S jarou sa do Bibiany vrátil detský džavot a smiech

Medzinárodný dom umenia pre deti opäť ponúka pestrý program

26.04.2022 00:00
Bibiana Martin Dubravay, pr, nepouzivat
Mgr. art. Martin Dubravay

Už viac ako 30 rokov pomaľovaná budova na konci Panskej ulice v Bratislave je miestom, kde sa deti a ich rodičia môžu stretnúť s umením a kultúrou príťažlivým, interaktívnym a kreatívnym spôsobom. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti neustále vymýšľa, pripravuje a realizuje nové výstavy, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, súťaže a rôzne ďalšie programy, aby si deti mohli „vyskúšať a zažiť umenie na vlastnej koži“, vybudovať si k nemu vzťah a pochopiť jeho význam v živote človeka… O všetkom, čo BIBIANA v najbližšom období pripravuje sme sa porozprávali s hlavným dramaturgom Mgr. art. Martinom Dubravayom.

Nastúpili ste v januári ako nový hlavný dramaturg BIBIANY. Aj keď ste dlhé roky spolupracovali s BIBIANOU, aké boli vaše očakávania? Čo vás čakalo a čo prekvapilo?

Moja spolupráca s BIBIANOU trvá viac ako 10 rokov. Ako výtvarník som sa podieľal na výstavách, ktoré mi dávali možnosť umelecky a slobodne sa vyjadriť. Počas tohto obdobia som však ako externista nemal možnosť vidieť mnohé veci, s ktorými sa v súčasnosti stretávam každodenne. Bol som prizývaný k tvorbe výstav, ale nevnímal som široké spektrum možností, ktoré BIBIANA svojim návštevníkom ponúka. Samozrejme, že som mal prehľad o jednotlivých oddeleniach tejto inštitúcie, ale po mojom nástupe na pozíciu dramaturga som sa s nimi zoznámil detailnejšie. Musím však povedať, že som bol milo prekvapený množstvom aktivít, ktoré každé jedno oddelenie pre deti pripravuje. Od workshopov na podporu čítania, cez sprievodné programy k novým výstavám až po tvorivé dielne v rámci Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) a ateliéru Bienále animácie Bratislava (BAB). Pochopil som, že mojou hlavnou úlohou je nadviazať na už overený a obľúbený koncept a prispôsobiť ho novej dobe, novým technológiám a novým výzvam, ktoré so sebou 21. storočie prináša. Zároveň by som rád tieto jednotlivé vskutku nápadité aktivity jednotlivých oddelení spojil do jedného zmysluplného pevne zakotveného celku, ktorý bude reprezentovať BIBIANU vo verejnom priestore v tom najlepšom svetle.

Foto: archív BIBIANY
Bibiana, pr, nepouzivat

Po svojom nástupe ste sa museli veľmi rýchlo zapojiť do všetkých aktivít v rámci BIBIANY… Predstavte nám, čo všetko sa v BIBIANE v roku 2022 chystá. Aké zaujímavé výstavy budú môcť deti navštíviť.

Je pravda, že som sa musel pomerne rýchlo aklimatizovať a naskočiť na rozbehnutý vlak. V čase môjho príchodu vrcholili prípravy výstavy Hravá hlava, finalizoval sa rozpočet a dramaturgický plán na rok 2022 bol už viac-menej hotový. V dramaturgickom pláne som musel zohľadniť najmä festival Bienále animácie Bratislava, ktorý je určite akýmsi vrcholom tohto roka. Práve festivalu BAB resp. animácii a animovaným filmom bude venovaných viacero výstav, ktoré u nás v BIBIANE pripravujeme. Ale ešte predtým budú mať možnosť deti navštíviť výstavu s názvom Záhrada rozprávok, ktorá prezentuje tvorbu žiakov ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave. Už spomínaná výstava Hravá hlava potrvá do septembra a ďalšiu aktuálnu výstavu, ktorá sa nachádza na druhom poschodí BIBIANY – Od hračky po hračku je možné navštíviť až do konca augusta. Okrem toho pripravujeme rôzne tvorivé dielne nielen pre deti, ale aj dospelých, divadelné predstavenia pre materské a základné školy, ako aj program pre rodičov a deti vo veku už od 18 mesiacov. Zároveň sa snažíme byť aktívni aj v online priestore. Na našich sociálnych sieťach prebiehajú rôzne súťaže o atraktívne ceny. Program je pestrý a cieľom je osloviť nielen deti, ale aj tých, ktorí s deťmi pracujú a inšpirovať ich, ponúknuť im nové nápady a tak ich podporiť v práci.

V tomto roku sa v októbri uskutoční aj 16. ročník festivalu Bienále animácie Bratislava. Pripravujete nejaké zaujímavé podujatia či výstavy v rámci festivalu?

