Zo zákulisia Bibiany

21.07.2022 00:00
Bibiana, pr, nepouzivat Foto:

Ako sa pripravujú výstavy a programy

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti viac ako 30 rokov umožňuje deťom rozvíjať ich talenty a zručnosti, učiť sa spoznávať a vnímať to, s čím by sa možno nikde inde nestretli… Za úspechom a obľúbenosťou tejto inštitúcie však stoja mnohé oddelenia, prácu ktorých návštevníci zvyčajne nevidia. Pomaľované dvere BIBIANY skrývajú aj pracovisko, ktoré stojí v pozadí všetkých bibianovských výstav a podujatí – je to oddelenie technickej realizácie výstav a programov. O tom, čo všetko robí, ako vznikajú výstavy, ako sa pripravujú programy pre deti, sme sa porozprávali s vedúcim oddelenia Jozefom Hitkom.

Foto: archív BIBIANY
Bibiana, pr, nepouzivat

Predstavte nám, čo všetko Vaše oddelenie robí…

Oddelenie realizácie alebo iba „realizácia“, ako sa nám hovorí na domácej pôde, je doslova „organizátorom a realizátorom“ takmer všetkého, čo sa v BIBIANE deje… BIBIANA sa orientuje v rámci svojej činnosti na všetky vekové kategórie detí mládeže, sprístupňuje umeleckú tvorbu a umenie menej tradičnými, špeciálnymi formami. Do výstav sa snažíme zakomponovať dostupné poznatky modernými spôsobmi, ktorým deti rozumejú a pomocou nich aj komunikujú. Výstavná a programová práca je zameraná na interaktívne výstavy, ktoré sú dopĺňané sprievodnými aktivitami, ako sú tvorivé dielne, divadielka, hudobné programy atď., a práve na technickom a organizačnom zabezpečení týchto všetkých aktivít sa podieľa naše oddelenie.

Návštevníci BIBIANY vidia už hotové výstavy, ktoré sú špeciálne, interaktívne, zaujímavé… Čo všetko predchádza, kým je hotový „finálny“ produkt?

Naše oddelenie sa podieľa na organizácii všetkých výstav a podujatí. „Vstupujeme do hry“, keď je koncepcia výstav po všetkých stránkach schválená. Podieľame sa na ich príprave od finančného zabezpečenia cez prípravné konzultácie s autormi a ich predstavami (scenáre, výtvarno-priestorové riešenia) až po technickú realizáciu a inštaláciu v spolupráci s príslušným dodávateľom danej aktivity. Vo väčšine prípadov je to viac ako polročný proces rôznych činností za účasti všetkých zainteresovaných subjektov. Autori sú pri navrhovaní výstav a programov usmerňovaní tak, aby sa na nich mohli zúčastňovať všetky deti spoločne a mali rovnaké možnosti pri zábave a tvorbe – zdravé, ale i handicapované. Aktivity, ktoré organizujeme, sa realizujú nielen v priestoroch BIBIANY, ale aj v rámci spolupráce s rôznymi najmä kultúrnymi organizáciami po Slovensku, ako aj v zahraničí. Či sa práca oddelenia podarila, ukáže sa najskôr v spokojnosti autorov návrhov i samotných pracovníkov oddelenia, ale v konečnom dôsledku samozrejme aj v spokojnosti a radosti našich detských návštevníkov v spoločnosti rodičov či pedagógov.

Foto: archív BIBIANY
Bibiana, pr, nepouzivat

Poviete nám aj nejaké úsmevné príhody z prípravy výstav?

Výstavy, ktoré pripravujeme, vyžadujú niekedy mimoriadne úsilie na ich zabezpečenie. Tu je pár perličiek z našej práce… Organizovali sme výstavu, kde pred BIBIANOU mala byť vystavená lokomotíva, ktorá sa prevážala do Bratislavy. Celá trasa musela byť naplánovaná do najmenšieho detailu, keďže náklad bol nadrozmerný. Museli sme vedieť výšku podjazdov, ako vedie trolejbusové vedenie, aby sa lokomotíva nezakliesnila. K BIBIANE však nevedie taká široká cesta, aby sa lokomotíva mohla po nej prepraviť. Preto o polnoci sa musela zastaviť na Moste SNP doprava, aby žeriav mohol spustiť lokomotívu z mosta. Podarilo sa to až na druhýkrát, pretože pôvodný žeriav neuniesol takú záťaž.

V rámci výstavy Hokej sme zabezpečili klzisko pred BIBIANOU, kde sa odohrali zápasy detských hokejových tímov, také malé „majstrovstvá sveta“ BIBIANY. Ako hosť prišiel deti podporiť aj vtedajší tréner hokejovej reprezentácie SR.

