Beata Havelková: O kvalite zdravotnej poisťovne nevypovedá počet zmenových prihlášok

Vo všeobecnosti platí, že kvalita komerčnej poisťovne či banky sa nemeria primárne počtom jej klientov. O kvalite zdravotnej poisťovne sa preto dá hovoriť práve cez jej poskytované služby pre poistencov. Nielen o relevantnosti zmenových prihlášok, ale aj o poskytovaných vernostných programov a o zadlženosti zdravotníckeho sektora povedala viac v rozhovore podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Beata Havelková.

18.09.2023 00:00
vszp, pr, nepouzivat
Beata Havelková, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP)

Ako by ste definovali kvalitnú zdravotnú poisťovňu?

Ako stabilného partnera, o ktorého sa viete oprieť v čase choroby a s ktorým budete mať jasno v tom, na čo máte nárok, poskytne vám širokú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a relevantné služby, na ktoré sa môžete spoľahnúť aj v ťažších životných situáciách. Vo VšZP sme zástancami toho, že zdravotná poisťovňa by mala mať ku každému blízko, či už k seniorom, dospelým, rodičom, mladým ľuďom alebo aj k tým najmenším – novorodencom a bábätkám. Práve pri zdravotných poisťovniach však existuje zvláštny úkaz, a to že ich kvalita sa meria podľa zmenových prihlášok, čiže podľa toho, koľko poistencov získali a koľkí naopak odišli v prepoisťovacom období. Takýto ukazovateľ sa nezverejňuje a ani nepoužíva v žiadnom segmente pre hodnotenie kvality firmy. Porovnateľné inštitúcie či už komerčné poisťovne alebo banky si konkurujú službami pre klientov bez ohľadu na svoju veľkosť

Poisťovňu by sme si teda nemali vyberať len podľa toho, koľko nám prispeje na zuby?

Príspevok na dentálnu hygienu či napríklad okuliarový rám je užitočná nadstavba, ale len za predpokladu, že vám zdravotná poisťovňa už poskytuje pevné základy v starostlivosti o vaše zdravie. Zdravotná poisťovňa zohráva v našich životoch dôležitú úlohu, aj keď si to možno často neuvedomujeme. Práve zdravotná poisťovňa má dávať dôraz na kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a na dodržiavanie nároku. V čase, keď sme zdraví, nevidíme význam zdravotnej poisťovne v našom živote. Avšak, akonáhle príde závažný zdravotný problém, tak oceníme, ak zdravotná poisťovňa prepláca inovatívnu liečbu alebo liečbu, ktorá sa na Slovensku neposkytuje alebo vie pacienta navigovať, tak aby sa včas dostal k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Keby sme si urobili analýzu závislosti kvality života a dĺžky prežívania pacienta s vybraným onkologickým ochorením, zistili by sme, že pokiaľ je pacient poistený vo VšZP, má dlhšie prežívanie a lepšiu kvalitu života, vďaka prístupu k inovatívnym liekom.

Ako poisťovňa zabezpečuje zdravotnú starostlivosť svojim klientom?

VšZP zabezpečuje nákup zdravotnej starostlivosti na mieru svojim poistencom. Naším cieľom je, aby poistenec bol diagnostikovaný a liečený na jednom mieste, pokiaľ to, samozrejme, jeho zdravotný stav umožňuje. V praxi to vyzerá napríklad tak, že poistenci VšZP majú zabezpečenú v ambulancii všeobecného lekára komplexnú preventívnu starostlivosť, ktorá je najmä u dospelých zameraná na včasný záchyt rizikových faktorov alebo včasný záchyt chronických ochorení. V ambulancii špecialistu je snaha zabezpečiť diagnostiku a liečbu tak, aby poistenec nemusel často navštevovať lekára. Obdobne by sme mohli prejsť aj ostatnými segmentami, ale nedá mi nespomenúť aj inovatívnu liečbu alebo liečbu v zahraničí, ktorá je pre našich klientov dostupná. Dostupnosť a kvalitu služieb zvyšuje aj náš vernostný program Vernosť+.

Je podľa vás zodpovednosťou poisťovne viesť ľudí aj k zdravšiemu životnému štýlu?

