajte si pozor na preťaženie siete;
  • Otvorený oheň majte pod kontrolou.

Venujte pozornosť Vyhláške č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. Nezabudnite ani na Zákon č. 314/2012 Z. z. – o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. V prípade, že by ste chceli rekonštruovať alebo stavať, preštudujte si aj niektoré normy, napr. STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb a iné.

Zaistite bezpečnú únikovú cestu

Ak sa rozhodnete stavať alebo rekonštruovať dom či byt, mali by ste sa touto legislatívou riadiť, zaistiť bezpečný únikový východ a inštalovať na konkrétne miesta potrebné dymovody. V prípade vzniku požiaru bude jeho priechodnosť veľmi dôležitým faktorom, kde môžu rozhodovať doslova sekundy.

V rodinných domoch to máte často jednoduchšie a viac menej je to vždy a všetko na zodpovednosti majiteľa. Ak už ale bývate v byte, kde sú spoločné priestory a mohli by ste prípadným požiarom ohroziť aj okolité (susedné) byty, musíte byť obozretnejší.

Nezabudnite na protipožiarne dvere

Nakoľko sa oheň v týchto priestoroch najčastejšie a najrýchlejšie šíri vždy jadrom a dverami, musia sa nielen novo postavené byty riadiť aktuálnymi pravidlami a zaistiť konštrukciu tak, aby spĺňala všetky kritériá. Samozrejmosťou sú aj moderné protipožiarne dvere s tými najlepšími vlastnosťami. Také, ktoré vás delia od zdroja ohňa a požiaru a zároveň zaistia bezpečnú únikovú cestu.

V spoločných bytových aj nebytových priestoroch sa pod pojmom únikovej cesty rozumejú tie časti a priestory, ktoré vás bezpečne a rýchlo dovedú k východu. Ide o schodisko a v niektorých prípadoch aj modernejšie výťahy.

Celé je to ale oveľa komplikovanejšie a vy ako majiteľ bytu sa musíte postarať o zaistenie plynulej priechodnosti tejto cesty. Čo sa tým rozumie?

Aká je šírka únikovej cesty

Podľa § 46 zákona č. 94/2004 Z.z. je únikovou cestou najčastejšie konštrukcia schodiska, ktorá je určená na evakuáciu viacerých osôb – podľa toho sa rozdeľuje na:

* nechránenú,
* čiastočne chránenú
* a chránenú.

Takáto úniková cesta musí mať svoju šírku, dĺžku a nosnosť. Všetky komody, skrine a police na topánky môžu šírku únikovej cesty zmenšovať a snahu požiarnikov o záchranu vás a vášho majetku tak znemožniť. Nehovoriac o tom, že pri jeho vzniku pôsobí na človeka stres, panika a chaos, ktoré v kombinácii s tmou a dymom na chodbe nemusia byť tými najideálnejšími podmienkami.

Šírka únikovej cesty je podľa § 68 spomínaného zákona vyjadrená počtom únikových pruhov, pričom najmenší počet únikových pruhov sa určuje podľa:

* dovoleného času evakuácie osôb;

* rýchlosti pohybu osôb;

* počtu evakuovaných osôb;

* súčiniteľa podmienok evakuácie osôb;

* jednotkovej kapacity únikového pruhu;

* dĺžky únikovej cesty.

Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty je jeden únikový pruh, kde je únikový pruh – priestor únikovej cesty so šírkou 0,55 m.

Najmenšia šírka čiastočne chránenej únikovej cesty alebo chránenej únikovej cesty je jeden a pol únikového pruhu, pričom túto podmienku spĺňajú dvere so šírkou 0,80 m. V tejto únikovej ceste nesmú byť podľa § 75 ods. 1 písmena g) umiestnené predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69.

Skúste si to teraz aplikovať do praxe a zistiť, či je šírka vašej únikovej cesty (schodiska a chodby) týmto rozmerom prispôsobená vo všetkých častiach spoločných bytových a nebytových priestorov. Za zaistenie tých najlepších podmienok požiarnej bezpečnosti ste predsa ako majiteľ bytu alebo iného spoločného priestoru zodpovední, tak na to myslite a všetky prekážky odstráňte, pretože pokuty môžu byť vysoké.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku