Boris Bajer: V Poliklinike Váš Lekár prevezmú klienti zodpovednosť za svoje zdravie

Často hovorí o tom, ako si v detstve prešiel obdobím obezity, ktorá ho viedla k rôznym nefunkčným diétam, neskôr aj k poruchám príjmu potravy – a to všetko sa zrkadlilo na jeho duševnom zdraví. Boris Bajer tieto komplexy prekonal, priviedli ho k štúdiu medicíny a dnes radí druhým ľuďom, ako sa vyvarovať chýb, ktoré on sám v živote spravil.

23.11.2023 00:00
Bajer, pr, nepouzivat
Boris Bajer

Jeho vzorom v oblasti medicíny je americký lekár Peter Attia, ktorý prišiel s konceptom Medicíny 3.0 – jej cieľom je na základe dát a pragmatického prístupu predĺžiť aktívny život človeka. Tieto princípy chce Boris Bajer ako garant aplikovať aj v Poliklinike Váš Lekár, ktorá otvorí svoje brány v januári 2024 v priestoroch Eurovea 2.

Boris, často v rozhovoroch hovoríš o svojom detstve, pretože ťa zásadne ovplyvnilo počas tvojej životnej cesty. Povieš o ňom viac aj nám?

Bol som jednoducho obézne dieťa. Na strednej škole som vážil viac ako 80 kilogramov, spolužiaci sa mi smiali a to sú veci, ktoré si človek nesie v sebe hlboko zakorenené. Mne sa z toho vďakabohu podarilo vyliečiť a zistil som, že to nie je otázkou fyzického, ale hlavne psychického nezdravia. Je mimoriadne dôležité si uvedomiť, že niekde je problém a nenechať sa presvedčiť o tom, že som tučibomba. Mnohým deckám z toho, keď vyrastú, ostáva silný komplex menejcennosti a majú v sebe zakorenené, že potrebujú ľuďom okolo seba stále niečo dokazovať. Hovorí sa mi to ľahko, lebo som si tým sám prešiel.

Neskôr si sa rozhodol pre štúdium medicíny…

Presne tak. Pochádzam z lekárskej rodiny, čiže som vyrastal v zdravotníckych témach. No na medicínu som šiel z pôvodne sebeckých dôvodov – lebo som chcel pomôcť sám sebe. Myslím si totiž, že najprv človek potrebuje pomôcť sám sebe, aby mohol pomáhať ľuďom okolo seba. Po šiestich rokoch štúdia som si nadelil ročnú prestávku. Vnímal som, že systém, ktorý funguje v nemocniciach a ktorého svedkom som bol počas stáží nie je to, s čím súhlasím. Takto by sa podľa môjho názoru k zdraviu pristupovať nemalo. V mnohých prípadoch ide len o záplatu následkov, pričom nedochádza k riešeniu príčin – za čo môže v drvivej väčšine prípadov zle nastavený celý systém.

Mierne demotivačné tiež bolo vnímať prístup pacientov. Keďže zdravotná starostlivosť je na Slovensku zadarmo, pacienti mali pocit, že lekári sú povinní sa o nich starať, aj keď oni pre svoje zdravie nemusia urobiť nič.

Počas štúdia som si privyrábal trénovaním ľudí, v čom som pokračoval počas mojej prestávky od medicíny. Po roku ma to k nej znova začalo ťahať. Chcel som učiť a venovať sa vede. V tom čase moja fakulta vypísala tému pre doktorandské štúdium s názvom Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory. Išlo o výskum, ktorý sledoval, ako vplýva výživa a pohyb na zdravie. To bolo ono. Nastúpil som teda na doktorandské štúdium.

Spätne to oceňujem ako mimoriadne dobré riešenie – že som nešiel do vôd akútnej medicíny, ale mal som čas skúmať viac princípy, ktoré sú mi bližšie.

Čo si si z tvojich štúdií odniesol?

Zistil som, že sa u nás vyučuje tzv. akútna medicína, ktorá rieši a lieči problémy, ktoré už vznikli. Veľmi sa mi ale páči to, čo tvrdí americký lekár Peter Attia. Podľa neho existuje päť spôsobov, ktoré preventívne vedú k zdravému životu. Medzi ne môžeme zaradiť výživu, dostatok pohybu, kvalitný spánok a využívanie pozitívneho stresu. Poslednou skupinou sú lieky. Hádaj, na ktorú z týchto skupín sa počas nášho štúdia kládol najväčší dôraz.

Ako vznikla idea otvoriť Polikliniku Váš Lekár?

Cieľom polikliniky je dať ľuďom do ruky priamy nástroj, vďaka ktorému prevezmú zodpovednosť za svoje zdravie. Presne tak, ako to pred niekoľkými rokmi urobil s konceptom Váš Lekár Pavol Marcinko (CEO Váš Lekár). Kiežby tak rozmýšľali viacerí. Pavol začal na svoje zdravie myslieť vo veľmi mladom veku, ešte pred tridsiatkou, a snažil sa zlepšiť svoje nutričné a pohybové návyky. Prvýkrát sme sa stretli vo fitness centre, neskôr prišiel za mnou, aby som mu vypracoval nutričný plán.