Pri výstave Mesto bola požiadavka mať živé mravce vo veľkorozmernom akváriu. Museli sme zohnať odborníka na terárijné výstavy a výsledok stál skutočne za to. Mravčie obydlie v priamom prenose, samozrejme aj s prikrmovaním… Na tejto výstave bola jedna miestnosť zariadená ako malý bytík aj s kúpeľničkou a malou detskou toaletou. Zariadenie bolo tak autentické, že sa jednému malému návštevníkovi podarilo toaletu aj použiť. A čo sa týka zvieratiek? Mali sme u nás rybičky, morské prasiatka, o ktoré sa bolo treba postarať, vyčistiť, nakŕmiť… Výstavy zo živými zvieratkami majú u detí vždy veľký úspech.

Ako súčasť výstavy sme riešili aj auto trenažéry. Podarilo sa nám ich dopraviť z Českých Budějovíc ako veľkorozmerný náklad. A podarilo sa nám získať aj motorkový trenažér, funkčný motor z Trenčína, či historický potápačský oblek. Zapožičanie leteckej kombinézy stíhacieho pilota od veliteľa leteckej základne Kuchyňa vyžadovalo veľké úsilie, no boli sme úspešní.

A možno mnohí nevedia, že BIBIANU navštívilo aj veľa zaujímavých osobností ako japonská princezná či prvá dáma ČR.

BIBIANA pri realizácii výstav spolupracuje s jednotlivcami, múzeami, vysokými školami, galériami a rôznymi inštitúciami. Všetkým patrí naša vďaka, bez ich nezištnej pomoci by mnohé projekty nemohli byť zrealizované.

Foto: Jozef Hitka so svojím realizačným tímom
Bibiana, pr, nepouzivat

Vaše oddelenie realizuje tvorivé dielne s ilustrátormi, divadielka a rôzne programy pre deti…

Okrem umeleckých výstav a interaktívnych expozícií oddelenie realizácie zabezpečuje aj prípravu tvorivých dielní, pôvodné či hosťujúce divadelné predstavenia. BIBIANA ako kultúrna inštitúcia pristupuje k rôznym témam špecificky, aby dokázala vplývať na porozumenie, chápanie všeľudských hodnôt a morálky. Všetkými svojimi aktivitami ponúka detskému návštevníkovi možnosť tieto hodnoty poznávať a využívať pri tom výtvarné umenie, divadlo, hudbu a pod. Pritom sa zameriavame na všetky deti komplexne. V rámci tvorivých dielní a programov sú deti vedené tak, aby si zvykali na vzájomnú komunikáciu a mali možnosť prezentovať svoje schopnosti a zručnosti pod vedením odborníkov v danej problematike.

Na čo všetko sa deti môžu v najbližšej dobe tešiť? Čo pripravujete počas prázdnin?

Na tohtoročné leto sme pre deti pripravili dve série týždenných intenzívnych workshopov Vyfarbi si leto, kde sa s ilustrátormi nechajú unášať fantáziou a vytvoria si vlastnú knižku. S Filipom Horníkom si deti skúsia vymyslieť svoje vlastné komiksové postavičky. S ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez budú diskutovať o ilustrácii, jej dynamike v knižnom priestore a spôsobe aplikovania koláže do knižnej makety. Zapojením fantázie si deti vytvoria svoj vlastný atlas podivuhodných tvorov. S Ivanou Kleinovou si urobia malú knižočku – leporelo o tom, čo majú radi, čo vedia a čo by chceli povedať všetkým, ale nestihli. Svoj letný príbeh si deti nakreslia s ilustrátorkou Janou Malatincovou a naučia sa ilustrovať knižku v jednoduchej forme pop-up. S Andreou Roškovou si deti vytvoria pohyblivú papierovú postavičku podľa vlastných predstáv, inšpirovanú knižkou Barevné pohádky. Kniha sa zaoberá hľadaním odvahy byť samým sebou aj cez rôzne zažité stereotypy. S ilustrátorkou Katarínou Hutníkovou sa dozvedia o rôznych typoch väzieb kníh a vytvoria si svoje netradičné harmonikové leporelo. V najbližšej dobe sa deti môžu tešiť na novú plánovanú inscenáciu v spolupráci s VŠMU a určite ešte veľa zaujímavých divadelných inscenácií a tvorivých dielní.

Foto: archív BIBIANY
Bibiana, pr, nepouzivat

Čo pre vás znamená pracovať pre BIBIANU a byť stále v priamom kontakte s detskými návštevníkmi?

Myslím, že v dnešnej dobe je to výnimočná práca, keďže sa všetci do práce tešíme a napĺňa nás. Je inšpiratívne stretávať nových ľudí, pracovať na nových kreatívnych nápadoch, realizovať nové výzvy a priniesť niečo inšpiratívne pre deti… A samozrejme je to aj zadosťučinenie a radosť z toho, že naša práca má zmysel, keď z BIBIANY odchádzajú šťastné, usmievavé a spokojné deti, ktoré sa k nám chcú vrátiť.

Viac informácií na

chyba