Ľudí treba viesť nielen k správnemu spôsobu života, ale aj k zodpovednosti za svoje zdravie. Zdravotnej poisťovni musí záležať na tom, aby jej klienti žili zdravšie a boli zodpovední, lebo vďaka tomu poistenci odďaľujú vznik ovplyvniteľných rizikových faktorov a následne aj vznik vybraných chronických ochorení. Zodpovednosť za zdravie však v sebe nesie aj zmenu správania, kedy ako pacient nezaťažujem zdravotný systém banálnym problémom. Treba si uvedomiť, že zdravotníkov je v každej krajine málo a Slovensko nie je a nebude výnimkou. Ak chceme, aby sa zdravotníci o nás postarali v situáciách, ktoré bez nich nezvládneme, tak o bežné ochorenia, ako je kašeľ či nádcha, sa musíme postarať sami. VšZP sa inšpirovalo zahraničnými zdravotnými poisťovňami a veľká časť jej aktivít je preto zameraná aj práve na osvetu ohľadom stravovania, pohybu, prevencie či celkového životného štýlu. Ľudom musíme vytvoriť priestor na to, aby sa naučili, ako môžu zmeniť svoj životný štýl. Vo VšZP im na túto zmenu dávame nástroje aj v podobe našich služieb. Cez programy Preventívka bez výhovoriek a Pohyb je zdravý poskytujeme nielen našim poistencom hodnotný obsah, ktorý im pomáha meniť životný štýl. Napríklad vďaka službe Aktiv+, ktorá je súčasťou unikátneho vernostného programu Vernosť+, majú naši verní klienti k dispozícii vstupy do viac ako 600 športových či rekreačných zariadení, čím môžu opäť prispieť k svojmu zdravšiemu životnému štýlu a za podmienok, ktoré aktívny pohyb umožnia každému.

Objavil sa názor, že preventívne prehliadky sú vyhodené peniaze, a najmä Vaša poisťovňa dáva každoročne dôraz na prevenciu. Tak ako je to s tou prevenciou?

O prevencii hovoríme u klienta, ktorý prichádza na prehliadku bez zdravotných ťažkostí, a u ktorého sa zameriava na včasný záchyt vybraných ochorení alebo rizikových faktorov, ktoré sú ľahko ovplyvniteľné napríklad zmenou životného štýlu. Treba si uvedomiť, že na začiatku či už poruchy metabolizmu tukov alebo cukrov, pacient sa cíti subjektívne dobre, nič ho nebolí. Ak by však prišiel s príznakmi, tak ochorenie už môže mať komplikácie, ktoré budú mať negatívny dopad na kvalitu života klienta a zvýšený dopad aj na financie poisťovne. Aj to je dôvod, prečo je pre zdravotnú poisťovňu dôležitá prevencia. Podľa WHO každé euro investované do prevencie, šetrí štyri eura v kuratíve. Pokiaľ je potrebné dokazovať dôležitosť prevencie, tak sa opäť môžeme poučiť zo zahraničia. Typickým príkladom je Austrália, kde v minulosti zo zdravotného poistenia vyňali primárnu ambulantnú starostlivosť. Výsledok takejto zmeny je, že zdravotná poisťovňa nemá nástroj ako riešiť neskorý záchyt ochorení s komplikáciami, a teda nevie zefektívniť finančné zdroje. Čiže akýkoľvek názor, ktorý spochybňuje prevenciu je spiatočnícky, nakoľko celá medicína smeruje k prevencii a včasnému záchytu ochorení.

vszp, pr nepouzivat

Slovensko trápia však dlhé čakacie lehoty u špecialistov, čo ponúkate Vašim klientom ?

Tých nástrojov je viac. Rovnako ako aj ostatné zdravotné poisťovne pomáhame klientovi nájsť špecialistu v regióne. Práve tento rok však prichádzame s novinkou, ktorá pomôže našim poistencom efektívnejšie. Vo vernostnom programe Vernosť+ prinášame službu Objednanie+. Tá zabezpečuje vyhľadávanie lekára a možnosť objednať sa cez mobilnú aplikáciu či ePobočku na vyšetrenie alebo kontrolu jednoducho z pohodlia domova.

Pred nedávnom ste medializovali Vašu novú službu doktora na telefóne, ktorou sa doťahujete na najväčšiu súkromnú poisťovňu. Aké prvé ohlasy registrujete na novinku?