Stal sa mojím klientom. Počas stretnutí sme sa rozprávali aj o tom, čo robí on a ako ja vnímam medicínu. Môj postoj ho veľmi zaujal a keďže som vedel, že má sieť ambulancií, tak som mu predstavil moju víziu spojenú so vznikom polikliniky. Táto idea sa mu páčila, zhodovala sa s jeho víziami a tak už desiatky mesiacov pracujeme na našej Poliklinike Váš Lekár.

Si garantom konceptu Polikliniky Váš Lekár. Povieš nám o ňom viac?

Jeho základom je získavanie dát. Počas pravidelných prehliadok chceme od našich klientov získavať dôležité metriky, ktoré vedú ku komplexnému sledovaniu ich zdravotného stavu. Pretože – keď máš dáta, môžeš predikovať a robiť preventívne rozhodnutia. Ide o opak medicíny záplat, na akú sme zvyknutí.

Získavanie dát následne súvisí so zrozumiteľnou interpretáciou. Je dôležité, aby ľudia rozumeli zdravotným výsledkom, ktoré si nájdu vo svojej klientskej zóne – aby vedeli, čo to znamená a čo ich čaká. Treba skrátka vzdelávať svojich klientov takým spôsobom a jazykom, aby nám rozumeli.

Ďalšou výhodou je, že klienti nájdu všetko na jednom mieste. Ak gastroenterológ vidí v výsledkoch niečo, čo sa mu nepáči, no ide to mimo jeho expertízy, pošle klienta o pár metrov ďalej do ďalšej ambulancie. V online rozhraní sa ďalší špecialista oboznámi s anamnézou a dokončí ju z jeho uhla pohľadu.

Celý koncept uzatvára myšlienka, že klient pozná svojho lekára a lekár pozná svojho klienta. Prostredníctvom členstva v poliklinike chceme tiež budovať komunitu ľudí, ktorí tam budú chodiť pravidelne. Dáme im možnosť obklopiť sa ľuďmi, ktorí sa rovnako, ako oni, zaujímajú o svoj život.

Akým spôsobom chceš budovať komunitu ľudí?

Tých možností je veľa. Chceme organizovať ranné komunitné behy nielen pre klientov, ale aj pre zamestnancov. Prednášky, prostredníctvom ktorých budeme vzdelávať klientov, pravidelné dychové cvičenia – jednoducho aktivity zamerané nielen na fyzický rozvoj našich klientov.

V čom bude táto poliklinika iná v porovnaní s inými zdravotníckymi zariadeniami?

Ako som už spomínal, naším cieľom je klásť dôraz na well-being a dáta, aby sme vedeli predikovať a sledovať zdravotný stav našich klientov. Nechceme sa venovať len akútnej medicíne, chceme sa na zdravie klientov pozerať komplexne. Iná bude aj v tom, že ju otvoríme v úplne nových priestoroch v rámci Eurovea 2, čiže sa bude vyznačovať aj skvelou dostupnosťou blízko centra mesta.

Podľa našich rozhovorov s kolegami lekármi hlavne v štátnych zariadeniach vnímame opakujúci sa vzorec: tabuľkové platy, nevyhovujúce podmienky, či hodiny nadčasov, ktoré smerujú k vyhoreniu.

Našim budúcim kolegom chceme zaručiť dostatok času na vyšetrenie jedného klienta, obmedzené množstvo členov, praktické získavanie informácií o anamnéze klienta a samozrejme členov, ktorým bude záležať na svojom zdraví. Našim klientom sa zas snažíme vytvoriť tú najjednoduchšiu cestu k väčšiemu množstvu aktívnych rokov – vybrať sa na ňu ale musia sami.

Z tvojej práce cítiť silný zápal pre to, aby si ľudia uvedomili, že aj teraz môžu urobiť všetko pre to, aby prežili viac aktívnych rokov. Čím to je?

Pochádzam z lekárskej rodiny, kde počas rokov padli naozaj ťažké diagnózy. Keď vidíš, čo robí neurodegeneratívne ochorenie, alebo ťažká cukrovka s tvojim najbližším, uvedomíš si, že ty to nechceš zažiť a nechceš to ani nikomu dopriať. Na to, aby akémukoľvek ochoreniu človek predišiel ešte v zárodku, sú potrebné dáta a včasná intervencia.

Ak by mali lekári alebo zdravotnícki pracovníci záujem pracovať v Poliklinike Váš Lekár, môžu? Ako prebieha proces náborovania?

Určite áno. Stále medzi nás hľadáme niektorých špecialistov, čiže stačí, keď ma budú kontaktovať e-mailom na: boris.bajer@vaslekar.sk a ja sa s nimi veľmi rád stretnem.

Ak vás myšlienka novej Polikliniky Váš Lekár zaujala, prečítajte si o nej viac na tomto linku (https://vaslekar.sk/poliklinika/), kde sa dozviete viac aj o tom, ako sa stať jej klientom.

chyba