Áno, ako som spomínal, festival BAB je jednoznačne najvýznamnejším podujatím tohto roka. Jedna z výstav, ktorá sa bude nachádzať na prvom poschodí s názvom Tresky plesky, je venovaná rovnomennému večerníčku slovenskej režisérky Veroniky Kocourkovej. Tento animovaný seriál sa zaoberá prírodnými javmi a katastrofami, ktoré ľudí a obzvlášť deti neprestávajú fascinovať. Výstavou bude sprevádzať návštevníkov hlavná postava tohto obľúbeného večerníčka Kata Strofová. Táto kreslená hrdinka bude hravou a interaktívnou formou predstavovať rôzne prírodné živly. Druhé poschodie ožije animovanými zvieratkami z nemeckého seriálu pre deti Animanimals, ktorý si z 15. ročníka festivalu BAB v roku 2020 odniesol jednu z cien. V galérii Dušana Rolla pripravujeme v spolupráci s českým animačným štúdiom Amanita Design výstavu pre staršie deti. Toto animačné štúdio má vo svojom repertoári obľúbené adventúry Samorost, Rocketman, Machinárium či Botanicula.

Tentokrát nám predstavia novú hru Creaks. Originálne návrhy tvorcov budú dopĺňať notebooky, kde si budú môcť detskí návštevníci zahrať hru plnú logických úloh prepojenú s novým netradičným príbehom. Okrem výstav v BIBIANE sa pripravujú aj rôzne iné sprievodné podujatia mimo našich priestorov, aj mimo Bratislavy. Festival BAB sa paralelne uskutoční aj vo viacerých partnerských mestách po Slovensku. Diváci budú môcť vidieť vybrané filmové pásma aj napríklad v Košiciach, Prešove, Nitre, Martine, v Hlohovci. Okrem výstav a premietaní pripravujeme aj animačné workshopy, masterclassy, prednášky a diskusie. Samozrejme všetko závisí od aktuálnej pandemickej situácie. Momentálne pripravujeme festival hybridne. To znamená, že okrem premietaní v kinách, bude možné sledovať filmy aj online a niektoré aj na obrazovkách RTVS.

Foto: archív BIBIANY
Bibiana, pr, nepouzivat

Od jari sa pomaly uvoľňujú opatrenia, a tak po dlhšej dobe bude môcť BIBIANA ponúknuť malým i väčším návštevníkom rôzne programy, tvorivé dielne, divadielka…

Uvoľňovanie protipandemických opatrení sme uvítali s veľkou radosťou. Pretože bolo smutné, že dom umenia pre deti bol prázdny a bez detí. S jarou sa aj do BIBIANY vrátil detský džavot a smiech, na ktorý sme sa tešili. Snažíme sa preto priniesť nový, čerstvý vánok aj do programov, divadiel a sprievodných podujatí. Oslovili sme ilustrátorov, animátorov a tvorcov pre deti, ktorých sme prizvali na lektorskú spoluprácu do detských dielní v BIBIANE. Priestor dostanú aj projekty na podporu čítania a knižné workshopy pre najmenších. Pripravujeme aj úplne nové bábkové divadelné predstavenia v réžii BIBIANY v spolupráci s mladými tvorcami. Deti sa tak môžu tešiť na nové projekty, dokonca na svetové premiéry.

14. mája sa už tradične na celom Slovensku uskutoční Deň múzeí a galérií. Čo špeciálne budú môcť deti zažiť v BIBIANE?

Na tento deň sa obzvlášť teším, keďže minulý rok sa toto podujatie konalo v online priestore a v tomto roku sa uskutoční naživo a BIBIANA bude jeho súčasťou. Tomu sme prispôsobili aj program. Deti sa okrem jedinečného zážitku môžu tešiť aj na prekvapenie. V spolupráci s výtvarníčkou Ivanou Kleinovou sme pripravili ilustrovaného sprievodcu v podobe puzzle, ktoré si deti postupne vyskladajú po splnení jednotlivých interaktívnych úloh. Odpovede na otázky samozrejme nájdu vo výstavných priestoroch BIBIANY.

Foto: archív BIBIANY
Bibiana, pr, nepouzivat

Nastúpili ste na miesto dramaturga so svojou víziou. Aké sú Vaše predstavy a plány týkajúce sa výstav, podujatí, programov? Čo nové by ste chceli priniesť a čím obohatiť aktivity v BIBIANE?

Chcel by som v rámci výstav priniesť technologické interaktívne prvky a priblížiť sa tak dnes už bežnému štandardu vo svete. Priniesť niečo inovatívne a svieže, čo v spojitosti s osvedčeným klasickým vytvorí moderný atraktívny obal a zároveň aj obsah. Tieto vízie sú však závislé od finančných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii. Preto by som sa rád riadil heslom: menej je viac. A teda výstav bude možno menej, ale o to atraktívnejších. Zároveň sa už teraz snažím oslovovať mladých ľudí a ponúkať im spoluprácu, dávať im priestor tvoriť a realizovať ich nápady. Rád by som vytvoril akúsi efektívne fungujúcu sieť tvorivých tímov, v ktorých by aktívne spolupracovali študenti vysokých škôl, ale aj nezávislí tvorcovia.

www.bibiana.sk

www.facebook.com/…a.bratislava

www.instagram.com/…a_bratislava

chyba