V prvom rade je potrebné veci dať na pravú mieru. Konkurencia má zdravotníka na telefóne pre vybrané diagnózy a tieto služby aj my viac ako rok poskytujeme. Avšak, prišli sme s novinkou a to s telemedicínou – vyšetrenie lekárom na diaľku. Táto služba umožňuje nielen spojenie sa s lekárom, ale aj vyšetrenie vybraných zdravotníckych parametrov u klientov cez mobil pomocou BioScan. Ide o certifikovanú vyšetrovaciu metódu v telemedicíne. Klient, ktorý má stiahnutú aplikáciu, tak nepotrebuje už mať doma tlakomer, prípadne ďalšie prístroje, stačí mať len mobilný telefón. So službou Dr. Nonstop+ postupne rozvíjame telemedicínu na Slovensku, ktorá je v zahraničí už celkom bežnou záležitosťou. Šetrí čas klientovi aj lekárovi, dokáže odľahčiť nielen pohotovosti, ale aj preplnené ambulancie a vytvoriť v nich priestor pre tých pacientov, ktorí nemôžu byť riešení na diaľku a lekár im musí venovať viac času. Nová služba sa zrodila v rámci vernostného programu Vernosť+ a je tu pre každého, kto nevie sám vyhodnotiť svoj zhoršený zdravotný stav alebo stav svojho blízkeho. Výhodou je, že parametrov, ktoré sa dajú vyšetriť cez aplikáciu, bude pribúdať. Vďaka rozvoju telemedicíny sa aj takouto formou približujeme ku krajinám s moderným a efektívnym zdravotníctvom.

Hospodárske výsledky zdravotných poisťovní nemajú práve priaznivé čísla. Ako to hodnotíte vo VšZP?

Celý zdravotnícky sektor je zadlžený a rovnako, v historickej strate sú všetky tri poisťovne. Samotný hospodársky výsledok je však dopadom niečoho, čo je tu zle nastavené už viac ako 15 rokov.

Prečo je to zlé ?

Tento problém má dve roviny. Prvou je spôsob dofinancovania. Posledných viac ako 10 rokov sa zdravotné poisťovne dofinancovali vždy cez poistenca štátu, a to navýšením percenta. Ak by sa tento spôsob dofinancovania sektora používal aj v rokoch 2020 až 2022, tak dnes by historická strata v žiadnej poisťovni nebola témou, naopak, VšZP by za dané obdobie vykazovala kumulatívny zisk. Žiaľ, rozhodnutie v roku 2020 o spôsobe dofinancovania VšZP prostredníctvom zvýšenia základného imania predurčil jej historickú stratu. Vklad do imania totiž neovplyvní hospodársky výsledok. Druhý problém nastal v roku 2023, ktorý je prvým rokom éry tvz. programovej vyhlášky, ktorá presne určí pre každú zdravotnú poisťovňu, do ktorého segmentu aké navýšenie má ísť. Príjem zdravotnej poisťovne je však nižší ako sú naplánované výdavky. A práve tento nepomer medzi príjmom a výdajom sa významne podieľa na historickej strate všetkých troch zdravotných poisťovní.

Čo čaká zdravotné poistenie pri takomto nastavení do budúcna?

Treba si úprimne povedať, že Slovensko nie je krajinou, ktorá by dokázala z terajšieho nastavenia verejného zdravotného poistenia zabezpečiť všetko čo súčasná medicína ponúka, preto je potrebná reforma financovania zdravotnej starostlivosti , ktorá musí ísť ruka v ruke s nastavením nároku pacienta a pripoistenia, alebo zvýšenia odvodov.

Ak by k reforme nedošlo, môže to ohroziť zdravotnú starostlivosť na Slovensku?

Verím, že zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti bude na Slovensku aj naďalej prioritou. Ak sa však aktuálne nastavenie verejného zdravotného poistenia nepodarí zreformovať, zdravotná poisťovňa bude každý rok stáť pred dilemou, či má zabezpečiť starostlivosť v plnom rozsahu a byť v mínusovom hospodárskom výsledku alebo opačne. Pre občana sa v tomto prípade otvárajú katastrofické scenáre o nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, avšak ako večný optimista dúfam, že takáto situácia nenastane. Za VšZP musím povedať, že poistenci pre nás nie sú len čísla v tabuľkách, sú to životné príbehy, pre ktoré urobíme všetko, aby mali včas zabezpečenú potrebnú zdravotnú starostlivosť.

chyba